ZADAR: Poruka organizatora Znanstvenog međunarodnog skupa o novom Direktoriju za katehezu koji će se održati na Sveučilištu u Zadru

Znanstveni međunarodni skup pod nazivom „Novi ‘Direktorij za katehezu’ – Izazov katehezi i pastoralu danas“ održava se u petak 24. i subotu 25. rujna u Svečanoj dvorani na Sveučilištu u Zadru.
Simpozij se održava povodom objave toga novog Dokumenta te povodom 50. obljetnice od izdavanja Općeg katehetskog direktorija (1971.-2021.).
Organizator simpozija je Teološko – katehetski odjel Sveučilišta u Zadru, a suorganizatori su Papinsko sveučilište Salesiana iz Rima, Teološki fakultet Sveučilišta u Ljubljani i Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
Simpozij će okupiti 31 stručnog predavača iz Hrvatske, Italije, Slovenije, BiH i Španjolske, uz četiri plenarna izlaganja.
Programski i Organizacijski odbor čiji su predsjednici doc. dr. Marijana Mohorić i doc. dr. Zdenko Dundović s Teološko – katehetskog odjela Sveučilišta u Zadru, obrazložili su razloge održavanja toga međunarodnog simpozija sljedećim Priopćenjem:   
Krajem lipnja 2020. godine u Tiskovnom uredu Svete Stolice predstavljen je novi Direktorij za katehezu. Dokument koji potpisuje Papinsko vijeće za promicanje nove evangelizacije tri mjeseca prije odobrio je papa Franjo. Smjerodavnog je karaktera i označava početak nove etape u poslijekoncilskim nastojanjima i kontinuiranom zalaganju crkvenog učiteljstva oko obnove kateheze u okviru evangelizacijskog poslanja Crkve.
Povod izradi novog Direktorija bile su velike kulturne promjene koje su se dogodile u zadnje vrijeme, posebno vezane uz digitalnu kulturu i procese globalizacije.
Na unutarnjem crkvenom planu razlog izrade bilo je također uvažavanje dokumenata crkvenog učiteljstva koji su objavljeni nakon Općeg direktorija za katehezu iz 1997. godine. To se posebno odnosi na zadnje biskupske sinode te na zadatke i prioritete pontifikata pape Franje koji su okrenuti prema misijskoj i pastoralnoj preobrazbi Crkve.
Dokument daje smjernice za suočavanje s novim izazovima i aktualnim pitanjima u kontekstu obnove prvog navještaja i kršćanske formacije osoba različitih životnih dobi u suvremenom svijetu. Aktualna pandemija Covid-19 još nas je na konkretniji način suočila
s nekim od tih izazova.
U tom smislu, Direktorij iz 2020. godine daje usmjerenja koja bi trebala
doprinijeti reviziji suvremene katehetske teorije i prakse. U njemu se pronalaze neki novi naglasci, a istovremeno se očituju i oni neprolazni od kojih se u nastojanju oko revitalizacije evangelizacijskog poslanja ne može odustati.
U perspektivi decentralizacije i sinodalnog hoda Crkve, svaka kršćanska zajednica pozvana je na razlučivanje kako te smjernice prihvatiti i oživotvoriti u konkretnom evangelizacijskom i pastoralnom zalaganju.
Međunarodni simpozij koji se organizira povodom objave novog dokumenta te o pedesetoj obljetnici od izdavanja Općeg katehetskog direktorija, (1971.), želi pridonijeti boljem razumijevanju tih smjernica koje nužno trebaju osvijetliti i našu katehetsku praksu te joj tako otvoriti vrata za „izlazak“ u jedno novo razdoblje.
Polazeći od ovih postavki, Simpozij će obraditi: fundamentalna katehetska pitanja vezana uz identitet kateheze te ulogu i formaciju kateheta, katehetsku pedagogiju i metodologiju u odnosu na pojedine naslovnike i situacije, putove inkulturacije kateheze u mjesnim kršćanskim zajednicama i u susretu s novim kulturnim scenarijima te organizacijsko-pravni ustroj i potporu katehetskom djelovanju Crkve.

I.G.