Ponedjeljak, 18. 5. 2020. ili: Sv. Ivan I., papa i mučenik

Prvo čitanje:

Dj 16, 11-15

Gospodin otvori Lidiji srce te ona prihvati što je Pavao govorio.

Čitanje Djela apostolskihOtplovismo iz Troade i zaputismo se ravno u Samotraku pa sutradan u Neapol, a odande u naseobinu Filipe — grad prvog dijela Makedonije. U tom se gradu zadržasmo nekoliko dana. U dan subotni iziđosmo izvan gradskih vrata k rijeci, gdje smo mislili da će biti bogomolja. Sjedosmo i stadosmo govoriti okupljenim ženama. Slušala je tako i neka bogobojazna žena imenom Lidija, prodavačica grimiza iz grada Tijatire. Gospodin joj otvori srce te ona prihvati što je Pavao govorio. Pošto se pak krsti ona i njezin dom, zamoli: »Ako smatrate da sam vjerna Gospodinu, uđite u moj dom i ostanite u njemu.« I prisili nas.Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 149, 1-6a.9b

Pripjev:

Gospodin ljubi narod svoj.

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu,
i u zboru pobožnika hvalu njegovu!
Nek se raduje Izrael Stvoritelju svojem!
Kralju svom neka klikću sinovi Siona!

Neka u kolu hvale ime njegovo,
bubnjem i citrom neka ga slave!
Jer Gospodin ljubi narod svoj,
spasenjem ovjenčava ponizne!

Neka se sveti raduju u slavi,
neka kliču s ležaja svojih!
Nek im pohvale Božje budu na ustima,
nek bude na čast svim pobožnicima njegovim!

Evanđelje:

Iv 15, 26-16, 4a

Duh Istine svjedočit će za mene.

Čitanje svetog Evanđelja po IvanuU ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:»Kada dođe Braniteljkoga ću vam ja poslati od Oca— Duh Istine koji od Oca izlazi —on će svjedočiti za mene.I vi ćete svjedočitijer ste od početka sa mnom.To sam vam govorioda se ne sablaznite.Izopćavat će vas iz sinagoga.Štoviše, dolazi časkad će svaki koji vas ubijemisliti da služi Bogu.A to će činitijer ne upoznaše ni Oca ni mene.Govorio sam vam ovoda se, kada dođe vrijeme,sjetite da sam vam rekao.«Riječ Gospodnja.