Kulturno-povijesna baština

Crkva sv. Nikole u Prahuljama

Crkva sv. Nikole u Prahuljama Nalazi se na pola puta, jednu milju između Zatona i Nina. Ta starohrvatska crkvica iz 11. st. zanimljiva je centralna građevina. Diže se na slikovitu