Nedjelja, 20. 11. 2022. ISUS KRIST KRALJ SVEGA STVORENJA

Prvo čitanje:

2Sam 5, 1-3

Pomazaše Davida za kralja nad Izraelom.

Čitanje Druge knjige o SamueluU one dane: Dođoše sva izraelska plemena k Davidu u Hebron i rekoše: »Evo, mi smo od tvoje kosti i od tvoga mesa. Već prije, dok još Šaul bijaše kralj nad nama, ti si upravljao svim pokretima Izraela, a Gospodin ti reče: ’Ti ćeš pasti narod moj izraelski i ti ćeš biti knez nad Izraelom!’« Tako dođoše sve starješine izraelske kralju u Hebron, a kralj David sklopi s njima savez u Hebronu pred Gospodinom; i pomazaše Davida za kralja nad Izraelom.Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 122, 1-5

Pripjev:

Hajdemo radosno u Dom Gospodnji!

Obradovah se kad mi rekoše:
»Hajdemo u dom Gospodnji!«
Eto, noge nam već stoje
na vratima tvojim, Jeruzaleme.

Jeruzaleme, grade čvrsto sazdani
i kao u jedno saliveni!
Onamo uzlaze plemena,
plemena Gospodnja.

Po zakonu Izraelovu
da slave ime Gospodnje.
Ondje stoje sudačke stolice,
stolice doma Davidova.

Drugo čitanje:

Kol 1, 12-20

Prenio nas je u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje!

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola KološanimaBraćo:Zahvaljujemo Ocukoji vas osposobi za dioništvo u baštini svetih u svjetlosti.On nas izbavi iz vlasti tamei prenese u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje,u kome imamo otkupljenje,otpuštenje grijeha.On je slika Boga nevidljivoga,prvorođenac svakog stvorenja.Tà u njemu je sve stvoreno na nebesima i na zemlji,vidljivo i nevidljivo,bilo prijestolja, bilo gospodstva,bilo vrhovništva, bilo vlasti –sve je po njemu i za njega stvoreno:on je prije svegai sve stoji u njemu.On je glava tijela, Crkve;on je početak, prvorođenac od mrtvih,da u svemu bude prvak.Jer svidjelo se Bogu u njemu nastaniti svu puninui po njemu– uspostavivši mir krvlju križa njegova –izmiriti sa sobom sve,bilo na zemlji, bilo na nebesima.Riječ Gospodnja.

Evanđelje:

Lk 23, 35-43

Gospodine, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje!

Čitanje svetog Evanđelja po LukiU ono vrijeme: Podrugivali se Isusu glavari s narodom: »Druge je spasio, neka spasi sam sebe ako je on Krist Božji, Izabranik!«Izrugivali ga i vojnici, prilazili mu i nudili ga octom govoreći: »Ako si ti kralj židovski, spasi sam sebe!« A bijaše i natpis ponad njega: »Ovo je kralj židovski.«Jedan ga je od obješenih zločinaca pogrđivao: »Nisi li ti Krist? Spasi sebe i nas!« A drugi ovoga prekoravaše: »Zar se ne bojiš Boga ni ti, koji si pod istom osudom? Ali mi po pravdi jer primamo što smo djelima zaslužili, a on – on ništa opako ne učini.« Onda reče: »Isuse, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje.« A on će mu: »Zaista ti kažem: danas ćeš biti sa mnom u raju!«Riječ Gospodnja.