ČESTITKA ZADARSKOG NADBISKUPA ŽELIMIRA PULJIĆA SVEUČILIŠTU U ZADRU

Prof. dr. sc. Dijana Vican
Ul. Mihovila Pavlinovića
23000 Zadar

Poštovana Rektorice, prof. dr. sc. Dijana Vican,

Čestitam od srca Dan Sveučilišta kao i dvadesetu obljetnicu njegovoga ponovnog utemeljenja. Na svetoj Misi u crkvi sv. Dimitrija rekao sam daje cilj i svrha odgojno-obrazovnih institucija „voditi brigu o drugima i pomagati im da rastu, napreduju i postanu zrelim i zauzetim članovima u obitelji i u društvu”. A to uključuje razvoj umnih sposobnosti u traženju istine putem znanja i umovanja, odgoj srca i ljudskih osjećaje za ljepotu, plemenitost i dobrotu, te osposobljavanje volje za akciju i motivaciju.

Dan Zadarskog Sveučilišta vezanje uz 25. ožujka kada je prije 20 godina održana konstituirajuća sjednica Senata i donesen Statut Sveučilišta. Bio je to blagdan Blagovijesti koji nas upućuje prema nadpovijesnoj stvarnosti Isusovoga utjelovljenja. A ponovno utemeljenje Sveučilišta govori nam o povijesti ove visokoškolske ustanove, još davne 1396., kao i njezine obnovu prije dvadeset godina (2002.). Ovaj dan, dakle, umrežuje dvije vremenske dimenzije, povijesnu i nadpovijesnu. A duga sveučilišna tradicija (1396.-1807.), kao i ovo kratko razdoblje obnove (2002.-2022.) budi u nama ponos i radost.

U toj radosti za svečanost su došli brojni gosti, među kojima su Predsjednik RH, njegova ekscelencija gospodin Zoran Milanović i Apostolski nuncij u RH, njegova ekscelencija mons. Giorgio Lingua koji je jučer održao predavanje o „Kršćanima na Bliskom istoku”, a jutros predvodio sv. Misu u sveučilišnoj crkvi sv. Dimitrija.

Vama pak veleučena Rektorice, dr. sc. Diana Vičan, Vašim prorektorima,
pročelnicima odijela, profesorima, studentima i djelatnicima ove važne institucije u našem Gradu, upućujem iskrene čestitke i dobre želje, kao i žarku molitvu Mariji-Nuncijati, da svojim zagovorom prati rad Sveučilišta kako bi ono bilo i ostalo čuvarom istine i dobrote, te u slobodi stvaralo prostore duha i kulture od koje čovjek živi.

Naime, po iskonskom planu i Božjoj zamisli Svemogući je usadio u narav čovjeka trostruku zadaću:
– da prirodu uredi,
– da njegovo ophođenje sa sebi jednakima budu uljudni obredi,
– i da se Stvoritelju podredi.

Prva zadaća „uređenja prirode” postiže se „po znanosti i umjetnosti” (per scientiam et artem). Druga zadaća „dobrog ophođenje s ljudima” postiže se putem ćudoređa i morala, prava i društvenih normi, a to se uobičajeno naziva ,,mos, ius et politica”. A treća zadaća „podređenja Stvoritelju” ostvaruje se po religiji („per religionem”).

U tom tropletu vladanja nad prirodom, uljudnog i dobrog ophođenja s drugim ljudima i podređenja transcendenciji događa se, rađa i stvara kultura, koja ujedno pomaže čovjeku da se ,,u životu ne spetlja ili ne zaplete”. Sveučilište, koje vodi brigu o tome da se čovjek potpuno ostvari u sve tri spomenute dimenzije, ima časnu obvezu pomagati studentima na tom putu.

Stoga, uz Dan Sveučilišta izričem dobre želje da sveučilišni studij, odgoj i
obrazovanje budu poticaj studentima i profesorima da srcem i umom svojim tragaju za istinom, mirom i dobrotom. Neka uz to predanim radom i zauzimanjem svih na Sveučilištu raste i jača duh zajedništva, cvjeta znanost i znanje, produbljuje se humanost i međusobna potpora i pomoć. Ove plemenite nakane i želje ponizno preporučujem Mariji, koju uz današnji blagdan nazivamo „Nuncijatom” (blagom i radosnom viješću). Ona je bila i ostala stijeg naših pobjeda i stalan poticaj naših obnova.

Neka nas prati i zagovara u vremenima koja su pred nama.

Vivat, crescat et floreta accademia, vivat professores!

Uz dobre želje, pozdrav i iskrene čestitke.

mons. Želimir Puljić

nadbiskup zadarski

Zadar – Sveučilište, 25. ožujka 2022.