ZADAR: Uskrsni susret nadbiskupa Zgrablića, sjemeništaraca, bogoslova i đakona Zadarske nadbiskupije

03.04.2024.objavio: Urednik

Uskrsni susret zadarskog nadbiskupa Milana Zgrablića, sjemeništaraca, bogoslova i đakona Zadarske nadbiskupije održan je u srijedu, 3. travnja u Nadbiskupskom domu u Zadru.

Susret je počeo misnim slavljem koje je u kapeli Nadbiskupskog doma predvodio mons. Zgrablić, a koncelebrirao je mons. Ante Sorić, generalni vikar Zadarske nadbiskupije. Nadbiskup je poželio mladićima na putu prema svećeništvu da budu dionici Isusovog života i uskrsnuća ne samo izvanjski, nego da sve više i dublje srastu s Kristom. U tome nas krijepe i hrane euharistija i Božja riječ.

Razmatrajući navješteno Evanđelje o susretu Isusa i učenika na putu u Emaus, za koje vrijeme je Isus učenicima tumačio Pisma, nadbiskup je rekao da Božja riječ ima moć mijenjati čovjeka i stvarati nove ljude. „Božja riječ ima moć jer je puna Duha Svetoga, bogolika. Božja riječ mijenja, kao što je učinila kod prvih učenika. Božja riječ nam pomaže da uđemo u neizmjerno bogatstvo ljudskog života. Kako je velika vrijednost kad znamo da nam je Bog pripravio mjesto. Bog nas želi dovesti tamo gdje je doveo svoga Sina kad ga je uskrisio, u život Presvetog Trojstva. To treba njegovati u sebi, bez obzira u kojem pozivu čovjek bude, gdje osoba vidi svoju službu, da je Gospodin zove“, istaknuo je mons. Zgrablić. U Božjoj riječi čovjek može tražiti i promišljati gdje ga Bog zove, da u odluci pomogne Bog.

„Tada nećeš primiti što ti je netko nametnuo, nego ono što si ti, kao osoba. Kada slušamo Božju volju, to ne znači da prihvaćamo nešto što je nama strano. Nego, Božja volja je već utkana, ugrađena u nas. Bog nas je stvorio na svoju sliku i ima posebni, jedinstveni plan za svakoga od nas. I ti ćeš se naći baš u tom neponovljivom, jedinstvenom planu za sebe, da razviješ ono što je Gospodin položio u tebe. To je sigurni put“, poručio je nadbiskup Zgrablić mladićima, poželjevši i moleći na nakanu da pronađu Božju volju za svoj život.

„Ako vas Bog poziva u svećeništvo, onda idi – ako to otkrivaš, ako ti to ispunja srce, ako te privlači ta želja. Ako Gospodin govori u tebi, ako ga prepoznaješ, zašto to želiš? Otkud to u tebi? Gospodin te traži, Gospodin te poziva. On očekuje da razviješ to što je on posadio u tebe“, ohrabrio je nadbiskup, potaknuvši mladiće da mole da pronađu sebe i Božji put, da pronađu Božju volju i budu sretni u životu. „U životu ima poteškoća i nevolja, ali zadnji Božji cilj je da budete radosni i sretni, da budete ispunjeni Božjim duhom i Božjom ljubavlju, da to bude snaga vašeg života. Imamo cijelog života raditi na sebi, čistiti se zbog grijeha koji nas opterećuju, zbog naše tvrdoće i sljepoće da nam je Bog toliko blizu, a mi toga i nismo svjesni“, upozorio je mons. Zgrablić, rekavši da su ljudi duhovna bića, a skloni su živjeti kao da Boga nema i zaboraviti koliko veliko djelo otkupljenja naših grijeha je Bog učinio u našem životu.

Oltarna slika u kapeli Nadbiskupskog doma gdje je slavljena misa, kao veliki središnji motiv prikazuje upravo prizor dvojice učenika i Isusa dok slavi euharistiju, što je bio i sadržaj navještenog Evanđelja.

Nakon Isusove zemaljske smrti i nevjerice učenika da je uskrsnuo, apostoli su bili snuždeni, razočarani do kraja. „Bili su nekoliko godina s Isusom, a onda se kao osramoćeni vraćaju natrag. Razmišljali su racionalno, maknuli su se iz te sredine gdje je Isus umro. Isus im se približio u toj nevolji njihovog života. Isus će uvijek hodati s nama, na putu našeg života“, utješio je nadbiskup, poručivši: „Kada slušamo, čujemo  Isusovu riječ, ta riječ je puna Duha Svetoga i ta riječ ima moć učiniti ono što je učinila i u životima Isusovih učenika – zagrijala je njihova srca, da zagrije i naša srca. Učenici su tek kasnije shvatili koliko je to bilo važno. Srce im je gorjelo dok im je Isus tumačio Pisma. Prema tome, slušati Pisma, razmatrati Božju riječ, moliti nad Pismom, biti u Božjoj prisutnosti, s Riječju Božjom – to mijenja naš život“, poručio je mons. Zgrablić.

Nadbiskup je naglasio da je uskrsno vrijeme središnje vrijeme jer je Uskrs polazište za sve daljnje u našoj vjeri. „Isusovo uskrsnuće je temelj i središte svega kršćanskog života. To je tako velik događaj čiju tajnu, otajstvo i bogatstvo ne možemo u potpunosti shvatiti cijelog života. To veliko djelo Bog je učinio za svakoga od nas. Ako je to otajstvo toliko veliko, nadilazi nas i veće je od naših kapaciteta, ne znači da nam je daleko i strano“, poručio je mons. Zgrablić.

Za život čovjeka važni su hrana, voda i zrak. To su različite potrebe bez kojih čovjek može izdržati samo kratko vrijeme živjeti. „Ali, bez Božjeg duha čovjek ne bi mogao živjeti ni jedne sekunde, ne bi mogao uopće opstati – da Bog ne pokreće naše stanice, srce i da ne djeluje u nama. Da u čovjeku već nije Božji duh, čovjek uopće ne bi mogao opstati, ništa ne bi bilo živo. Ostvarilo bi se ono što molimo u Himnu Duhu Svetom: ‘Bez božanstva tvojega, čovjek je bez ičega’. Toliko ovisimo o Bogu, toliko nam je Bog bliz. Bog nas pokreće, a čovjek na Boga zaboravlja. Bog nam je preblizu i naviknuli smo se na njega. A čovjek je toliko daleko otišao od Boga i kolike su posljedice grijeha ljudi, da je Bog morao poslati svoga Sina u ovaj svijet. Morao je poći u muku i smrt da bi nas uvjerio i približio nam se. Bog je učinio neizmjerne korake prema nama da bi nam se objavio, da bi nam se otkrio. Ne samo da bi nam nešto lijepo ispričao, nego Bog je poslao svoga Sina da nas on otkupi. To njegovo otkupljenje čini nas dionikom njegovog života, da možemo srasti s njime“, rekao je mons. Zgrablić. To srastanje u jedno usporedio je s prirodnim procesom kada se nova biljka nakalemi na jedno stablo. „Tada ta biljka sraste s tim stablom i ona donosi plod, zahvaljujući sokovima iz toga stabla. Vinova loza je kvalitetnija kada se nakalemi. Zahvaljujući sokovima u tom stablu, ta loza donosi plodove, grožđe i vino. Krist je došao da nas nakalemi na sebe. Po sakramentima, po krštenju počeo je naš novi život i Krist postaje dio našeg života. Trebamo slušati Božju riječ, moliti se, klanjati se Božjim otajstvima, da bi u nama rasla svijest o Božjoj prisutnosti u našem životu, da bi naš život bio blagoslovljen i ispunjen“, poručio je nadbiskup Zgrablić.

U Velikom tjednu i za Uskrs sjemeništarci, bogoslovi i đakoni bili su dodatno i osobito aktivni i na raspolaganju na susretima u središtu Zadarske nadbiskupije i u asistenciji na bogoslužjima i slavljima u katedrali sv. Stošije. Ovaj prijem kod mons. Zgrablića je zahvala nadbiskupa za njihov doprinos u liturgijskoj proslavi Vazmenog otajstva i Uskrsa i prigoda za ohrabrenje i podršku u razvoju njihovog duhovnog poziva. Sjemeništarci Zadarske nadbiskupije su Adrijan Ukalović (Suhovare), Antonio Matković (Zadar-Bokanjac) i Mihael Bučić (Zadar-Belafuža); bogoslovi su Ante Nimac (Zagreb) i Luka Miletić (Ražanac), a đakoni Antonio Oltran (Nin), Tin Vidov (Kali) i Rudi Juras (Kali). Nakon mise, nadbiskup Zgrablić i sudionici susreta zajedno su blagovali u Nadbiskupskom domu.

Ines Grbić

Foto: I. Grbić