ZADAR: Znanstveni simpozij povodom 30. obljetnice enciklike Veritatis Splendor – ‘Sjaj istine’ Ivana Pavla II.

02.12.2023.objavio: Urednik

Međunarodni znanstveni simpozij povodom 30. obljetnice enciklike Veritatis Splendor – ‘Sjaj istine’ pape Ivana Pavla II. održan je u petak, 1. prosinca u dvorani Nadbiskupskog sjemeništa ‘Zmajević’ u Zadru.

Simpozij je tematski naslovljen „’Ne suobličujte se ovome svijetu (Rim 12,2)’ – Rasuđivanja u nekim tendencijama moralne teologije“, a okupio je deset izlagača. Organizatori simpozija su Teološko – katehetski odjel Sveučilišta u Zadru, Sveučilište u Zadru i Sveučilište Adam Mickiewicz iz Poznana čiji je rektor prof. dr. sc. Andrzej Pryba.

Na početku Simpozija, obilježavanje 30. godišnjice enciklike ‘Veritatis Splendor’ koju se smatra proročkom enciklikom iz čije perspektive se mogu promišljati temelji istine i polog vjere u odnosu na mnoga sadašnja aktualna pitanja u Crkvi i društvu, pojasnio je dr. sc. Damir Šehić s Teološko – katehetskog odjela Sveučilišta u Zadru.

„U kontekstu suvremene teologije u kojoj se bilježe razna previranja, osobito u području moralnog učenja, govor o Veritatis Splendor čini se kao svojevrstan proročki govor koji u sebi sadrži nekoliko bitnih komponenti: to su Tradicija, Pismo i Učiteljstvo koje se uvijek spominjalo u kontekstu teološkog studija. Iako možda dovoljno nepriznato i nakon više desetljeća, enciklika je u povijesti Crkve jedan od dokumenata koji se danas čini kao istinsko svjetlo istine koje pomaže u raspršivanju tmina koje nas mogu snaći“, rekao je dr. Šehić, dodavši da se tu encikliku može nazvati i kompendijem, zbirkom, koja „teži jasno posloženom nauku Crkve i nudi se kao relevantan izvor Učiteljstva, za orijentaciju i izgradnju teološke misli u svakom trenutku“.

U želji da se iz bogatog sadržaja te enciklike uzmu smjernice i za današnji kontekst teološkog promišljanja, dr. Šehić je rekao da je enciklika ‘Sjaj istine ‘u trenutku svog objavljivanja 1993. godine, „figurativno i doslovno donijela sjaj istine moralnoj teologiji koja se u tom postkoncilskom vremenu suočavala s nekim postmodernističkim teološkim tendencijama. Namijenjena u prvom redu biskupima i teolozima, proročki je progovorila o cjelini moralnog naučavanja Crkve, detektirajući precizno i gotovo nepogrešivo izazove koji su se u moralnoj teologiji tada tek nazirali, a danas, 2023. godine, jasno ih vidimo, 30 godina nakon njenog objavljivanja.

Proročki govor enciklike Veritatis Splendor već tada je jasno razaznao novo stanje unutar sâme kršćanske zajednice i moralnog naučavanja Crkve, kada već na prvim stranicama navodi teološke tendencije koje pod utjecajem filozofskih misaonih struja „odbacuju tradicionalni nauk kad se govori o prirodnom zakonu, o univerzalnosti i trajnoj vrijednosti njenih propisa; jednostavno se smatraju neprihvatljivima neka moralna učenja Crkve“ (VS, 4), citirao je ulomak iz enciklike dr. Šehić.

„Potvrdama tom teološkom diskursu svjedočimo danas gotovo svakodnevno, kad neki biskupi i kardinali otvoreno govore o nekim aspektima moralnog nauka Crkve koji je nadiđen te „vjeruju kako je došlo vrijeme revizije samih temelja nauka“ jer „sociološko-znanstveni temelji nauka više nisu točni““, citirao je misli koje se čuju u javnosti dr. Šehić, upozorivši: „Ukoliko bi takav pristup bio točan, Crkva bi se odrekla svoje svrhe i poslanja koje joj je povjerio sâm Isus Krist, da bude učiteljica i čuvarica njegove riječi, „koja ostaje zasvagda“ i njegovog univerzalnog i nepromjenjivog zakona „koji nikada neće proći“.

Dr. don Zdenko Dundović, pročelnik Teološko – katehetskog odjela Sveučilišta u Zadru, u pozdravu sudionicima podsjetio je da je ta enciklika i u svoje vrijeme izazivala prijepore, imala je veliki odjek i donosila je mnoge interpretacije, da su čak neke njene dijelove na prevaru iznosili prije nego je enciklika službeno objavljena.

Na simpoziju su održana izlaganja: „Čini u sebi zli i principi o kojima se ne pregovara“ – prof. dr. sc. Josip Mužić, (Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu), „Duhovno – moralni život kršćanina u svjetlu enciklike Veritatis Splendor“ – prof. dr. sc. Vladimir Dugalić (Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Đakovu), „Čini u sebi zli (intrinsece malum) neovisni o nakani i okolnostima prema Veritatis Splendor“ – doc. dr. sc. Mirjana Pinezić (Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu), „’Kreativne’ interpretacije savjesti u Veritatis Splendor“ – izv. prof. dr. sc. Ana Begić (Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu), „Ivanov spektar isitne (Iv 8,32) u kontekstu istine i savjesti u enciklici Veritatis Splendor (31-34)“ – izv. prof. dr. sc. Arkadiusz Krasicki (Teološko-  katehetski odjel Sveučilišta u Zadru), „La misura delle capacità morali dell’uomo. Riflessione alla luce dell’enciclica Veritatis Splendor“ – prof. dr. sc. Maciej Olczyk, (Sveučilište Adam Mickiewicz u Poznanu), „Subjektivističko poimanje moralne prosudbe. Moralno razlučivanje dobra i zla prema Veritatis Splendor“ – dr. sc. Damir Šehić (Teološko-katehetski odjel Sveučilišta u Zadru), „Kristocentričnost moralnog života kršćanina u Veritatis Splendor“ – mr. sc. Ivo Bezina (Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu), „Falsitatis Tenebrae. Odnos ljudskog dostojanstva i rodne ideologije u nekim tendencijama suvremene teologije“ – dr. sc. Valentin Stuhne i s. Barbra Čavlina,  mag. phil. et theol.

Članovi Organizacijskog odbora simpozija su Damir Šehić, Arkadiusz Krasicki i Zdenko Dundović, a Znanstvenog odbora Damir Šehić, Ivo Bezina, Valentin Stuhne i Mirjana Pinezić.

Ines Grbić

Foto: I. Grbić