AKTUALNO: Odgovor Zadarske nadbiskupije na upit može li svećenik preuzeti dio svjetovne vlasti

Zadnjih nekoliko dana stizali su upiti na ured Zadarske nadbiskupije, u Zadru, „može li svećenik biti angažiran u lokalnoj zajednici kao voditelj nekog od gradskih resora“. Naime, jedan od kandidata za gradonačelnika grada Zadra izjavio je kako će „svećenik čije ime nije objavio biti dio njegovoga kadra u vodstvu Grada“.

Svećenici Zadarske nadbiskupije znaju da Crkva klericima zabranjuje prihvatiti  javnu službu koja uključuje sudjelovanje u vršenju svjetovne vlasti. Stoga je svećenicima izričito zabranjeno  aktivno se uključivati i sudjelovati u političkim strankama i sindikatima (Quidam episcopi 1982. i Zakonik kan. prava, kan. 285 i 287).

Crkva, naime, traži da svećenici propovijedaju Evanđelje i slave svete sakramente, pa bavljenje politikom i sudjelovanje u svjetovnoj vlasti ne spada u njihovo poslanje. U tom vidu očekuje se i od civilnih institucija neka u duhu sklopljenih Ugovora između Svete Stolice i RH, gdje se ističe „poštivanje načela neovisnosti i samostalnosti“, ne nude klericima poslove koji se kose s njihovom službom. U protivnom, crkvena vlast će biti primorana prema svećeniku koji prihvati politički angažman, primijeniti sankcije „zabrane vršenja svećeničkih dužnosti“ (suspenzija).

 Zadarska nadbiskupija

Zadar, 27. svibnja 2021.