ZADAR: Svečana Večernja uoči blagdana sv. Krševana, zaštitnika Grada Zadra

Svečanu Večernju na uočnicu blagdana sv. Krševana, zaštitnika Grada Zadra, u ponedjeljak 23. studenoga u katedrali sv. Stošije u Zadru predvodio je  mons. Josip Lenkić, generalni vikar Zadarske nadbiskupije.

Lik sv. Krševana nalazi se na Grbu i zastavi Grada Zadra. U prošlosti, članovi zadarskog gradskog poglavarstva pred relikvijarom sv. Krševana u obliku ruke prisezali su da će svoju službu obavljati časno. Sv. Krševan je ranokršćanski mučenik iz 4. st., suvremenik sv. Stošije koji je bio njen duhovni pratitelj, pa se u Zadarskoj nadbiskupiji na osobit način spominje i kao zaštitnik vjeroučitelja i kateheta.

Zadrani časte sv. Krševana od 7. st., a za zaštitnika Grada izabrali su ga nakon bitke s Venecijom u kojoj je pobijedilo zadarsko brodovlje, što su pripisali zaštiti sv. Krševana.

Prema predaji, taj vrli rimski časnik, akvilejski mučenik u doba Dioklecijanova progona, bio je vjeroučitelj sv. Stošije. “Dok je Stošija bila u tamnici, Krševan ju je u svojim pismima tješio i bodrio. Ostao je pravim Kristovim svjedokom mučenikom, “koji je za Kristovo ime krv svoju prolio. Nije se prepao prijetnje i suda te je kraljevstvo nebesko stekao”, kako kaže ulazna antifona iz slavlja mučenika. Jer, steći kraljevstvo nebesko znači biti s Kristom, a biti s Kristom znači pobijediti” poručio je mons. Lenkić.

“Kroz cijelu povijest kršćanstva, mučenici zauzimaju posebno mjesto i posebno štovanje vjernika, jer za sva vremena ostaju primjeri hrabrosti, odlučnosti, ustrajnosti, ali i dobrote, praštanja i milosrđa – kreposti toliko potrebnih našem vremenu. S jedne strane jakost i srčanost, s druge blagost i razumijevanje” istaknuo je predvoditelj slavlja, rekavši da nas izvještaji o tolikim mučenicima iz prošlosti i sadašnjosti zadivljuju snagom kojom su se suočili s nevoljama. “Ta snaga je znak velike nade koja ih je nadahnjivala, postojane nade da ih ‘ništa i nitko ne može odijeliti od Božje ljubavi koja nam je darovana u Isusu Kristu’” rekao je mons. Lenkić.

“Darivajući nam svece i mučenike, Bog nas potiče da mu se s većim povjerenjem obraćamo i da se u svojim slabostima i nemoćima u njega više pouzdajemo. Ondje gdje nedostaju ljudske moći, Bog ne ostavlja čovjeka sama. To je poruka koju možemo iščitati iz života svakog sveca i mučenika. Nisu oni pobijedili samo ljudskom snagom, nego poglavito uz pomoć Božje milosti. Zato Crkva u Predslovlju mučenika kliče Bogu: „Mučenička krv očituje čudesnu tvoju snagu, kojom podupireš ljudsku nemoć i slabe ljude krijepiš da svjedoče za tebe“. To je tajna izdržljivosti i hrabrosti svakog mučenika. U tom smislu, sveci i mučenici dar su Božje ljubavi nama. Po njima nas Bog ohrabruje da mu se u svojim slabostima obraćamo i s njime računamo. Ono što se nama čini nemoguće, moguće je Bogu. Svaki svetac i svaki mučenik to potvrđuje” poručio je propovjednik, rekavši da Bog može od slabih ljudi učiniti svoje vjerne svjedoke, ako mu to dopustimo.

“Neka nam primjeri mučenika i svetaca budu poticaj da se u svom životu više oslanjamo i na pomoći koja nam dolazi odozgor, od našeg milosrdnog i svemogućeg Boga. Svaki kršćanski svetac, osobito mučenik, ispunja divljenjem i čuđenjem. Pred svakim od njih pitamo se: Zar je to moguće? Otkud mu snaga za to” rekao je don Josip, naglasivši da je u bîti kršćanskog mučeništva spoznaja koju je Isus izrazio riječima: „Zaista, kažem vam: ako pšenično zrno, pavši na zemlju, ne umre, ostaje samo; ako li umre, donosi obilat rod“ (Iv 12,24).

“Mi u tom pšeničnom zrnu koje umire i svojom smrću donosi obilat rod prepoznajemo, u prvom redu, našeg Gospodina. Njegova smrt doista je urodila neprolaznim životom ne samo za njega, nego i za cijelo čovječanstvo. On je svojom smrću pobijedio smrt. Kršćanski mučenici vjerovali su u to i snagom te vjere i sami su, po uzoru na Isusa, birali smrt, ako su na to bili prisiljeni, jer su znali da će to uroditi plodovima vječnosti i neraspadljivosti. Tako su to shvaćali i svi oni koji se nisu bojali javno, pred ljudima, priznati se njegovima. Tako je to shvaćao i sv. Krševan, mučenik. Na nama je da se ispitamo kako to shvaćamo mi, kao pojedinci i kao zajednica” potaknuo je mons. Lenkić.

Propovjednik je potaknuo na molitvu Gospodinu da “gledajući mučenike uzmognemo naučiti živjeti punim životom, prihvaćajući mučeništvo svakodnevne vjernosti evanđelju i suobličavanja Kristu. Neka nam u tome pomogne naš zagovornik, uzor i simbol sv. Krševan, da budemo jaki u vjeri da nas „ništa ne rastavi od ljubavi Kristove“. Neka svojim moćnim zagovorom štiti puk Grada Zadra od svakog zla, da u narodu čuva dar vjere koja je Zadru bila svjetiljka kroz stoljeća, da se ta svjetiljka nikada ne ugasi” zaključio je mons. Lenkić.

Ines Grbić

Foto: I. Grbić