ZADAR: 44. katehetski dan – “Svećenik i kateheta u odgoju učenika, studenta i odraslih”, PREDAVANJE mons. Ž. Puljića

Svi vele kako se u oblikovanju ljudske osobe odgojitelja ne može ničim zamijeniti. Odgojitelju nije dostatna visoka izobrazba (ona je preduvjet), već razumijevanje umom, srcem i umijećem.

1.  Američki psihoterapeut Carl Rogers veli da su za uspjeh u terapiji važne tri stvari :

            Pozitivno vrednovanje sebe i drugih  (objektivnost i samokritičnost);

            – Empatično shvaćanje (upoznavanje drugih putem srca i intuicije);

            Autentičnost (unutarnja skladnost, iskrenost, naravnost..)

2.  Njemački pedagog R. Tausch objašnjava uz pomoć koordinatnog sustava dva unakrsna stava odgojitelja prema drugima: Djeci, učenicima, studentima, roditeljima (vidi skicu).

Nekoliko kombinacija:
a. Stav odbijanja u kombinaciju s maksimalnom kontrolom daje rezultat autoritarizma (diktature).  
b. Stav odbijanja s minimalnom kontrolom daje kategoriju „laissez-faire“, nereda i anarhije.  
c. Ako je stav poštivanja negdje u srijedi imamo idealnu poziciju zlatne sredine, umjerenosti i razboritosti. To je jedino polje na kojem je moguć pravi i potpuni odgoj.

Nekoliko posljedica:

  • Kada u rigorističnom odgoju (a.) gojenac doživi samo „granice“, on biva zamlaćen i plašljiv, te prema drugima nepovjerljiv. Zabranjeno za njega dobiva dodatnu draž i čar, pa zlo čini potajno. Jer, samo takav način omogućuje mu da iskusi slobodu.
  • Kad u kombinaciji (b.) ne doživi nikakve granice, on neće nikada znati da postoji što je moguće i nemoguće. Neće imati socijalni osjećaj da i drugi imaju neka prava i potrebe.
  • U zdravoj atmosferi „zlatne sredine“ (c.) gojenac će na vrijeme doživjet i nužne granice, potrebnu slobodu i razumski red. Odgojitelj će zato postupati prema starom pedagoškom pravilu: „Suaviter in modo, fortiter in re“, blago u postupanje, a jasno u načelima.

3.  Nekoliko pitanja za procjenu tvojih međuljudskih odnosa: Razumiješ li druge i jesi li kadar uživiti se u njihovu situaciju?  Možeš li uočiti dobre kvalitete kod drugih? Vjeruješ li da je drugi sposoban sâm rješavati svoje probleme? Jesi li kadar pažljivo poslušati drugoga, a da ga ne prekidaš? Povjeravaju li ti ljudi rado svoje poteškoće? Osjećaš li se opuštenim kad slušaš tuđa pitanja, poteškoće i probleme? Jesi li kadar priopćiti drugima njihove dobre kvalitete, ali i slabosti, na ljubazan način? Osjećaš li da su oni time potaknutima da se popravljaju?

Ako je većina odgovora NE, onda se nalaziš u skupini onih koji nisu kadri uživite su poteškoće drugih; ti zapravo svojim stavom „ne pomažeš“, već blokiraš druge. To je alarmantno upozorenje da nešto treba poduzeti i mijenjati. To zahtjeva uloga koju „u ime Crkve vršiš kao odgojitelj drugih u vjeri“.

Ako je većina odgovora DA, onda si na dobrom, putu da iskoristiš sposobnosti pomaganja djeci, mladima i odraslima da „rastu u krjeposti i mudrosti pred Bogom i pred ljudima“ (Lk 2, 52). To je zapravo prilika da pomogneš drugima da se ostvare, te da se i ti s njima ostvariš. Stoga ne gubi vrijeme.

4. Nekoliko opisnih odlika zrelosti: Iz obilne psihološke li­terature može se zaključiti da zreli pojedinci vide svijet realno, prihvaćaju na­rav sa slabostima i vrlinama. Ne žale se na vodu „zbog toga što je mokra, niti na stijenje što je tvrdo“. Stvari vide očima bezazlenog dje­teta i usredoto-čeni su na probleme. Promatraju svijet „sub specie aeternita­tis“ (pod lupom vječnosti). Ozbiljni su radnici i kovači vlastite sre­će. Ni , laskanje, ni kritike ne pomućuju njihov temeljni tijek razvoja. Za njih je svako jutro divno, a svako dijete prekrasno stvorenje. Tolerantni su i imaju osobiti smisao za humor, bez sadizma i uvrjeda. Posjeduju izvrsnu moralnost pa bi se moglo reći da „hode putovima Božjim“. Bore se za pravdu i žigošu laž, grijeh i zlo. Vesele se kad mogu nešto dobro učiniti, mrze korupciju, podlost i ne­poštenje. Trude se na najbolji način izvršiti povjerene zadatke.

5. Legitimni i nelegitimni autoritet Svećenik, kateheta, roditelj i odgojitelj imaju (ili nemaju) ugled i autoritet u sredini gdje žive. Autoritet nije atribut položaja, niti dio funkcije, već svojstvo koje se može steći i izgubiti. Lückert razlikuje „legitimni i nelegitimni autoritet“. Nele­gitimni se postiže silom, sugestijom, fas­cinacijom, dok se legitimni stvara samo povjerenjem koje proizlazi iz tropleta: priznanje, pažnja i ljubav!

  • Ako je svećenik (kateheta, odgojitelj) prožet spomenutim trodimenzionalnim odnosom, onda se neće pozivati na neko „ano­nimno SE“, na anonimni socijalni diktat (to SE ne radi!) kako bi utemeljio svoj autoritet. To stvara labilne ličnosti koje se okreću kako vjetar puše.
  • Isto tako neće se pozivati na odmazdu jer znaju da to stvara „dvostruki moral“ kod pojedinaca uz onu poznatu: „Sve se može raditi, samo pazi da te ne uhvate“.
  • Temeljiti sve samo na zakonu i sta­tutima, nije dovoljno: Svaki zakon je skup tumačenja u obliku „treba i mora“. A među ljudskim zakonima ima koji put i loših propisa.

6. Umjesto zaključka:

Što osta­je svećeniku, kateheti, roditeljima i odgojiteljima u ovako kompleksnoj situaciji? Pitamo se ima li „neki recept koji bismo mogli usvojiti, naučiti i provoditi“?  Nema ga. Ni Isus, koji je bio izvrstan psiholog i savršen odgojitelj, nije nam ostavio nikakav „pedagoški recept“. Osim što nam se svojim životom postavio kao izazov. I ne samo izazov. On nam je uputio i poziv: „Budite savrše­ni… (Mt 6,48). A sebe je predstavio kao Put, Istina i Život (Iv 14,6). Dakle recepta nema. Recept koji bismo ipak mogli usvojiti glasi:

  • U odnosu na nas same: Rasti u kreposti i mudrosti pred Bogom i ljudima. Svjesni da smo i mi odgojitelji u rastu i dozrijevanju, treba shvatiti, prihvatiti i u život do­slovno provoditi Isusov poziv: „Budite savršeni… (Mt 6,48).
  • A u svezi našeg odnosa s drugima (posebice gojencima) moglo bi se preporučiti onaj recept od Krech-Chruchfilda (1978, 653): „Bdjeti nad drugima, ali ne gnjaviti ih! Biti čvrst, ali bez oštrine i grubosti“! Ali, nadasve, biti smiren i uživati što si odgojitelj, svećenik, kateheta, roditelj.

✠ Želimir Puljić, nadbiskup zadarski

Zadar-Belafuža, Katehetski dan, 5. rujna 2020.