Kulturno-povijesna baština

Sv. Stošija (Crkvina), Zadar-Puntamika

Ova crkva sv. Stošije na Puntamici nastala je u okviru većega rimskog gospodarsko-stambenog kompleksa čiji su ostatci otkriveni pri samim istraživanjima crkve 1952. godine. Riječ je o vrlo zanimljivom primjerku kompleksnog

No Picture
Kulturno-povijesna baština

Sv. Ivan (Zadar-Relja)

Župa vuče svoje korijene uz istoimenu srednovjekovnu crkvicu koja se nalazila izvan gradskih zidina, podignuta u drugoj polovici 14. st., matična je kuća zadarskih franjevaca – trećoredaca.  Spominje se već

No Picture
Kulturno-povijesna baština

Bazilika sv. Tome

Ostatci ranokršćanske bazilike sv. Tome nalaze se zapadno od romaničke benediktinske crkve sv. Krševana. Mijenjajući titulare (nazivala se još Sv. Silvestar i Sv. Križ) ona je bila u funkciji do

No Picture
Kulturno-povijesna baština

Crkva sv. Petra u Starigradu-Paklenici

Crkva sv. Petra apostola, iz 10. st. u Kulini, restaurirana 1901, srednjovjekovna, smještena uz samu Jadransku magistralu između Starigrada i Selina. U vrijeme gradnje ove kapele ovdje su bila plemena Tugomerića, Šubića,

No Picture
Kulturno-povijesna baština

Crkva sv. Andrije na Vrgadi

Crkva sv. Andrije na Vrgadi nalazi se na groblju u uvali Pržina (zvane još i Podcrikva). Smještena je u podnožju brijega na kojem su ostaci ranobizantske utvrde. Konstantin Porfirogenet spominje

No Picture
Kulturno-povijesna baština

Crkva sv. Luke u Škabrnji

Crkva sv. Luke evanđeliste, vrlo stara crkva na groblju, na pola puta između Škabrnje i Prkosa.  Iz 13./14. st. s oltarom i slikom sv. Luke. Ova je crkva bila župna

No Picture
Kulturno-povijesna baština

Crkva sv. Martina u Pridrazi

Nalazi se usred plodnog polja u podnožju kamenitog brda u mjestu Pridraga. Jedna je od najbolje sačuvanih ranokršćanskih crkava na području današnje Zadarske nadbiskupije. To je jednobrodna starokršćanska bazilika iz

No Picture
Kulturno-povijesna baština

Crkva sv. Pelegrina u Savru

Sv. Pelegrin (spomenik nulte kategorije) je predromanička građevina centralnog oblika, kvadratnog tlocrta s ovoidnom kupolom na trompama.Iako oko njene datacije postoje neslaganja te neki znanstvenici smatraju da je nastala i

No Picture
Kulturno-povijesna baština

Crkva sv. Marije u Malom Ižu

Starohrvatska crkvica – rotonda iz 9./11. st., u neposrednoj blizini župne crkve. Kružnog je oblika s polukružnom apsidom – rotondom, pokrivena kamenim pločama; njoj je u 17. st. prigrađen pravokutni

No Picture
Kulturno-povijesna baština

Starohrvatska crkvica sv. Križa u Ninu

Crkvica sv. Križa,  poznata je i kao “najmanja katedrala na svijetu”, nalazi se pokraj župne crkve u starohrvatskom kraljevskom gradu Ninu. Datira iz IX. stoljeća, oblikom podsjeća na grčki jednokraki

No Picture
Kulturno-povijesna baština

Sv. Nediljice i Stomorica

 Sv. Nediljice. Crkvica potječe iz 11. st. Bila je trobrodna bazilika manjih dimenzija, kvadratnog oblika s četvrtastom apsidom. Pluteji sv. Nediljice (u srednjem vijeku nazivan “S Iohannes de Pusterla”) veoma

No Picture
Kulturno-povijesna baština

Crkva sv. Dominika

Sv. Dominika. Pregrađena crkva paralelno s bočnom stranom crkve sv. Mihovila, uz ulicu koja vodi prema gradskim vratima. Ona je bila sličnog oblika kao i franjevačka. Bila je posvećena godine 1280.

No Picture
Kulturno-povijesna baština

Crkva sv. Dimitrija

 Sv. Dimitrija m. Crkva do Filozofskog fakulteta; s početka je 20. st.;  2003. potpuno obnovljena i blagoslovljena 8. 5. 2003. za potrebe studenata Sveučilišta u Zadru. Troškove obnove snosio je