Zadarska nadbiskupija

Povjerenstvo za kulturu

Kultura je sredstvo, prostor i medij evangelizacije. Crkva je od davnine čuvarica i promicateljica kulturnih dobara, a na tu misiju pozvana je i danas. Ovo Povjerenstvo brine za očuvanje kulturnih dobara i pomaže u očuvanju i prepoznavanju materijalne i nematerijalne baštine, kako bi ostala ne samo spomenik vremena, nego i izričaj čovjekove težnje za Bogom. Ovo Povjerenstvo brine oko organizacije Krševanovih dana kršćanske kulture, promicanja posjeta izložbama kršćanskog karaktera i muzejima, potiče i prati potrebnu literaturu, povezuje i surađuje s pojedincima i zajednicama koje se brinu oko kulturnih dobara te brine za arhivsku građu u našim župama (osobito očuvanje matica).
Iz bogatstva vjere i duha rađa se kultura. Stoga će Povjerenstvo pratiti, promicati, podržavati i pomagati sve oblike nastajanja i oblikovanja kulture nadahnute i prožete evanđeoskim duhom.

Predstojnik: dr. sc. don Damir Šehić, e.mail: [email protected]

Članovi:

1. Bobić Picić Katica
2. Dundović don Zdenko
3. Juričin don Damir
4. Klarić fra Petar
5. Marcelić Jelena
6. Mičić Jelena
7. Mihić Ante
8. Rončević don Ivan
9. Soljačić don Mario
10. Šehić don Damir, Predstojnik
11. Žunić Rogić Anita

Plan i program za 2023./2024. godinu

1. Poziv i organizacija Krševanovih dana kršćanske kulture
2. Organizacija edukativnog usavršavanja za djelatnike u kulturi
3. Osnivanje Stručnog savjeta za kulturna dobra
4. Pokretanje postupka kulturne interpretacije crkvenih objekata Poluotoka-Zadar