DAN MOLITVE ZA ZADARSKU NADBISKUPIJU, ZA NJENE NADBISKUPE I SVEĆENIKE (29. 05. 2022.) – PROPOVIJED mons. Ž. Puljića

Biskup – učitelj vjere i tumač Božjega plana s ljudima

Biskupsko ređenje u Zadru zadnji put je bilo prije 32 godine kad je 9. lipnja 1990. zaređen mons. Ivan Prenđa (1939.-2010.) kao zadarski nadbiskup koadjutor. Svako ređenje važan je događaj za koji se mjesna Crkva pripravlja na razne načine, posebice molitvom i drugim duhovnim sadržajem. Ređenje mons. Milana Zgrablića, bit će 25. lipnja 2022. u našoj prvostolnici u Zadru. Prilaže se uzorak homilije za nedjelju 29. svibnja 2022. godine.

***

1.  U Matejevom evanđelju čitamo (Mt 10, 5-10) kako je Isus nakon što se pomolio Ocu, odabrao dvanaestoricu i poslao ih neka „propovijedaju da se približilo kraljevstvo nebesko“ (Mt, 10, 7). To je božanska misija i poslanje koja će trajati do svršetka svijeta. Dokument Drugog Vatikanskog sabora o Crkvi, „Svjetlo naroda“, govori da su „biskupi po božanskoj odredbi nasljednici apostola“ (LG 20), te da „polaganjem ruku i riječima posvećenja dobivaju puninu sakramenta“ i po tome stječu ulogu učitelja, pastira i svećenika“ (LG 21). Među poglavitim dužnostima biskupa ističe se upravo navještaj evanđelja i slavlje sakramenata (LG 25), posebice euharistije, kao i upravljanje zajednicom po uzoru Dobroga pastira koji „nije došao da bude služen, već da služi“ (Mk 10, 45).

Brojne su slike i usporedbe iz Biblije i Tradicije koje se upotrebljava za opis biskupske službe. Tako se veli da je biskup „pastir, ribar, čuvar, stražar i učitelj“. Spomenuti nazivi slikovito pokazuju da „ući u apostolsko nasljedstvo“ znači ući „u borbu za Isusovo evanđelje“. A zajednički smisao je biti „u službi dobra drugoga“. To je posebice na „slikovit način opisao Luka na susretu u Miletu“ gdje se Pavao zaustavio i okupio na oproštaj svećenike i biskupe koje je zaredio. Luka bilježi kako je na tom susretu Pavao rekao: „Vi znate da sam sve vrijeme služio Gospodinu u suzama i kušnjama koje me zadesiše zbog zasjeda židovskih“ (Dj 20,18-19). Pavao ih upozorava da će „nakon njegovoga odlaska među njih ući vuci okrutni koji ne štede stada. Zato ih poziva „neka bdiju imajući na pameti da je pune tri godine noću i danju suze lijevao i urazumljivao svakoga od njih“ (Dj 20,29-31).

2.  Kao „revni pastir“ on upozorava svoje učenike na brojne rafinirane i nepredvidive zasjede s kojima će susresti. I potiče ih neka budu oprezni „čuvari i stražari“ koji „bdiju i predviđaju“. Onaj tko „ima budno oko“, kadar je poput stražara osjetiti i zaključiti što bi se eventualno moglo dogoditi. Stoga se i veli kako „budni stražar“ ima srce i dušu mame koja „bdije, gleda i djeluje“. Poput Marija u Kani Galilejskoj koja srcem majke i dobre domaćice vidi i putem intuicije shvaća potrebu mladoženje pa veli: Sine, vina nemaju (Iv 2, 3). Budni stražar, dakle, prepoznaje stanje i čita „znakove vremena“. Zato se u crkvenim dokumentima veli da su biskupi „pastiri, čuvari i stražari“.

No, biskup je i „učitelj vjere“, navjestitelj Božje Riječi i tumač Božjega plana s ljudima. U tom poslu, poslanju i zadatku biskup nikada nije sam. Tu su u prvom redu svećenici, kao prvi i neposredni suradnici na njivi Gospodnjoj. Oni s pravom očekuju da ih biskup razumije, prihvaća i voli; kao otac i brat koji ih trajno potiče i hrabri, opominje i brani. Uz svećenike biskup može računati i na kršćanske roditelje kao važne suradnike u evangelizaciji i odgoju u vjeri. Oni su, naime, prvi vjeroučitelji svojoj djeci. Nitko nije kadar tako umješno i spretno prenijeti djeci klicu vjere kao roditelji. Biskup će to znati iskoristiti, te u svakoj prigodi poticati roditelje neka oduševljeno sudjeluju u tom svetom i nezamjenjivom odgojnom zadatku svoje djece.

3.  Biskup nije privatni vjernik, već javni svjedok vjere, On je dužan, ne samo svjedočiti i njegovati ono što se vjeruje, već prosuđivati i na primjeren način nalagati što se ima vjerovati. Pri tome ne smije imati straha i bojati se kritike. Pred otpadima i širenjem krivovjerja u sekulariziranom svijetu, biskup mora preuzeti ulogu proroka. Dok srcem dobroga pastira „ide tražiti ono što je izgubljeno“, on se neće bojati „razobličavati iskrivljenu sliku o čovjeku“ i otkrivati „zavodljive ideologije koje šire poluistine o njemu“. Istim stavom jasnoće i odvažnosti biskup mora upozoravati i na procese „štetnog sekularizma“ koji se širi i u redovima Crkve. Zato se očekuje da biskup bude „jasan smjerokaz i dobar razlučitelj“ između istine i  laži. Njmu je kao i alkaru potrebno „oštro oko i sigurna ruka“. Jer, kao nasljednik apostolâ on je snagom svetoga Reda postao „vidljivim garantom jedinstva partikularne Crkve“.

U svojoj „jutarnjoj propovijedi“ (22. siječnja 2022.) Papa Franjo je rekao da su „biskupi stupovi Crkve za koje vjernici moraju moliti” kako bi bili „ponizni sluge koji s ljubavlju grle ožalošćene i siromašne“, te u svima koji trpe mogli „prepoznati lice Krista patnika“ (LG). Posebice se pamte njegovi slikoviti opis biskupa kao „pastira s mirisom ovaca“ i „s osmjehom oca koji stvara ozračje opuštenosti i sigurnosti“. Dok se duhovno pripremamo za biskupsko ređenje, molimo neka Otac nebeski blagoslovi našu nadbiskupiju i obilno obdari svojom milošću naše svećenike, Bogu posvećene osobe i nadbiskupe kako bi odano, ponizno i postojano služili Bogu, Crkvi i narodu. Neka ponavljaju poput Marije „evo službenika Kristova“, te poput Petra ponizno ispovijedaju da „nisu dostojni, ali, na njegovu riječ bacat će mreže” (Lk 5, 5). Marijo, majko svećenika, usliši nas! Ivane Marija Vianeyu – uzore svećenika, moli za nas. Amen.

✠ Želimir Puljić, nadbiskup zadarski

Zadar, 12. svibnja 2022.