D0PRINOS PAPE FRANJE RAZVOJU MORALNE TEOLOGIJE – LJETNI SUSRET MORALNIH TEOLOGA I DOKTORANADA

Na inicijativu prof. dr. sc. Tončija Matulića i dr. sc. Damira Šehića, od 12. do 14. srpnja u samostanu franjevaca trećoredaca na otoku Školjiću kod Zadra održat će se Incijativni ljetni susret moralnih teologa i doktoranada.

Tema ovogodišnjeg susreta bit će Doprinos pape Franje razvoju moralne teologije, o kojoj će sudionici razmišljati na plenarnim izlaganjima, raspravama i okruglom stolu.
Ovogodišnji izlagači su prof. dr. sc. Tonči Matulić, dr.sc. Damir Šehić, dr.sc. Tomislav Smiljanić, dr. sc. Ante Bekavac, doktorandica lic. theol. Anamarija Jukić-Ivandić i doktorandica Martina Marijanović, mag. theol.
Cilj inicijative je okupljanje zainteresiranih moralnih teologa i doktoranada modula Etičko- moralna i društvena relevantnost teologije i Crkve, na ljetne susrete na kojima bi promišljali o aktualnim pitanjima moralne teologije te aktualnim crkvenim i društvenim temama. Na ovogodišnjem susretu će se razmišljati o karakteru, ustroju i modalitetu redovitih godišnjih ljetnih susreta.