NOVA HODOČASNIČKA PONUDA: PROJEKCIJA FILMA O SV. ŠIMUNU U ZADARSKOM SVETIŠTU

Nova hodočasnička ponuda i dimenzija više u svjedočanstvu o proroku sv. Šimunu u svetištu sv. Šimuna u Zadru!

Nakon premijere pred širom publikom i zainteresiranom javnošću, dokumentarni film „Luka 2,25 – Priča o sv. Šimunu“ u produkciji Laudata, u petak 12. listopada, doživio je svoju premijeru i među prvom organiziranom skupinom hodočasnika iz Maribora, i to baš u osmini Šimunove svetkovine. Naime, direktorica Laudata Ksenija Abramović donirala je zadarskom svetištu sv. Šimuna veliku plazmu s ciljem da se svakoj organiziranoj skupini hodočasnika ponudi gledanje filma o sv. Šimunu u kojem vrsni poznavatelji kulta i značenja sv. Šimuna stručno, znanstveno, a pristupačno, otkrivaju niz podataka koji hodočasnika dublje upoznaju s likom sveca kojeg pohode i škrinje kojoj se kao dragocjenoj baštini dive.

Upravitelj svetišta don Josip lenkić zahvalan je Abramović na još jednom daru za svetište jer je to početak pružanja nove usluge hodočasnicima i hod ususret njihovim brojnim pitanjima s kojima se domaćini svetišta susreću kad hodočasnici dođu. Plazma se nalazi iza prezbiterija, u komotnom prostoru iza Škrinje sv. Šimuna, pokraj sakristije, s mogućnošću sjedenja gledatelja. Tako je projekcija filma nevidljiva za ostale vjernike u cijelom prostoru crkve i izvrsno se uklapa u poštovanje sabranosti i duha cijelog svetišta. Također, hodočasnicima koji žele saznati više o čovjeku koji je na svoje ruke uzeo dijete Isusa za njegova prikazanja u jeruzalemskom hramu, nudi izvrsnu mogućnost da svetište napuste obogaćeni u konkretnom saznanju duhovne i povijesne veličine tog dara i proroka kojeg Hrvatska ima po Zadru, a nadilazi granice domovinske Crkve. Tako je po još jednom daru Boga i Laudata milosno počeo hod u Godini vjere u svetištu koje pohode brojni iz domovine i svijeta. Uzor u vjeri je svakako i sv. Šimun, jer je Mesiju jedino darom vjere i Duha Svetoga i mogao prepoznati u malenom djetetu Isusu, rekavši za nj da je Svjetlo na prosvjetljenje naroda.

Ines Grbić