Održana Svećenička skupština Zadarske nadbiskupije u Zadru

11.10.2023.objavio: admin

Svećenička skupština Zadarske nadbiskupije koja je okupila prezbiterij mjesne Crkve u zajedništvu sa zadarskim nadbiskupom Milanom Zgrablićem, na kojoj je predstavljen godišnji pastoralni plan i program Zadarske nadbiskupije, održana je u dvorani Nadbiskupskog sjemeništa ‘Zmajević’ u Zadru u srijedu, 11. listopada.

U prvom dijelu Skupštine, voditelji službi Zadarske nadbiskupije i ravnatelji ustanova čiji je osnivač Zadarska nadbiskupija izvijestili su o stanju i aktivnostima iz nadležnosti povjerenog djelovanja pojedinih crkvenih stvarnosti.

Institucionalna izvješća podnijeli su voditelji/ravnatelji sljedećih nadbiskupijskih službi: Ekonomat (don Damir Šehić), Nadbiskupijska ustanova za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika (don Mario Akrap), Caritas Zadarske nadbiskupije (don Dario Matak), Katehetski ured (don Gašpar Dodić), Klasična gimnazija Ivan Pavao II. Zadar i sjemenište Zmajević (don Ante Dražina), Katolička osnovna škola Ivo Mašina (don Roland Jelić), Teološko – katehetski odjel Sveučilišta u Zadru (don Zdenko Dundović), Nadbiskupijski crkveni sud (don Zdravko Katuša), Svećenički dom ‘Zmajević’ (don Zdenko Milić) i Stalna izložba crkvene umjetnosti, Zadar (don Mario Soljačić).

U drugom dijelu Svećeničke skupštine don Mario Karadakić, vicekancelar Zadarske nadbiskupije, predstavio je knjižicu ‘Povjerenstva Zadarske nadbiskupije – Godišnji plan i program za 2023 / 2024 godinu’ čiji je urednik Karadakić. Tu knjižicu u izdanju Zadarske nadbiskupije na toj Skupštini dobili su svi svećenici.

U knjižici su uvodno pojašnjeni razlozi i kronologija utemeljenja Povjerenstava Zadarske nadbiskupije koji su, na svoj petogodišnji mandat, strateški dalekosežna inicijativa nadbiskupa Zgrablića od samog početka njegove službe zadarskog nadbiskupa, u želji da to budu idejna i operativna tijela u kreiranju različitih područja u pastoralu mjesne Crkve.

Kroz djelovanje tih Povjerenstava mons. Zgrablić predstavio je ujedno i programatski dio svoga pastirskog upravljanja u povjerenoj Zadarskoj Crkvi, u želji da inicijative Povjerenstava suradničko – koordinacijski stvaraju organizirani pastoral na razini Nadbiskupije, dekanata i župa.

Želja nadbiskupa Zgrablića je, u duhu sinodalnosti, dodatno povezati svećenike Nadbiskupije sa suradnicima, vjernicima laicima i na strukturalnoj razini međusobne upućenosti jednih na druge, imajući pred sobom cilj navještaja spasenja kao prioritet kršćanskog poziva kojega smo pozvani odgovorno i zauzeto ostvariti u aktualnom i povjerenom vremenu i prostoru.

Povjerenstvo čine povjerenik i članovi koji u međusobnoj suradnji i zajedništvu s nadbiskupom dinamiziraju nadbiskupijski život i evangelizacijski rad.

Na prvoj sjednici Svećeničkog vijeća Zadarske nadbiskupije, 4. ožujka 2023., članovima Vijeća predstavljeno je značenje izrade Pastoralnog plana i programa za 2023./2024. godinu, kroz osnivanje 15 biskupijskih pastoralnih povjerenstava. Tada je prvi put predstavljen i prihvaćen od strane članova Vijeća, Pravilnik o radu povjerenstava Zadarske nadbiskupije. Taj je Dokument predstavljen i podijeljen na korizmenoj rekolekciji svećenika Zadarske nadbiskupije 8. ožujka 2023. te je podijeljen i dokument ‘Povjerenstva Zadarske nadbiskupije’ s opisom djelokruga rada svakog od 15 povjerenstava.

To su Povjerenstva za pastoral obitelji, mladih, za bolnički pastoral i osobe starije životne dobi, za župnu katehezu, duhovna zvanja i ministrante, za kauzu Slugu Božjih Zadarske nadbiskupije, za liturgijski pastoral i crkvenu glazbu, misije, ekumenizam i međureligijski dijalog, za pastoral ribara, pomoraca i turista, za osobe s posebnim potrebama i njihove obitelji, invalide, obitelji branitelja i žrtve Domovinskog rata, za promicanje laičke duhovnosti, crkvene pokrete i zajednice, za kulturu, medije, trajnu formaciju svećenika i osoba posvećenog života i za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba. Koncizni opis rada svakog od tih Povjerenstava također je objavljen u knjižici.

Svećenici i redovnici Zadarske nadbiskupije na korizmenoj rekolekciji 2023.  izabrali su tri povjerenstva prema vlastitoj želji u kojima žele sudjelovati, a kasnije se između izraženih preferencija u kreiranju članova Povjerenstava izabralo sudjelovanje svećenika i redovnika u jednom Povjerenstvu. Sljedeća faza upisa novih članova bila je 1. travnja 2023., na susretu vjeroučitelja Zadarske nadbiskupije s nadbiskupom Zgrablićem, kada su i vjeroučitelji odabrali u kojem bi Povjerenstvu željeli sudjelovati.

Izbor članova Povjerenstava nastavio se na konstituirajućoj, odnosno Prvoj sjednici Pastoralnog vijeća Zadarske nadbiskupije održanoj 22. travnja 2023. godine. Konačna lista upisa svih članova završena je 27. travnja 2023. objavom dekreta nadbiskupa Zgrablića.

U svibnju 2023. počele su prve sjednice gdje su članovi Povjerenstava dogovarali obrasce rada i sadržaje Godišnjeg plana i programa za 2023./2024. godinu. Rok dostave pisanih materijala povjerenika bio je 15. rujna 2023. godine.

Pastoralni projekt i program tiče se i sinodalne suradnje u kojoj se ostvaruje poslanje članova Povjerenstava.

 

Da su Povjerenstva od početka svoga utemeljenja i praktično zaživjela već u prvoj fazi svoga djelovanja, potvrđuje upravo izdana knjižica u kojoj je priređen kalendar glavnih događanja na razini Zadarske nadbiskupije za cijelu nadolazeću pastoralnu godinu koja je već počela.

Za svaki mjesec navedeni su nazivi događaja, mjesto, datum i sat njihovog održavanja. Tako unaprijed određeni raspored događaja, koji po svojoj tematici prate tijek liturgijske godine i naglaske u pojedinom crkvenom vremenu na razini Opće Crkve, anulira stihijski pristup pastoralu i doprinosi sustavno osmišljenom i harmonično koordiniranom životu mjesne Crkve u kojoj će niz nadbiskupijskih događaja u svom zajedništvu dodatno povezivati vjernike, poticati posvećenost u pastoralnim angažmanima i jačati osjećaj eklezijalne pripadnosti.

Svako Povjerenstvo konkretno je odredilo datume i mjesta održavanja po najveća tri događaja iz svoje nadležnosti na razini Nadbiskupije za novu pastoralnu godinu te su objavljeni u knjižici. Tim događajima prethodit će animacija vjernika za sudjelovanje u njima, što podrazumijeva pastoralna gibanja na župnoj i dekanatskoj razini i između tih događaja koji će na svojoj nadbiskupijskoj razini biti vrhunac u očitovanju zajedništva mjesne Crkve u različitim područjima djelovanja. Dogovoreni događaji konkretizacija su  evangelizacijskog poslanja s razrađenom tematikom i operativnim smjernicama.

„U radu Povjerenstva svi članovi trebaju voditi računa o zahtjevima konkretne situacije, kako bi vječni Logos naišao na ‘plodno tlo’ trenutne ili buduće situacije u kojoj današnji čovjek želi susresti Boga. Svako pojedino Povjerenstvo može uzeti i prikladnu metodu koje će se članovi pridržavati. Preporučuje se metoda evanđeoskog raspoznavanja  po kojoj će se, uz poštivanje dimenzija, ostvarivati i etape prema sljedećem redoslijedu: analiza i vrednovanje, odluka i projektiranje, ostvarivanje i provjera. Konačna svrha svih odgovornih unutar Povjerenstava je omogućiti skladan rad u zajedništvu, kako bi crkveno djelovanje zaživjelo u pastoralnoj praksi i bilo konkretna ponuda spasenja čovjeku današnjeg vremena“, poručio je nadbiskup Zgrablić u čije ime Povjerenstva djeluju te ih je i utemeljio radi što bolje koordinacije zadaća i dobrobiti Božjeg naroda, kao doprinos izgradnji crkvenog zajedništva, oživljavanja i povezivanja struktura s njihovim odrazom i učinkom za dobro duša u konkretnoj praksi i plodonosnom upravljanju cijelom Nadbiskupijom.

Predstojnici Povjerenstava na Skupštini su predstavili aktivnosti i godišnji plan događaja iz svoje nadležnosti, koje su pozvani ostvarivati u suradnji s vjernicima laicima.

Nadbiskup Zgrablić izrazio je zadovoljstvo donesenim i predstavljenim godišnjim planom i programom, istaknuvši da ga raduje kreativnost, poduzetnost i originalnost prijedloga Povjerenstava pred kojima je realizacija ciljeva i događaja. To će se ostvariti kroz zajedničku suradnju i ostvarivanje postavljenih planova koji nose cjelokupni rad u novoj pastoralnoj godini u mjesnoj Crkvi.

Nadbiskup je zahvalio povjerenicima i članovima Povjerenstava na trudu, volji i predloženim idejama, izražavajući svoju pastirsku podršku njihovom ostvarenju te praćenje i sudjelovanje u inicijativama koja dotiču razna područja duhovnih potreba čovjeka kao pojedinca i mjesne Crkve kao zajednice.

Mons. Zgrablić naglasio je da se u zajedničkoj suradnji i ostvarivanju planova ne smije zaboraviti na dva pravca djelovanja koja vode istom cilju, a to su rad i molitva; oni trebaju ići usporedno i dopunjavati se. To je svjedočanstvo pouzdanja u Božju milost i izgradnju odnosa s Gospodinom, iz čega onda proizlaze i nadahnuća za činjenje i konkretna djela. „Sve što činimo pozvani smo raditi na slavu Božju i dobrobit vjernoga puka“, poručio je nadbiskup Zgrablić.

Na Skupštini su najavljeni i detalji listopadskog velikog Hodočašća Zadarske nadbiskupije u Istru, Padovu i na Trsat čija je glavna nakana molitva za obitelji Zadarske nadbiskupije. Svećenicima – voditeljima deset autobusa predstavljen je hodočasnički priručnik kojeg će dobiti svaki hodočasnik.

Najavljeno je i tradicionalno, 38. hodočašće vjernika Zadarske nadbiskupije sv. Nikoli Taveliću u Šibenik koje će se održati 12. studenog, a organiziraju ga dekani na području svoga dekanata.

Nadbiskup Zgrablić pozvao je na molitvu za trojicu novih đakona Zadarske nadbiskupije, istaknuvši značaj đakonskog ređenja koje će biti 11. studenog u crkvi sv. Šime u Zadru – to kao svjedočanstvo ostvarenog duhovnog zvanja predstavlja radosni događaj u životu mjesne Crkve.

Odlukom nadbiskupa Zgrablića, Svećenička skupština Zadarske nadbiskupije će se održavati na početku nove pastoralne godine.

Ines Grbić