APOSTOLSKI NALOG – BULA PAPE FRANJE o imenovanju mons. M. Zgrablića zadarskim nadbiskupom koadjutorom

Franjo biskup, sluga slugu Božjih

ljubljenomu sinu MILANU ZGRABLIĆU, svećeniku Porečke i Pulske biskupije, dosadašnjemu župniku katedralne župe u gradu Poreču, imenovanom Nadbiskupu Koadjutoru zadarskom, pozdrav i Apostolski blagoslov.

Raduje se Crkva Zadarska, koja po svojim svetim mučenicima već stoljećima pa sve do naših vremena navješćuje milosrđe Božje, zajedno sa svojim pastirima koji, za nadu svijeta izabrani i postavljeni da idu i rod donose, rod koji da ostane, te da ispune zapovijed uzajamne ljubavi unatoč mržnji svijeta (usp. Iv 15, 16-18), pozivaju se da nasljeduju Apostole kao vjerni djelitelji Božjih otajstava.

Razmatrajući ovo načelo apostolskoga poslanja, želimo iskazati ljubav braći u biskupstvu, a osobito onima koji traže pomoćnike u upravljanju stadom. Kada je časni brat Želimir Puljić, Zadarski nadbiskup, od Nas za sebe zatražio koadjutora, namjeravajući se tako prikladno pobrinuti za duhovno dobro povjerenih mu vjernika, rado želimo uslišiti njegovu molbu. Ti uistinu, ljubljeni sine, koji si dosada u svojoj biskupiji predano izvršavao službe, očitujući ljubav Kristovu i njegove Crkve, prikladan Nam se činiš da preuzmeš biskupsku službu.

Po savjetu, dakle, Kongregacije za Biskupe, puninom naše Apostolske vlasti, tebe imenujemo ZADARSKIM nadbiskupom koadjutorom, sa svim udijeljenim pravima i danim odgovarajućim obvezama. Možeš primiti biskupsko ređenje od katoličkog biskupa gdjegod želiš izvan Rima, obdržavajući liturgijske propise, prethodno položivši ispovijest vjere te prisegu vjernosti Nama i Našim Nasljednicima, prema normi svetih kanona.

Želimo, ljubljeni sine, da upoznaš kler i narod ove crkvene zajednice o ovome Našemu dekretu, koji neka te prime kao duhovnoga učitelja kojega treba potpuno poštivati. Dok te, dragi sine, potičemo da izvršavaš cjelokupno tvoje služenje u složnome jedinstvu s pastirom ove nadbiskupije, molimo Boga, koji u srcu Crkve otvara tvoja usta, da te ispuni duhom mudrosti i razuma te da te učini vrsnim propovjednikom svoje istine, po zagovoru Blažene Djevice Marije, sv. Stošije, sv. Donata i sv. Krševana.

Dano u Rimu, kod sv. Ivana Lateranskog, sedmoga dana mjeseca travnja,

godine Gospodnje dvije tisuće dvadeset i druge, desete Našega Pontifikata.

FRANJO, papa

Francesco Piva, Ap. Prot.

Foto: I. Grbić