ZADAR: Misno slavlje na svetkovinu Tijelova predvodio nadbiskup Zgrablić

31.05.2024.objavio: Urednik

Svečano misno slavlje na svetkovinu Tijelova u katedrali sv. Stošije u Zadru u četvrtak, 30. svibnja, predvodio je zadarski nadbiskup Milan Zgrablić.

„Svetkovina Presvetog Tijela i Krvi Kristove duhovno nas vodi u dvoranu Posljednje večere u kojoj je uoči svoje muke Isus ustanovio euharistiju kako bi trajno ostao sa svojim prijateljima i prinio žrtvu samoga sebe za sve. Isus na Posljednjoj večeri uzima kruh, zahvaljuje Bogu, lomi ga i govori: „Uzmite i jedite! Ovo je tijelo moje koje se za vas predaje“. Potom uzima čašu vina i govori: „Pijte iz nje svi! Ovo je krv moja, krv saveza, koja se za mnoge prolijeva na oproštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen“. Svetkovina Tijelova dohvaća u taj vremenski trenutak Isusove blizine s njegovim učenicima u dvorani Posljednje večere prije puno godina, ali je namijenjena svima: „…za vas i za sve ljude“, kaže Isus. Ono što je Isus učinio u uskom krugu apostola namijenjeno je svima, svakom čovjeku, cijelome svijetu i svakom vremenu, mnogima“, istaknuo je mons. Zgrablić, rekavši da svetkovinom Tijelova obnavljamo našu vjeru u Euharistiju koja je srce Crkve.

„Sudjelovanje na proslavi Tijelova, kao i u svakom euharistijskom slavlju, važan je trenutak u životu svakog vjernika kršćanina i za svaku kršćansku zajednicu. Cilj svetkovine Tijelova je utvrditi nas u vjeri kako je Bog u Isusu Kristu pod prilikama posvećenog kruha i posvećenog vina, u Presvetom Sakramentu, na sakramentalan, uskrsli i stvaran način, nazočan sa svojim narodom, svojom Crkvom“, rekao je mons. Zgrablić, istaknuvši da je dar Kristove trajne nazočnosti razlog radosti te svetkovine.

„Svetkovina Tijelova prigoda je da se iskreno poklonimo uskrslom Gospodinu koji boravi s nama u Presvetom Sakramentu. To je trenutak u kojem javno ispovijedamo našu vjeru u Kristovu blizinu i izražavamo našu zahvalnost za ustanovu sakramenta Njegove trajne nazočnosti i blizine sa svojom Crkvom. Ta je svetkovina prigoda da hodom u procesiji ulicama grada i posvjedočimo da nas Gospodin „u sakramentu euharistije nastavlja ljubiti `do kraja`, sve do dara svoga tijela i svoje krvi““, poručio je nadbiskup Zgrablić. Podsjetio je pritom na riječi Benedikta XVI. da je euharistija Isusov dar samoga sebe u kojem se objavljuje bezgranična Božja ljubav za svakoga čovjeka.

„Euharistija je živa i trajna baština koju nam je Isus ostavio u sakramentu Presvetog Tijela i Krvi svoje. Tu baštinu njegujemo, živimo i častimo, njoj se klanjamo i pred njom se molimo, kako bi ona ‘utisnula u nama neiscrpive učinke u sve dane našeg smrtnog života’, kako kaže papa Pavao VI.“, istaknuo je predvoditelj slavlja, rekavši da je euharistija `anđeoska hrana`, `kruh koji je s neba sišao`. „To je hrana koja nam daje snage na dugom putu života, sve od izlaska iz ropstva, kroz pustinju ljudskog života do ulaska u Obećanu zemlju. Kao što je Izraelskom narodu mana bila neizostavna hrana u pustinji nakon izlaska iz egipatskog ropstva, tako je svakome od nas euharistija nužna hrana kako bismo imali snage koračati pustinjom ovoga svijeta koji svojim ideologijama i materijalizmom ne promiče život, nego ga ugrožava i usmrćuje. Ovo je hrana koja nam daje snagu da u nama ne prevlada logika svijeta posjedovati i gospodariti, duh svijeta nasilja i destrukcije, duh međusobnih odnosa osvete i mržnje, već Kristov duh služenja i ljubavi, života i uskrsnuća“, poručio je mons. Zgrablić.

„Kada slavimo euharistiju, vršimo spomen čin i uprisutnjujemo među nama Kristovo vazmeno otajstvo: njegovu muku, smrt i slavno uskrsnuće. Hraneći se euharistijom, napunjamo se Kristovim duhom, slušamo njegovu riječ, primamo Presveto Tijelo i Krv i tako se intimo ujedinjujemo s Kristom uskrslim, ali i mnogom našom braćom i sestrama, članovima Crkve, udovima njegovog mističnog uskrsnog Tijela. Euharistija je naša hrana u kojoj primamo sâmo Tijelo i Krv Kristovu, tj. sâm njegov život“, naglasio je nadbiskup.

Nakon mise, u procesiji središtem Zadra od katedrale do crkve sv. Šime u kojoj su sudjelovali brojni vjernici iz gradskih župa, nadbiskup Zgrablić nosio je Presveto s kojim je blagoslovio puk u crkvi sv. Šime.

„Nosimo euharistijskog Isusa ulicom našeg grada kako bi svatko mogao prepoznati Isusa koji prolazi našim životom, kao što je nekad prolazio putevima Galileje, Samarije i Judeje, čineći dobro i ozdravljajući sve koje je zahvatilo zlo. Želimo da svatko tko primi Isusa, snagom njegove ljubavi obnovi svoj život i pronađe život u izobilju i tako donosi mnogo roda“, poručio je nadbiskup Zgrablić.

I. G.

Foto: I. Grbić