SVEĆENIČKA REKOLEKCIJA: MISIJSKO POSLANJE CRKVE

 

Što koncilski dekret ‘Ad gentes’ i enciklika ‘Redemptoris missio’ govori o trajnom misijskom poslanju Crkve tema je svećeničke rekolekcije zadarskog prezbiterija održane u srijedu 10. listopada u dvorani sjemeništa Zmajević u Zadru na kojoj je gostovao vlč. Antun Štefan, nacionalni ravnatelj papinskih misijskih djela u Hrvatskoj. Prvo ovogodišnje okupljanje svećenika u novoj pastoralnoj godini počelo je temom o kojoj je prije 50 godina progovorio i II. Vatikanski sabor. „Godinom vjere zahvaljujemo Bogu za dar Sabora i njegove pastoralne smjernice, osobito za dekret o misijama ‘Ad gentes’ koji je u Crkvi otvorio nove horizonte. Posvijestio je još više odgovornost biskupija, uveo mogućnost slanja svećenika, redovnika, laika i obitelji u misijske krajeve (fidei donum), potaknuo stvaranje misionarskih društava na nacionalnoj i međunarodnoj razini kao pomoć u evangelizaciji svijeta i tako postao potkom za produbljivanje misija kao trajne i aktualne stvarnosti Crkve“ rekao je zadarski nadbiskup Želimir Puljić, poželjevši da poraste naša osjetljivost za misije i misijsko djelovanje Crkve. Povodom 25. obljetnice dekreta Ad Gentes Ivan Pavao II. je objavio encikliku Redemptoris Missio o trajnom misijskom poslanju Crkve, rekavši da sve crkvene snage treba upregnuti u smjeru nove evangelizacije i misija. Nitko od Kristovih vjernika, nijedna od crkvenih ustanova ne može izmaknuti toj najvišoj dužnosti: naviještati Krista svim narodima svijeta. Nadbiskup je poželio svećenicima da posvijeste ono što jesmo: Isusova misijska zajednica. „Ne mogu svi biti misionari. Ali svi možemo molitvama, osjećajima i materijalnim prilozima pomagati misijsko djelo Crkve. Djelatna ljubav milijuna ljudi diljem svijeta omogućuje da Kongregacija za evangelizaciju naroda može voditi brigu o brojnim institucijama u misijama“ rekao je mons. Puljić. Bez sabirnih misijskih akcija i materijalne pomoći cijele Crkve u misijama ne bi moglo djelovati 280 bogoslovija, 110 malih sjemeništa, 42 000 katoličkih škola, 1 600 bolnica, 12 000 karitativnih i socijalnih institucija.

Vlč. Štefan je istaknuo da misionarski treba djelovati u cijeloj Crkvi, na svim kontinentima i u svim sredinama, ne samo Africi koju Europljani doživljavaju kao odredište za misije. Misijsku duhovnost treba oblikovati u župnim zajednicama, a nova evangelizacija, kako kaže i Ivan Pavao II., ne znači nove metode i sredstva u širenju Radosne vijesti, nego više žara. To je tajna misijskog djelovanja i života svećenika: imati više žara u temeljnome što se čini. A žar daje neprestani susret sa živim Bogom. „Misionari trebaju naše sklopljene ruke i molitvu, ne samo novac. Prema drugima treba ići videći u njima samog Isusa. To je oblikovalo svece“ istaknuo je vlč. Štefan, poželjevši da se sakramenti primaju s više dostojanstva i pobožnosti i da svoju vjeru i kršćanski život živimo dublje. Iz Hrvatske i BiH diljem svijeta, osim u Aziji, djeluje 80 misioanra. Upozorio je da zadnjih godina sve manje svećenika i redovnica odlučuje otići u misije. A dar zvanja u misije je blagoslov biskupiji iz koje je zvanje poteklo. Naveo je postojanje četiri misijska djela: djelo za vjeru, djelo svetog djetinjstva, djelo sv. Petra apostola i misijska zajednica. Potaknuo je svećenike da u župama oforme misijsku grupu. Misijska svijest može se održavati molitvom krunice, npr. svako otajstvo za jedan kontinent. Susret je počeo molitvom krunice koju je predvodio don Emil Bilaver, a zaključno je izvješteno o radu svećenika u dvije skupine u kojoj su razmatrali što postoji u župama u pastoralu za misije te kako u Godini vjere dodatno misijski djelovati. Zadarska nadbiskupija na župnoj i na nadbiskupijskoj razini, poput korizmene akcije, višekratno organizira pomoć za misije.

 Ines Grbić