Nadbiskupov nagovor o misijama, Svećenička rekolekcija, Zadar, 10. 10. 2012.

Nadbiskupov nagovor o misijama

Zadar, Svećenička rekolekcija, 10. listopada 2012.

 

Drago mi je što smo na ovoj našoj prvoj rekolekciji mogli razmišljati o tomu što koncilski dekret ‘Ad genetes’ i enciklika ‘Redemptoris missio’ govore o trajnom misijskom poslanju Crkve?! Zahvaljujem Nacionalnom ravnatelja Papinskih misijskih djela u Republici Hrvatskoj, don Antunu Štefanu, za misijski žar i predavanje. Htjeli smo naše ovogodišnje okupljanje početi upravo ovom temom o kojoj je prije 50 godina progovorio II. Vatikanski sabor. Ne samo tekstovima konstitucija i dekreta, nego još više simbolikom skupa.

 

Kad je, naime, prije pola stoljeća starac Ivan XXIII. sazvao biskupe na Sabor, na trgu sv. Petra je u procesiji bilo oko 2.500 sudionika: kardinala, patrijarha i biskupa svih boja kože i naroda, s raznolikim mitrama i liturgijskim odijelima. Taj impresivni dojam o Katoličkoj Crkvi, sabranoj u Rimu iz svih dijelove svijeta očitovao je kako ona, kao sveopća zajednica Božjeg naroda, nadilazi nacionalne i europske okvire.

 

Ovom Godinom vjere, koju će Papa otvoriti sutra, mi zahvaljujemo Bogu za dar Sabora i njegove pastoralne smjernice, konstitucije i dekrete, posebice za dekret o misijama (‘Ad gentes’) koji je u Crkvi otvorio nove horizonte. Posvijestio je, naime, još više odgovornost mjesnih biskupija, uveo mogućnost slanja svećenika, redovnika, laika i obitelji u misijske krajeve (fidei donum), potakao stvaranje misionarskih društava na nacionalnoj i međunarodnoj razini kao pomoć u evangelizaciji svijeta. I tako postao solidnom potkom za produbljivanje misija kao trajne i aktualne stvarnosti Crkve.

 

Razumljivo je, stoga, što je blaženi Ivan Pavao II., u prigodi 25. obljetnice dekreta ‘Ad Gentes‘, prije dvadeset i dvije godine (7. prosinca 1990.), objavio encikliku ‘Redemptoris Missio’ – o trajnom misijskom poslanju Crkve: ‘Osjećam kako je nastupio čas da se upregnu sve crkvene snage u smjeru nove evangelizacije i misija ad gentes. Nitko od Kristovih vjernika, nijedna od crkvenih ustanova ne može izmaknuti toj najvišoj dužnosti: naviještati Krista svim narodima svijeta’ (br. 3).

 

Draga braćo svećenici! Neka nam ovaj današnji dan posvijesti ono što jesmo –Isusova misijska zajednica. Njegove, naime, posljednje riječi prije uzlaska na nebo, osobito se tiču nas svećenika: “Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji. Pođite, dakle, i učinite mojim učenicima sve narode..” (Mt 28, 18). Zato je Crkva po svojoj biti izrazito misijska. Istina, ne mogu svi biti misionari. Ali, svi možemo molitvama, osjećajima i materijalnim prilozima pomagati misijsko djelo Crkve. Djelatna ljubav milijuna ljudi diljem svijeta omogućuje da Kongregacija za evangelizaciju naroda može voditi brigu o brojnim institucijama u misijama. Prema ‘Statističk­om godišnjaku’, koji je objavila agencija Fides (2009.) Kongregacija vodi brigu o 280 bogoslovija, 110 malih sjemeništa, 42.000 katoličkih škola, 1.600 bolnica, 12.000 karitativnih i socijalnih institucija. Bez sabirnih misijskih akcija i materijalne pomoći cijele Crkve one ne bi mogle djelovati.

 

Neka i ovo naše zborovanje pomogne da raste naša osjetljivost za misije i misijsko djelovanje Crkve! Sveta mala Terezija nije nikada stupila nogom izvan Karmela. Ali, svojom žarkom ljubavlju i molitvom, postala je zaštitnicom misija. Ona, koja je našla svoje mjesto u srcu Crkve, neka nam pomogne da i mi imamo srca za misijska djela Crkve.

 

† Želimir Puljić, nadbiskup