GODIŠNJICA PREDAJE RELIKVIJE SV. ŠIMUNA GRČKO – JERUZALEMSKOM PATRIJARHATU

Uz prvu godišnjicu jedinstvenog ekumenskog događaja predaje moći sv. Šimuna Svetoj Zemlji, Zadarska nadbiskupija primila je dopis iz Papinskog vijeća za promicanje jedinstva kršćana. Naime, uoči blagdana sv. Šimuna, za vrijeme Svečane Večernje 7. listopada 2010. g., zadarski nadbiskup Želimir Puljić predao je relikviju jeruzalemskog starca Šimuna (koji je na svoje ruke primio Isusa za prikazanja u hramu) metropolitu Teofilaktu, predstavniku Grčko – jeruzalemskog patrijarhata u Svetoj Zemlji. Bio je to uspješan završetak suradnje koju su pokrenuli blagopokojni zadarski nadbiskup Ivan Prenđa i grčko pravoslavni patrijarh iz Jeruzalema Teofil III., koji je za vrijeme zadarskog nadbiskupijskog hodočašća 2007. g.  nadbiskupu Prenđi izrazio želju da drevna jeruzalemska Crkva u svom manastiru sv. Simeona dobije svečeve moći na štovanje. Tim povodom nadbiskup Želimir Puljić Papinskom vijeću za promicanje jedinstva kršćana poslao je dvojezično tiskanu brošuru s fotografijama i tekstom koji opisuju događaj primopredaje moći održane u Zadru, kako bi i Sveta Stolica vidjela detalje tog susreta Crkava Istoka i Zapada. Mons. Puljić je primio pisani odgovor kojeg potpisuje kardinal Kurt Koch, predsjednik Papinskog vijeća za promicanje jedinstva kršćana. Kardinal Koch piše: „Srdačno zahvaljujem što ste mi poslali brošuru. Nadasve Vam želim izraziti svoju iskrenu zahvalnost za topao prijem kojeg ste izrazili izaslanstvu Grčko-pravoslavnog patrijarhata Jeruzalema i za bratsku gestu predaje relikvija. Duboko sam uvjeren da takvi pothvati predstavljaju važne korake u zauzetom hodu prema ponovnoj uspostavi punog jedinstva svih koji vjeruju u Krista. Nadam se da će se odnosi između Vaše nadbiskupije i Grčko – pravoslavnog patrijarhata jeruzalemskog, osobito manastira kojem su predane relikvije, nastaviti njegovati i u budućnosti“.

Ines Grbić