NAJAVA: Mons. Giorgio Lingua, apostolski nuncij u RH, na proslavi Dana Sveučilišta u Zadru, 24. i 25. ožujka 2022.

Ovogodišnji Dan Sveučilišta u Zadru – Dies Academicus 2022. je i u znaku obilježavanja 20. obljetnice osnutka Sveučilišta u Zadru (2002.-2022.).

Tu će obljetnicu najstarijeg hrvatskog sveučilišta, jer Sveučilište u Zadru baštini tradiciju Generalnog učilišta dominikanskog reda iz 1396. g. (Universitas Iadertina, 1396.-1807.), uveličati i sudjelovanje  mons. Giorgia Lingue, apostolskog nuncija u Republici Hrvatskoj.

Mons. Giorgio Lingua, apostolski nuncij u RH, u četvrtak, 24. ožujka u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru s početkom u 17,00 sati će održati predavanje o temi ‘Aktualni položaj kršćana na Bliskom istoku’.

Središnji događaj višednevne proslave 20. obljetnice Sveučilišta u Zadru održava se u petak, 25. ožujka, na blagdan Blagovijesti.  

Misno slavlje u 9,00 sati u crkvi sv. Dimitrija u Zadru predvodi mons. Giorgio Lingua, apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj.

Svečana sjednica Sveučilišta u Zadru na kojoj sudjeluju i nuncij Lingua i zadarski nadbiskup Želimir Puljić započinje u 11,00 sati u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru.

Sveučilište u Zadru slavi svoj Dies academicus 25. ožujka, jer je obnovljeni status Sveučilišta u Zadru povezan uz Mariju Nuncijatu 2002. godine.

Naime, Sveučilište je osnovano na temeljima nekadašnjeg Filozofskog fakulteta u Zadru 2002. odlukom Hrvatskog sabora.

Prva, konstituirajuća sjednica Senata Sveučilišta održana je 25. ožujka 2003., kada je donesen i Statut Sveučilišta u Zadru kojim je definirano prvih 16 sveučilišnih odjela i raspisan izbor za rektora. Taj je dan odabran kao Dies Academicus, Dan Sveučilišta u Zadru.

I. G.