ZADAR: Druga sjednica Povjerenstva za promicanje laičke duhovnosti, crkvene pokrete i zajednice Zadarske nadbiskupije

27.09.2023.objavio: Urednik

 

Druga sjednica Povjerenstva za promicanje laičke duhovnosti, crkvene pokrete i zajednice Zadarske nadbiskupije pod predsjedanjem povjerenika fra Bojana Rizvana, održana je u ponedjeljak, 25. rujna u Salonu Nadbiskupskog sjemeništa ‘Zmajević’ u Zadru.

Područje povjereno radu toga Povjerenstva na osobiti način ima udioništvo u djelu Nove evangelizacije. Po djelovanju zajednica koje su darovane različitim karizmama, poslanje toga Povjerenstva je i u službi promicanja jedinstva Crkve i crkvenosti.

Događaji koje organizira to Povjerenstvo imaju formativni dio u smislu nagovora, predavanja na kojem bi sudionici susreta bili dodatno informirani o različitim stvarnostima glede djelovanja crkvenih zajednica, kako bi se promicao ispravni pristup življenju duhovnosti na kristološki način, u ekleziološkom duhu.

Članovi crkvenih pokreta ugrađuju svoje talente u zajedništvo Crkve te je povjerenik Rizvan istaknuo važnost čuvanja katoliciteta, ispravnog razlučivanja duhova i zdrave duhovnosti, potrebe praćenja pojedinih stvarnosti i pojava, kako se, zbog nekog pojedinca, ne bi zasjenila pozitivnost karizme cijele zajednice. U tom kontekstu, fra Bojan smatra uputnim održati i bratske pohode susretima nekih zajednica u župama, da se pobliže upozna s njihovim djelovanjem.

 

 

Na sjednici su predstavljeni pozitivni odjeci nadbiskupijskog susreta zajednica i pokreta koji je održan u zadarskoj katedrali sv. Stošije, a bio je i duhovsko bdjenje uoči ovogodišnje svetkovine Duhova. Uz taj godišnji duhovski susret, Povjerenstvo će, na nadbiskupijskoj razini, tijekom godine organizirati još tri velika događaja za crkvene zajednice i pokrete. Ti će se nadbiskupijski događaji održati uoči blagdana zadarskih zaštitnika, sv. Šime i sv. Stošije te u korizmenom vremenu.

Na sjednici su određeni datumi tih susreta koji će biti dijelom godišnjeg pastoralnog plana Zadarske nadbiskupije. U nadolazećoj Godini molitve, susreti u nadležnosti Povjerenstva će biti i u duhu pouke o molitvi Časoslova i svjedočenja iskustva te molitve Crkve.

Prvi veliki susret u organizacijskoj nadležnosti toga Povjerenstva u nadolazećem razdoblju će se održati u subotu, 7. listopada, na uočnicu blagdana sv. Šime, u svetištu sv. Šime u Zadru, s početkom u 17,30 sati.

 

 

Budući da je mjesec listopad Marijin mjesec, na tom će se susretu u njegovom prvom dijelu moliti krunica. U zajedništvu s Majkom Marijom, ženom koja je uzor molitve i predanja vodstvu Boga u svom životu, predstavnici pet crkvenih pokreta će moliti po deseticu radosnih otajstava krunice.

Održavanje susreta zajednica koji su duhovska stvarnost Crkve, baš u svetištu sv. Šime, providonosno je i osobito simbolično, jer je sv. Šime, čovjek otvoren djelovanju Božjega duha, držeći na svojim rukama Dijete Isusa, u Isusu proročki prepoznao iščekivanoga Mesiju u znanju i po poticaju Duha, a Isusa su u jeruzalemski hram došli prikazati Marija, zaručnica Duha Svetoga i Josip, četrdeseti dan po njegovom rođenju.

U tom kontekstu, fra Bojan će nakon molitve krunice održati prigodni nagovor o temi kako prepoznati poticaje Duha Svetoga, jer za to je potreban i dar znanja, kako bi se izbjeglo proizvoljno tumačenje djelovanja Duha Svetoga i sačuvalo pojedinca ili zajednicu od stranputice u duhovnom životu i odnosu s Bogom.

 

 

„Kriterij svih duhovnih iskustava je naša svakodnevica i način kako se ophodimo prema svom okruženju i ljudima u našem svakodnevnom životu“ istaknuo je povjerenik Rizvan.

Nakon molitve krunice i nagovora povjerenika, članovi Marijine legije će iznijeti svjedočanstvo o značenju molitve krunice u životu pojedinca i zajednice.

„Molitva je snaga evangelizacijskog djelovanja, ali i sâma molitva je evangelizacijsko djelo. Ponašajmo se dostojno Evanđelja i Duh Sveti neka bude zalog našeg poslanja“ potaknuo je povjerenik Rizvan.

Povjerenstvu je povjeren i poticaj za organiziranje pučkih misija u župama čiji župnici izraze želju za tim.  

Na susretu je bio i don Ante Sorić, generalni vikar Zadarske nadbiskupije. Don Ante je izrazio podršku i priznanje inicijativama toga Povjerenstva, podsjetivši kako karizma i institucija ne trebaju biti u suprotstavljenosti, nego se dopunjuju, živeći komplementarnost u poslanju Crkve.

Ines Grbić

 

 

 

 

 

 

Foto: I. Grbić