NAJAVA ZNANSTVENOG SKUPA ‘NOVI DIREKTORIJ ZA KATEHEZU – IZAZOV KATEHEZI I PASTORALU DANAS’ – 24. i 25. rujna na Sveučilištu u Zadru

Znanstveni međunarodni skup pod nazivom „Novi ‘Direktorij za katehezu’ – Izazov katehezi i pastoralu danas“ održava se u petak 24. i subotu 25. rujna u Svečanoj dvorani na Sveučilištu u Zadru.
Organizator toga simpozija je Teološko – katehetski odjel Sveučilišta u Zadru, a suorganizatori su Papinsko sveučilište Salesiana iz Rima, Teološki fakultet Sveučilišta u Ljubljani i Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
U petak, 24. rujna, Simpozij započinje u 8,30 sati kada pozdrave i uvodnu riječ upućuju organizatori i suorganizatori simpozija.

U 9,00 sati započinje plenarno izlaganje o temi „Direktorij za katehezu: povijesni proces, ključne teme i interpretacija“ će održati Miguel López Varela (Španjolska).

Od 9,30 sati u prvoj sesiji održavaju se sljedeća izlaganja:

Povijesni prikaz direktorija za katehezu (Zdenko Dundović, Zadar); Identitet kateheze u Direktoriju za katehezu (Giuseppe Ruta, Italija);  Mjesto svjedočenja u novom Direktoriju za katehezu (Janez Vodičar, Slovenija); Kateheza kao edukativan čin. Smjernice iz Direktorija za katehezu (Ubaldo Montisci, Italija); Mogući doprinos Direktorija za katehezu obnovi kateheze u Hrvatskoj (Marijana Mohorić, Zadar); Novi Direktorij za katehezu u kontekstu slovenske katehetske prakse (Andrej Šegula, Slovenija). Početak rasprave predviđen je u 11,30 sati.

‘Misijsko obraćenje institucija’ naziv je plenarnog izlaganja kojeg će u 15,00 sati održati Tadej Stegu (Slovenija).

U 15,30 sati započinje druga sesija, za vrijeme koje će se održati sljedeća izlaganja: Pravni aspekti katehetskog poučavanja (Klara Ćavar (Zadar) – Marija Đžinić (Zagreb); Kateheza u tijeku Božje Riječi: Kako? Gdje? (Flavio Placida, Italija); Spasenje i otkupljenje u novom katehetskom direktoriju (Elvis Ražov, Zadar); Liturgija i kateheza – međusobna prožetost za obnovljene modele evangelizacije (Vinka Bešlić, Mostar).

Od 17,00 sati održavaju se izlaganja: Vjera u Isusa Krista: odgovor Bogu koji objavljuje sama sebe u Ivanovom evanđelju (Arkadiusz Krasicki, Zadar); Prožetost kateheze i duhovnosti na razini subjekta i sadržaja (Franjo Podgorelec, Zagreb); Suradnja psihologije religije i pastoralne psihologije u evangelizacijsko-katehetskom procesu (Antun Volenik, Zagreb); Teološko promišljanje o metodologiji u katehezi (Edvard Punda, Split). Početak rasprave predviđen je u 18,00 sati.

U subotu, 25. rujna, Simpozij započinje u 9,00 sati kada će plenarno izlaganje „Pozadina zvanja’ kateheze“ održati Mario Oscar Llanos (Italija).

U 9,30 sati započinje treća sesija za vrijeme koje će se održati izlaganja: Kateheza odraslih – referentna točka svake kateheze (Denis Barić, Zagreb); Od pasivnog do promotivnog pristupa katehezi obitelji (Jadranka Garmaz – Silvana Burilović Crnov, Split); Neki izazovi i aktualna pitanja evangelizacije djece predškolske dobi (Diana Nenadić Bilan,  Zadar).

Od 10,45 sati održavaju se izlaganja: Uloga baka i djedova u prenošenju vjere (Antonia Dokoza, Zadar); Izazovi vjerskog odgoja osoba s teškoćama u razvoju prema novom Direktoriju za katehezu (Mihael Prović, Split); Program priprave za krizmu: „Živa vatra“ (Bruno Petrušić, Split) i Formacija kateheze. Važnost duhovne formacije i prakse rasuđivanja za evanđeosko čitanje ‘znakova vremena’ (Caterina Ciriello, Italija). Početak rasprave predviđen je u 11,45 sati.

U 15,00 sati plenarno izlaganje „Kateheza pred izazovom pluralizma kultura i konteksta: metodološke perspektive“ će održati Ana Thea Filipović (Zagreb).

U 15,30 sati započinje četvrta sesija kada će se održati izlaganja: Dijaloški poduhvat unutar crkvene kateheze: vrednovanje perspektive dijaloga u Direktoriju za katehezu (Antony Christy Lourdunathan, Italija); Aspekt komunikacijskog procesa u katehezi digitalne kulture (David Kraner, Slovenija); Kateheza „digitalne epohe“ pred izazovima nove antropologije (Damir Šehić, Zadar) i Ekološki angažman u katehezi (Zoran Turza – Kata s. Amabilis Jurić, Zagreb). Početak rasprave predviđen je u 16,30 sati.

Programski odbor Simpozija je u sastavu: doc. dr. sc. Marijana Mohorić, Teološko-katehetski odjel Sveučilišta u Zadru (predsjednica Odbora), trojica profesora s Papinskog sveučilišta Salesiana iz Rima: prof. dr. sc. Mario Óscar Llanos, prof. dr. sc. Ubaldo Montisci i prof. dr. sc. Giuseppe Ruta, prof. dr. sc. Ana Thea Filipović, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i doc. dr. sc. Tadej Stegu, Teološki Fakultet Sveučilišta u Ljubljani.

Organizacijski odbor Simpozija je u sastavu: doc. dr. sc. Zdenko Dundović, Teološko-katehetski odjel Sveučilišta u Zadru (predsjednik Odbora), doc. dr. sc. Andrej Šegula, Teološki Fakultet Sveučilišta u Ljubljani, doc. dr. sc. Denis Barić, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu te troje profesora i dvije djelatnice s Teološko-katehetskog odjela Sveučilišta u Zadru: doc. dr. sc. Klara Ćavar, doc. dr. sc. Elvis Ražov, doc dr. sc. Arkadius Krasicki, Antonia Dokoza, lic. catech. i Ariana Mračić, dipl. ped.

I.G.