Četvrtak, 28. 5. 2020.

Prvo čitanje:

Dj 22, 30; 23, 6-11

Treba da i u Rimu posvjedočiš.

Čitanje Djela apostolskihU one dane: Kad je tisućnik htio točno saznati za što Židovi optužuju Pavla, odriješi ga pa zapovjedi da se sastanu veliki svećenici i sve Vijeće te privede Pavla i postavi ga pred njih.Pavao je znao da su oni dijelom saduceji, a dijelom farizeji pa povika u Vijeću: »Braćo, ja sam farizej, sin farizeja. Sudi mi se zbog nade, uskrsnuća mrtvih.«Tek što je on to rekao, nasta razmirica između farizeja i saduceja i mnoštvo se razdijeli. Jer saduceji vele da nema uskrsnuća, ni anđela, ni duha, a farizeji sve to priznaju. Nasta velika graja te ustadoše neki pismoznanci farizejske stranke i zaoštre boj govoreći: »Ništa zlo ne nalazimo na tom čovjeku! A što ako mu je duh govorio, ili anđeo?« Kad razmirica posta još većom, poboja se tisućnik da Pavla ne rastrgaju pa zapovjedi da vojska siđe, otme ga ispred njih i povede u vojarnu.Iduće noći pristupi mu Gospodin i reče: »Hrabro samo! Jer kao što si za me svjedočio u Jeruzalemu tako treba da i u Rimu posvjedočiš!«Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 16, 1-2a.5.7-11

Pripjev:

Čuvaj me, Gospodine, jer se tebi utječem.

Čuvaj me, Bože, jer se tebi utječem.
Gospodinu rekoh: »Ti si moj gospodar!«
Gospodin mi je baština i čaša:
Ti u ruci držiš sudbinu moju.

Blagoslivljam Gospodina koji me svjetuje,
te me i noću srce opominje.
Gospodin ini je svagda pred očima;
jer mi je zdesna, da ne posrnem.

Stog mi se raduje srce i kliče duša,
pa i tijelo mi spokojno počiva.
Jer mi nećeš ostavit dušu u Podzemlju
ni dati da pravednik tvoj truleži ugleda.

Pokazat ćeš mi stazu života,
puninu radosti lica svoga,
sebi zdesna blaženstvo vječno.

Evanđelje:

Iv 17, 20-26

Da budu savršeno jedno.

Čitanje svetog Evanđelja po IvanuU ono vrijeme: Isus podiže oči k nebu i pomoli se:»Ne molim samo za ovenego i za onekoji će na njihovu riječ vjerovati u mene:da svi budu jednokao što ti, Oče, u menii ja u tebi,neka i oni u nama bududa svijet uzvjeruje da si me ti poslao.I slavu koju si ti dao menija dadoh njima:da budu jednokao što smo mi jedno —ja u njima i ti u meni,da tako budu savršeno jednoda svijet upozna da si me ti poslao i ljubio njih kao što si mene ljubio.Oče,hoću da i oni koje si mi daobudu gdje sam ja,da i oni budu sa mnom:da gledaju moju slavu,slavu koju si mi daojer si me ljubioprije postanka svijeta.Oče pravedni,svijet te nije upoznao, ja te upoznah; a i ovi upoznaše da si me ti poslao.I njima sam očitovao tvoje ime, i još ću očitovati, da ljubav kojom si ti mene ljubio bude u njima— i ja u njima.«Riječ Gospodnja.