Nadbiskup

Msgr. Milan Zgrablić, zadarski nadbiskup

Mons. Milan Zgrablić rođen je u Pazinu, 29. kolovoza 1960. kao peto dijete u obitelji Josipa i majke Josipe Marije Zgrablić. Sakrament svetog krsta primio je u župi sv. Nikole u Pazinu 5. rujna 1960. Sakrament svete potvrde primio je također u Pazinu 6. srpnja 1975. Osnovnu školu završio je u Pazinu (1976.), a prva dva razreda Srednje škole u Bi­skupskom sjemeništu u Pazinu.

Njegov biskup mons. Dragutin Nežić šalje ga u ovaj grad, u sjemenište „Zma­jević“ gdje pohađa treći i četvrti razred, te polaže maturu 1980. godine. Od 1980. do 1986. studira teologiju na Visokoj bogo­slovnoj školi u Rijeci. Nakon svećeničkog ređenja, u Rovinju, 8. lipnja 1986., bio je župni vikar u Rovinju (1986. – 1987.). Nakon toga imenovan je prefektom u Nadbiskupskom sjemeništu „Zmajević“ u Zadru gdje ostaje tri godine (1987. – 990.).

Po povratku u svoju Porečku i Pulsku biskupiju dvije godine bio je biskupijski povjerenik za duhovna zvanja, a onda odlazi na pos­tdiplomski studij duhovnosti na Papinsko sveučilište „Gregoriana“ u Rimu (1992. – 1994.).

Nakon završenog studija u Rimu imenovan je voditeljem učeničkog doma u Pazin­skom kolegiju – klasičnoj gimnaziji u Pazinu (1994. – 1997.), kada preuzi­ma i službu ravnatelja biskupijskog Caritasa do 2007. godine. Bio je osamnaest godina župnik u Rovinju (1997. – 2015.). Od 2008. vodi i Bi­skupijsku ustanovu za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službeni­ka Biskupije Porečke i Pulske. U rujnu 2015. imenovan je katedralnim župnikom u Poreču. Od 2019. kanonik je Stolnog kaptola sv. Mavra u Poreču. U svećeničkoj službi obnašao je i niz drugih dužnosti u Biskupiji Porečkoj i Pulskoj.

Papa Franjo imenovao ga je zadarskim nadbiskupom koadjutorom, 7. travnja 2022. godine. 25. lipnja 2022. u zadarskoj katedrali zaređen je za biskupa. U službu je uveden 14. siječnja 2023.