Zadarska nadbiskupija

Povjerenstvo
za pastoral obitelji

Utjelovljenje Isusa Krista u Nazaretsku obitelj posvetilo je obitelji svih vremena i prostora te stoga nije neobično da većina crkvenih dokumenata i papinskih izjava stavlja obitelj u središte našeg pastoralnog djelovanja. „Crkva u malome“ posebna je briga i zadatak svih subjekata pastoralnog djelovanja.
Zadatak ovog Povjerenstva je pratiti obitelji današnjice unutar Zadarske nadbiskupije te davati poticaje obiteljskog pastorala na razini Nadbiskupije, dekanata i župnih zajednica, promicati važnost obiteljskih vrijednosti, surađivati s voditeljima tečaja pripreme za brak (Zaručnički tečaj), voditeljima obiteljskih savjetovališta, donositi programe trajne formacije za brak i obitelj i koordinirati sva pastoralna pitanja vezana uz obiteljska pitanja. Neka ovom Povjerenstvu na srcu posebna briga bude poznavanje i promicanje kršćanskog morala i antropologije u svim dimenzijama, osobito po pitanju nerođene djece. Osim moralnih pitanja, neka se vodi računa i o socijalnoj dimenziji obitelji kao i o različitim neregularnim i problematičnim situacijama u kojima se danas nalaze obitelji. Povjerenstvo surađuje sa svim biskupijskim i drugim društveno-kulturnim institucijama u promidžbi obiteljskih vrijednosti. Osim načelnih zadataka, na godišnjoj razini ovo Povjerenstvo brine o konkretnim idejama i novim poticajima te njihovom realizacijom doprinosi pastoralu obitelji.

Predstojnik: dr. sc. don Žarko Relota, e-mail: [email protected]

Članovi:

1. Erlić Krešimir
2. Galić fra Jurica
3. Ikić don Igor
4. Kačan don Mladen
5. Karadakić don Mario
6. Maržić č.s. Rita
7. Perić don Šime
8. Relota don Žarko, Predstojnik
9. Rücker Ana
10. Sović Anamarija
11. Šimunić Marija
12. Tokić don Nikola
13. Tomaš Mate
14. Tomaš Stošija
15. Tomaš Željka
16. Torić Marta
17. Vulić Domagoj
18. Vulić Mirjana

Plan i program za 2023./2024. godinu

14. veljače 2024. – III. Sjednica Povjerenstva u Sjemeništu Zmajević
13. travnja 2024. – Nadbiskupijski obiteljski dan
20. travnja 2024. – Susret s rastavljenima i ponovno civilno vjenčanim osobama