Zadarska nadbiskupija

Povjerenstvo za liturgijski pastoral i crkvenu glazbu

Kako je sveta liturgija „najveće bogatstvo Crkve“, izvor i cilj vjerničkog života, mjesto trajnog i neprolaznog susreta Boga i čovjeka, zadatak ovog Povjerenstva je čuvati, prema odredbama Crkve , vrijednost katoličke liturgije, nuditi rješenja za suvremene izazove u odnosu na sakramente, promicati molitvu Božanskog časoslova i voditi računa o blagoslovinama. Od brojnih pitanja iz područja liturgijskog pastorala, danas je potrebna posebna briga vezana za crkvenu glazbu. Stoga će ovo Povjerenstvo davati jasne savjete, čuvajući bogatstvo crkvene glazbe, tradiciju zadarskog puka i druge običaje ovoga kraja. U suradnji sa župnicima, ovo Povjerenstvo će biti stalno otvoreno za brojna pitanja i nepoznanice s kojima se susreću pastoralni radnici. U promicanju ispravnog liturgijskog slavlja kao i pučke pobožnosti, članovi Povjerenstva neka kroz prokušane metode, ali i nove ideje, ne samo čuvaju svetost liturgije, nego neka planiraju i načine, oblike i konkretne programe po kojima će sveta liturgija svakim danom postajati sve bliža suvremenom čovjeku.
Povjerenstvo vodi posebnu duhovnu i edukativnu brigu za sve uključene u liturgijski život i pučke pobožnosti. Ovo se na osobit način odnosi na čitače, pjevače, orguljaše, sakristane, zvonare, osobe koje vode brigu o kulturi liturgijskog prostora i sl. U tu svrhu Povjerenstvo organizira posebne duhovne i edukativne susrete s pojedinom skupinom uključenih u liturgijski život i pučke pobožnosti.
Ovo Povjerenstvo pregledava molbe za izvođenje koncerata u crkvama i sudjeluje u izdavanju Direktorija Zadarske nadbiskupije.

Predstojnik: don Dario Tičić, [email protected] 

Članovi:

1. Babić Iva
2. Batur Nediljka
3. Burčul Zvjezdana
4. Buturić Davor
5. Jadreško don Martin
6. Kelava don Domagoj
7. Milanović o. Jozo
8. Milić don Zdenko
9. Novak Penga Helena
10. Sikirić don Mario
11. Šašo č.s. Robertina
12. Šerer-Matulić Anita
13. Tičić don Dario, Predstojnik
14. Tokić Marija

Plan i program za 2023./2024. godinu

1. 23. listopada 2023. (17:00) – Sjednica Povjerenstva u Sjemeništu ‘Zmajević’
2. 27. studenoga 2023. (16:00) – Sjednica Povjerenstva u Sjemeništu ‘Zmajević’
3. 5. veljače 2024. (16:00) –Sjednica Povjerenstva u Sjemeništu ‘Zmajević’
4. 7. veljače 2024. (17:00) – Susret liturgijskih čitača i voditelja molitvenih zajednica grada Zadra; Sukošan, Bibinje, Diklo i Kožino; Sjemenište ‘Zmajević’
5. 21. veljače 2024. (17:00) – Susret liturgijskih čitača i voditelja molitvenih zajednica Podvelebitske regije, dekanati Paški i Ražanački; Sjemenište Zmajević
6. 6. ožujka 2024. (17:00) – Susret liturgijskih čitača i voditelja molitvenih zajednica Ninskog, Novigradskog, Zemuničkog, Biogradskog i Benkovačkog dekanata; Sjemenište ‘Zmajević’
7. 9. ožujka 2024. (10:00) – Susret liturgijskih čitača i voditelja molitvenih zajednica otočkih župa; Sjemenište ‘Zmajević’
8. 15. travnja 2024. (17:00) – Sjednica Povjerenstva u Sjemeništu ‘Zmajević’
9. 10. lipnja 2024. (17:00) – Sjednica Povjerenstva u Sjemeništu ‘Zmajević’