Povijesni slijed zadarskih pastira

Popis zadarskih biskupa

1. sv. Donat (?)
2. sv. Feliks (oko 380. – 390.)
3. Sebastijan I. (oko 393.)
4. sv. Donat II. (oko 402.)
5. Vital I. (oko 428.)
6. Pavao I. (oko 446.)
7. Julije (oko 462.)
8. Andrija I. (1. pol. 6. stoljeća)
9. Pavao II. (557.)
10. Petar I. (574.)
11. Sabinijan II. (oko 590.)
12. Gvido (601.)
13. Ivan I. (oko 612.)
14. Ivan II. (oko 634.)
15. Jakov (oko 642.)
16. Bazilije I. (oko 674.)
17. Dimitrije (oko 692.)
18. Petar II. (774.)
19. Damjan (791.)
20. Donat III. (oko 801. – 806.)
21. Vital II. (oko 879.)
22. Formin ili Firmin (oko 925.)
23. Bazilije II. (oko 969.)
24. Anastazije (oko 978.)
25. Prestancije I. (oko 1018.)
26. Andrija II. (1029. – 1036.)
27. Petar III. (1044. – 1055.)
28. Andrija III. (1056. – 1059.)
29. Stjepan I. (oko 1066.)
30. Andrija IV. (1072. – 1073.)
31. Stjepan II. (oko 1073. – 1090.)
32. Andrija V. (1091. – 1094.)
33. Grgur (oko 1101. – 1111.)
34. Marko (oko 1111. – 1124.)
35. Miha ili Mihovil (oko 1124. – 1136./37.)
36. Petar IV. (oko 1138.)
37. Lampridije de Gallis, Zadranin (biskup, 1141. – 1154.)

Popis zadarskih nadbiskupa

38. Lampridije de Gallis, Zadranin (nadbiskup, 1154. – 1179.)
39. Tebald (1179.)
40. Damjan, bp (1179.)
41. Petar (1187. – 1190.)
42. Nikola Manzavin (1198. – 1202.)
43. Leonard, benediktinac (oko 1208.)
44. Ivan Venerius (oko 1218.)
45. Toma, bp (1238.)
46. Dominik Franco (1239. – 1244.)
47. Lovro Periandar (1249. – 1287.)
48. Andrija Gausoni (1288. – 1290.)
49. Ivan iz Anagnia, franjevac (1291. – 1297.)
50. Henrik iz Tuderta, franjevac (1297. – 1299.)
51. Jakov iz Fulginea, franjevac (1299. – 1311.)
52. Aleksandar I., dominikanac (oko 1312.)
53. Nikola de Setia, dominikanac (1314. – 1320.)
54. Ivan Butovan, Zadranin (1322. – 1332.)
55. Nikola de Matafaris (1333. – 1367.)
56. Jakov de Candis (1367. – 1368.)
57. Dominik Epirota, iz Drača (1368. – 1376.)
58. Petar de Matafaris (1376. – 1398.)
59. Antun de Benedicto (1398.)
60. Ivan (1398. – 1399.)
61. Luka iz Ferma (1400. – 1419.)
62. Blaž Molinus, Mlečanin (1420. – 1427.)
63. Lovro Veiner, Mlečanin (1428. – 1449.)
64. Poliodor Foscari, Mlečanin (1449.)
65. Matej Valaresso, Mlečanin (1450. – 1496.)
66. Ivan Rodobella, Mlečanin (1496. – 1500.)
67. Alojzije Cippico, Trogiranin (1503.)
68. Aleksandar II. (1503. – 1504.)
69. Ivan Cippico, Trogiranin (1504. – 1505.)
70. Franjo Pisano, Mlečanin (1505. – 1530.)
71. Egidije kardinal Canini, augustinac iz Viterba (1530. – 1532.)
72. Kornelije Pisano (1533. – 1554.)
73. Alojzije kardinal Cornaro (1554. – 1555.)
74. Mucije (Mucio) Callina, iz Brescie (1555. – 1566.)
75. Alojzije Cornaro, ponovno? (1566. – 1567.)
76. Andrija Minutio (1567. – 1572.)
77. Marko Loredano (1573. – 1588.)
78. Natale Venier, Mlečanin (1577. – 1588.)
79. Markantun Venerius (Venier) (1589. – 1592.)
80. Alojzije Baroccia (1592.)
81. Alojzije Molina (1592. – 1595.)
82. Minucije de Minuttiis (1596. – 1604.)
83. Viktor Ragazzoni (1604. – 1615.)
84. Luka Stella (1615. – 1624.)
85. Oktavijan (Ottaviano) Garzadori (1624. – 1639.)
86. Benedikt Cappello (1639. – 1641.)
87. Bernard Florio (1642. – 1656.)
88. Teodor Balbo (1656. – 1669.)
89. Ivan Ev. Parzaghi (1669. – 1688.)
90. Viktor Prioli (1688. – 1712.)
91. Vicko Zmajević, rodom iz Perasta (1713. – 1746.)
92. Matej Karaman (1745. – 1771.)
93. Mihovil Toma Triali (1771. – 1774.)
94. Ivan Carsana (1774. – 1801.)
95. Josip Grgur Scotti (1807. – 1817.)
96. Josip Franjo di Paola Nowak, iz Češke (1823. – 1843.)
97. Josip Godeassi (1843. – 1861.)
98. Petar Dujam Maupas (1862. – 1891.)
99. Grgur Rajčević (1891. – 1899.)
100. Matej Dujam Dvornik, Splićanin (1901. – 1910.)
101. Vinko Pulišić iz Oliba (1910. – 1922.)
102. Petar Dujam Munzani (1933. – 1948.)
103. Miho Pušić (1948. – 1961.), upravitelj
104. mons. Mate Garković (1961. – 1968.)
105. mons. Marijan Oblak (1969. – 1996.)
106. mons. Ivan Prenđa (1996. – 2010.)
107. mons. Želimir Puljić (2010. – 2023.)
108. mons. Milan Zgrablić (2023. – danas)