Sv. Marija na Tarcu (Kornati)

Na sjeverozapadnoj polovici otoka Kornata, najvećeg otoka Kornatskog otočja, zapadno od naselja Kravlja, smješteno je polje koje se naziva Tarac: Na brijegu između toga polja i mora dižu se još uvijek vrlo dobro sačuvani ostatci bizantske utvrde iz justinijanskoga vremena zvane Toreta. Na podnožju brijega, pored same obale, nalazi se srednjovjekovna crkvica posvećena Gospu, a uz nju impozantni ostatci velike ranokršćanske crkve, zapravo, samo dijelovi njezine apside. Unutrašnja širina apside iznosi 3,40 m, a dubina 2, 70 m. Najveća visina zidova je 4,50 m. Na apsidi se nalaze tri plitke lezene širine 0,66-0,68 m, te dva gljivasta prozora (visine 1,37 m) i ostatak trećega. Uzdužni zidovi crkve danas nisu vidljivi, a koliki i kakvi su bili, bez arheoloških istraživanja možemo samo pretpostavljati… Ranokršćanska crkva na Tarcu služila je za vjerske potrebe vojne posade na Toreti, ali i za stanovništvo koje je živjelo na Kornatu, najvećim dijelom u samom Tarcu, jer je to najplodnije polje na Kornatu. isto tako ona je služila za vjerske potrebe putnika-mornara koji su se na plovidbenom putu Jadranom zaustavljali na Tarcu. Pretpostavljam da je bila posvećena sv. Mariji, odnosno da je srednjovjekovna crkva nastala unutar ranokršćanske izravno nalijedila taj titular. (Ante Uglešič, Ranokršćanska arhitektura na području današnje zadarske nadbiskupije, zadar 2002., str. 111-112).