VATIKAN: Mons. Giovanni Gaspari imenovan naslovnim biskupom Biograda na Moru

Papa Franjo imenovao je 21. rujna mons. Giovannija Gasparija apostolskim nuncijem u Angoli i Svetom Tomi i Prinsipu, istodobno ga uzdignuvši na naslovnu stolicu Albe marittime (današnji Biograd na Moru) s dostojanstvom nadbiskupa, izvijestio je Tiskovni ured Svete Stolice.

Mons. Gaspari rođen je u Italiji u Pescari, 6. lipnja 1963. Za svećenika je zaređen 4. srpnja 1987. Inkardiniran je u nadbiskupiju Pescara-Penne. Diplomirao je na kanonskom pravu te je stekao licencijat iz moralne teologije.

U diplomatsku službu Svete Stolice ušao je 1. srpnja 2001. Radio je u papinskim predstavništvima u Iranu, Albaniji, Meksiku, Litvi i u Odjelu za odnose s državama Državnog tajništva Svete Stolice.

Govori engleski, španjolski  i francuski.

Dok je bio u Državnom tajništvu, mons. Gaspari je dvaput posjetio Hrvatsku (2017. i 2018.). Na službi apostolskog nuncija u Angoli i Svetom Tomi i Prinsipu naslijedio je Hrvata mons. Petra Antuna Rajiča, koji ju je vršio od 15. lipnja 2015. do 15. lipnja 2019. kada je imenovan apostolskim nuncijem u Litvi te 6. kolovoza 2019. i u Estoniji i Latviji. (IKA)