ZADAR: Misno slavlje za vjeroučitelje povodom Svjetskog dana učitelja

Povodom Svjetskog dana učitelja, vjeroučitelji Zadarske nadbiskupije okupili su se na misnom slavlju koje je u kapeli Sjemeništa Zmajević u Zadru u srijedu, 5. listopada predvodio mr. don Gašpar Dodić, predstojnik Katehetskog ureda Zadarske nadbiskupije.

Čestitavši vjeroučiteljima njihov dan, don Gašpar je rekao da ih je želio okupiti oko „Učitelja za njegovim stolom i molitveno proslaviti taj dan“.   

„Budite radosni i ponosni, dragi vjeroučitelji, na službu koju vam je mjesna Crkva povjerila. Mjesna Crkva je zahvalna što vas ima i pruža vam iznimnu podršku i brigu u vašim nastojanjima i vašem trudu kojeg ulažete u evangelizaciji i vjersko – odgojnom obrazovanju djece i mladih. Zadržite radost duha i otvorenost srca i uma te djeci i mladima prenosite ispravno učenje i ispravan način života: crkvenu vjerničku ortodoksiju i ortopraksiju. Iznimno je odgovorna vaša učiteljska i odgojiteljska služba i zadaća: odgoja, poučavanja i upućivanja djece i mladih u život“ rekao je don Gašpar.

I Služba riječi daje razumijevanje i opravdanje za djelovanje i službu vjeroučitelja.

„Učenici su zadivljeni kako Isus moli. Zato i mole, „Gospodine, nauči nas moliti, kao što je i Ivan naučio svoje učenike“. Učitelji obično predaju svojim učenicima molitvu u kojoj sažimlju sav svoj nauk. Isus je ponajprije htio tom molitvom izgraditi učenicima ispravan stav prema Bogu i ljudima, bližnjima. Abba – Oče! To je sinovski stav poniznosti, povjerenja i pouzdanja“ rekao je don Gašpar.

I apostol Pavao donosi novi dokaz o opravdanosti njegovog poslanja i Evanđelja, rekao je predstojnik, govoreći o duhovnom zajedništvu Pavla i Crkve matice, Crkvi obraćenika iz židovstva i Crkvi obraćenika iz poganstva.

„Ispravno učenje i ispravan način života, ortodoksija i ortopraksija, idu ruku pod ruku u Crkvi kao zajednici vjernika od samog početka. Od početaka Crkve, pitanja doktrine i prakse vjere zajedno su se rješavala na sastancima apostola i njihovih nasljednika na sinodama i saborima kako bi se moglo ovladati svakodnevnim životom zajednica i njihovih specifičnih izazova. 

Stoga, tekstovi i dokumenti iz drevne Crkve i Crkve Srednjeg vijeka obično sadrže i dogmatske izjave i pravne (disciplinske) odredbe, budući da jedno proizlazi iz drugoga i s njime je povezano. Život je neodvojiv od vjere i vjera je neodvojiva od života“ istaknuo je don Gašpar, naglasivši da je „specifična zadaća Učiteljstva prevesti Objavu u nedvosmislene izraze, kako bi se rasvijetlilo što se misli i dalo pouzdano vodstvo vjernicima. 

Tijekom stoljeća može doći do dubljeg poznavanja pologa vjere, ali niti se Objavi može dodati novi sadržaj, niti se sadržaj može oduzeti. U tom smislu, dogme koje je razradila teologija i definiralo Učiteljstvo su istine“ poručio je predstojnik Dodić.

Glede nauka i pravne tradicije Crkve, izreka sv. Anselma „Vjera traži razumijevanje“ može se proširiti rečenicama vjera traži djelovanje, praksu proživljenog života a vjera traži orijentaciju, pravo, poručio je propovjednik.

„Kao rezultat toga, nauk i zakon, dogma i kanonsko pravo ostaju povezani jedno s drugim i razvijaju se zajedno u uvjerenju da svaka obveza kršćanina ima svoj temelj u postojanju u Kristu. 

Ako se ta bît ispravno shvati, ona se afirmira u životu i tako postaje kanon, smjer i standard života“ poručio je don Gašpar, zaključivši s porukom iz Službe riječi: „Molitva Gospodnja mora nas ispuniti nadom da u svom djelovanju i hodu u kuću Očevu nismo sami, da je uz nas uvijek prisutan Otac po Sinu i njegov Duh te se posve prepustimo vodstvu našega dobrog Oca koji je na nebesima.

Razgovarajmo unutarnje s Učiteljem i iznesimo njemu sve što jesmo i što imamo, sve što nam je potrebno. A On će zasigurno uputiti na pravu adresu i po odgovornima ispuniti i ostvariti plan Božji s nama“ potaknuo je don Gašpar Dodić.

I.G.