Utorak, 26. 5. 2020. Sv. Filip Neri, prezbiter

Prvo čitanje:

Dj 20, 17-27

Dovršavam trku svoju i službu riječi koju primih od Gospodina.

Čitanje Djela apostolskihU one dane: Posla Pavao iz Mileta u Efez po starješine Crkve. Kad stigoše, reče im: »Vi znate kako sam se sve vrijeme, od prvog dana kada stupih u Aziju, ponašao među vama: služio sam Gospodinu sa svom poniznošću u suzama i kušnjama koje me zadesiše zbog zasjeda židovskih; ništa korisno nisam propustio navijestiti vam i naučiti vas — javno i po kućama; upozoravao sam Židove i Grke da se obrate k Bogu i da vjeruju u Gospodina našega Isusa.«»A sad, evo, okovan Duhom idem u Jeruzalem. Što će me u njemu zadesiti, ne znam, osim što mi Duh Sveti u svakom gradu jamči da me čekaju okovi i nevolje. Ali ni najmanje mi nije do života, samo da dovršim trku svoju i službu koju primih od Gospodina Isusa: svjedočiti za evanđelje milosti Božje.«»I sad, evo, znam: nećete više vidjeti lica moga, svi vi posred kojih prođoh propovijedajući Kraljevstvo. Zato vam u ovaj dan današnji jamčim: čist sam od krvi sviju jer nisam propustio navijestiti vam ništa od svega nauma Božjega.«Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 68, 10-11.20-21

Pripjev:

Kraljevstva svijeta, pjevajte Bogu!

Dažd obilan pustio si, Bože, na baštinu svoju,
okrijepio je umornu.
Stado se tvoje nastani u njoj,
u dobroti, Bože, ti je pripravi siromahu.

Blagoslovljen Gospodin dan za danom,
nosi nas Bog, naš Spasitelj.
Bog naš jest Bog koji spasava,
Gospodin od smrti izbavlja.

Evanđelje:

Iv 17, 1-11a

Oče, proslavi Sina svoga!

Čitanje svetog Evanđelja po IvanuU ono vrijeme: Isus podiže oči k nebu i reče:»Oče, došao je čas:proslavi Sina svogada Sin proslavi tebei da vlašću koju si mu dao nad svakim tijelomdade život vječni svima koje si mu dao.A ovo je život vječni:da upoznaju tebe,jedinoga istinskog Boga,i koga si poslao — Isusa Krista.Ja tebe proslavih na zemljidovršivši djelokoje si mi dao izvršiti.A sada ti, Oče, proslavi mene kod sebeonom slavom koju imadoh kod tebeprije negoli je svijeta bilo.Objavio sam ime tvoje ljudimakoje si mi dao od svijeta.Tvoji bijahu, a ti ih meni dadei riječ su tvoju sačuvali.Sad upoznašeda je od tebe sve što si mi daojer riječi koje si mi daonjima predadohi oni ih primišei uistinu spoznaše da sam od tebe izišao te povjerovaše da si me ti poslao.Ja za njih molim; ne molim za svijet, nego za one koje si mi dao jer su tvoji.I sve moje tvoje je, i tvoje moje, i ja se proslavih u njima.Ja više nisam u svijetu, no oni su u svijetu,a ja idem k tebi.Riječ Gospodnja.