Čitanje dana

Utorak, 19. 5. 2020.

Prvo čitanje: Dj 16, 22-34 Vjeruj u Gospodina Isusa i spasit ćeš se — ti i dom tvoj! Čitanje Djela apostolskihU one dane: Svjetina Filipljana nahrupi na Pavla i Silu,

Čitanje dana

Subota, 16. 5. 2020.

Prvo čitanje: Dj 16, 1-10 Prijeđi u Makedoniju i pomozi nam! Čitanje Djela apostolskihU one dane: Stiže Pavao u Derbu i Listru. Ondje, gle, bijaše učenik neki imenom Timotej, sin

Čitanje dana

Petak, 15. 5. 2020.

Prvo čitanje: Dj 15, 22-31 Zaključismo Duh Sveti i mi ne nametati vam nikakva tereta osim onoga što je potrebno. Čitanje Djela apostolskihU one dane: Apostoli i starješine zajedno sa

Čitanje dana

Ponedjeljak, 11. 5. 2020.

Prvo čitanje: Dj 14, 5-18 Navješćujemo vam da se od ispraznosti obratite k Bogu živomu. Čitanje Djela apostolskihU one dane: Pogani i Židovi sa svojim glavarima u Ikoniju navališe da

Čitanje dana

Subota, 9. 5. 2020.

Prvo čitanje: Dj 13, 44-52 Obraćamo se evo poganima. Čitanje Djela apostolskihIduće se subote gotovo sav grad zgrnu čuti riječ Gospodnju. Kad su Židovi ugledali mnoštvo, puni zavisti psujući suprotstavljali

Čitanje dana

Petak, 8. 5. 2020.

Prvo čitanje: Dj 13, 26-33 Uskrisivši Isusa, Bog je ispunio obećanje. Čitanje Djela apostolskihU one dane: Kad je Pavao došao u Antiohiju pizidijsku, govoraše u sinagogi: »Braćo, sinovi roda Abrahamova,

Čitanje dana

Četvrtak, 7. 5. 2020.

Prvo čitanje: Dj 13, 13-25 Iz Davidova potomstva izvede Bog Spasitelja, Isusa. Čitanje Djela apostolskihPošto se Pavao i oni oko njega otisnuše od Pafa, stigoše u Pergu pamfilijsku. Ivan ih

Čitanje dana

Srijeda, 6. 5. 2020.

Prvo čitanje: Dj 12, 24 – 13, 5a Odlučite mi Barnabu i Savla. Čitanje Djela apostolskihU one dane: Riječ je Božja rasla i širila se. Barnaba i Savao, pošto obaviše

Čitanje dana

Utorak, 5. 5. 2020.

Prvo čitanje: Dj 11, 19-26 Propovijedahu i Grcima navješćujući evanđelje: Gospodina, Isusa. Čitanje Djela apostolskihU one dane: Oni što ih rasprši nevolja nastala u povodu Stjepana dopriješe do Fenicije, Cipra