ZADAR: Pozdravni govori na znanstvenom simpoziju o novom Direktoriju za katehezu na Sveučilištu u Zadru

Znanstveni međunarodni skup pod nazivom „Novi Direktorij za katehezu – Izazov katehezi i pastoralu danas“ počeo je sa svojim dvodnevnim održavanjem u petak 24. rujna u Svečanoj dvorani na Sveučilištu u Zadru.

Organizator simpozija je Teološko – katehetski odjel Sveučilišta u Zadru, a suorganizatori su Papinsko sveučilište Salesiana iz Rima, Teološki fakultet Sveučilišta u Ljubljani i Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Simpozij se održava povodom objave toga novog dokumenta kojeg na poticaj i uz odobrenje pape Franje potpisuje Papinsko vijeće za promicanje nove evangelizacije a krajem lipnja 2020. g. predstavljen je u Tiskovnom uredu Svete Stolice te povodom 50. obljetnice od izdavanja Općeg katehetskog direktorija (1971.-2021.).

Novi Direktorij za katehezu još nije preveden na Hrvatski jezik te taj Simpozij u Zadru predstavlja prvi znanstveni pristup i prvo je predstavljanje novog Direktorija za katehezu u Hrvatskoj. U tom kontekstu, priznanje i „čestitku na tom odvažnom i hvalevrijednom činu“ organiziranja takvog skupa izrazio je zadarski nadbiskup Želimir Puljić koji se video porukom obratio sudionicima na početku Simpozija.

Nadbiskup Puljić nije mogao sudjelovati na tom skupu jer boravi na zasjedanju CCEE-a u Rimu povodom 50. obljetnice Vijeća europskih biskupskih konferencija. Podsjetivši da je i on 1980.-ih godina studirao na Salesiani u Rimu, mons. Puljić je pohvalio „ambiciozni program“ Simpozija. Preporučio je rad sudionika Simpozija dvojici svetih papa za vrijeme kojih su objavljena dva dosadašnja Direktorija za katehezu.

„Prvi Direktorij za katehezu objavljen je za vrijeme pape Pavla VI., 1971. g., par godina nakon završetka Drugog vatikanskog koncila a drugi 26 godina kasnije, u vrijeme sv. Ivana Pavla II., 1997. god. Ako bude prigoda osobnog susreta s papom Franjom za vrijeme moga boravka u Rimu, spomenut ću mu održavanje ovoga Simpozija u Zadru. Papa Franjo je treći papa koji je dao prirediti novi Direktorij za katehezu koji je zaista izazov današnjoj katehezi i suvremenom pastoralu“ rekao je mons. Puljić, istaknuvši da je o novim izazovima papa Franjo „opširno i razumljivim riječima progovorio u svojoj prvoj pobudnici Radost evanđelja koju je objavio nedugo nakon što je preuzeo papinsku službu 2013. g.

„U toj je pobudnici papa Franjo istaknuo je kako je Crkvi potrebna pastoralna i misionarska obnova i preobrazba, pa žarko moli Duha Svetoga neka siđe i obnovi Crkvu, neka je protrese i potakne da odvažno izađe i krene naviještati Radosnu vijest svim narodima. Budući da je Crkva suputnica onih koji Boga traže, kako je lijepo napisao papa Franjo, neka vaš osobni prilog pomogne suvremenim tražiteljima da „ne završe u društvu slijepih putnika u posljednjem vagonu“, kako se slikovito izražava papa Franjo ili „u folklornom muzeju gdje se ponavljaju uvijek iste stvari“. Papa sanja i priželjkuje Duhom Svetim ispunjene evangelizatore koji će bez straha, poput apostola, navješćivati čudesna Božja djela. Neka i vaš rad bude prožet tim duhom i tim porukama. Neka vaša izlaganja i diskusije budu doprinos otkrivanju i produbljivanju značenja i poruke novog Direktorija za naše vrijeme“ poručio je nadbiskup Puljić sudionicima Simpozija koji okuplja 31 stručnog predavača iz Hrvatske, Italije, Slovenije, BiH i Španjolske.

Poželjevši blagoslovljen rad, nadbiskup je sudionicima izrazio dobrodošlicu, rekavši da se nalaze „na prostorima koje je stoljećima hranila i obogaćivala kršćanska vjera, pa se za grad Zadar uvijek službeno pisao Iadera cristiana – kršćanski Zadar“.

Doc. dr. Zdenko Dundović, predsjednik Organizacijskog odbora Simpozija, ravnatelj Teološko – katehetskog odjela Sveučilišta u Zadru, istaknuo je da je dr. s. Marijana Mohorić „bila motor cijelog događaja“ pripreme Simpozija.

Dr. Dundović zahvalio je upravi Sveučilišta u Zadru, rekavši da su prema Teološko – katehetskom odjelu  pošteni, ali i zaštitnički. „Kao što se Isus Krist odnosi prema svojoj Crkvi, zaštitnički, tako čini i naša Uprava Sveučilišta prema nama, da se zaista osjećamo ugodno u prostorima Sveučilišta u Zadru, u prostorima širenja znanstvene misli i širenja ljudske, svakodnevne ljubavi na koju smo pozvani“ rekao je dr. Dundović.

Doc. dr. Marijana Mohorić, predsjednica Programskog odbora Simpozija je rekla: „Htjeli smo pokrenuti ovo promišljanje jer je prošlo godinu i pol dana od objavljivanja novog Direktorija za katehezu kojeg je želio papa Franjo. Novi Direktorij bio je potreban zbog usuglašavanja katehetskog pastorala s onim što je papa Franjo još 2013. g. najavio u Evangelii gaudium. U tome se očituje njegova najveća novost, a to je – okretanje cijelog katehetskog pastorala prema misijskoj dimenziji, prema misijskom obraćenju. Mogli bismo reći, okretanje kateheze prema novom zaokretu, a to je kerigmatska kateheza“.   

Za vrijeme dva mjeseca otvorenih prijava, za sudjelovanje na Simpoziju javili su se razni stručnjaci putem javne prijave. U multidisciplinarnom predstavljanju teme Simpozija, organizator se savjetovao sa suorganizatorima te su dogovoreni naglasci u temama plenarnog izlaganja. To su identitet kateheze, misijsko obraćenje institucija, novi izazovi u digitalnoj kulturi i pozadina novog identiteta kateheze „koja nije toliko očita direktnim čitanjem Direktorija, a to je pozadina zvanja“, rekla je dr. Mohorić.

Među katehetičarima iz Italije dvoje je s Papinskog sveučilišta Urbaniana, a četvero s Papinskog sveučilišta Salesiana.

Pozdravne riječi uputili su i predstavnici suorganizatora Simpozija. Prof. dr. Mario Oscar Llanos, ravnatelj Instituta za pedagogiju zvanja sa Salesiane, rekao je da je tema Simpozija poticajna za sve sudionike u katehetskom procesu, poručivši: „Nismo tu da nađemo gotova rješenja, nego da razvijamo procese koji doprinose stvaranju autentične kateheze“.

Prof. dr. Janez Vodičar, dekan Teološkog fakulteta u Ljubljani, rekao je da novi Direktorij „ne smije ostati samo knjiga papira koju ćemo pogledati ili pročitati, a da ga ne odjelotvorimo u životu. U suvremenom svijetu ljudi gube dodir s nasljeđem kršćanstva. Zadaća katehista je naviještati Radosnu vijest. Isus nas treba da proglasimo svima spasenje. Svi smo pozvani otkrivati nove mogućnosti za katehezu. Novi Direktorij ih otvara i izaziva nas da idemo dalje novom snagom. Poziva nas da zajedno tražimo najbolje načine da predstavimo vjeru i načine prenošenja Radosne vijesti“ potaknuo je dr. Vodičar.

U ime KBF-a u Zagrebu, dr. s. Ana Thea Filipović prenijela je pozdrave dekana i rekla: „Budući da novi Direktorij za katehezu još nije preveden na Hrvatski jezik, ovaj Simpozij je prilika da ga predstavimo našoj crkvenoj javnosti. Drago nam je da smo mogli biti suorganizatori ovog skupa. Drago mi je da je Teološko – katehetski odjel Sveučilišta u Zadru uspio povezati toliko važnih institucija za predstaviti Direktorij koji nastoji implementirati teologiju Koncila koju osvježava papa Franjo, ekleziologiju zajedništva, participacije i poslanja. Bavljenje Direktorijem na ovom skupu u tome će nam pomoći“.

Dr. Zvjezdan Penezić, prorektor za znanost i informacijsku infrastrukturu Sveučilišta u Zadru sudionike je prigodno pozdravio u ime dr. Dijane Vican, rektorice i uprave zadarskog Sveučilišta.

Ines Grbić