Četvrtak, 14. 5. 2020. SV. MATIJA, apostol

Prvo čitanje:

Dj 1, 15-17.20-26

Kocka pade na Matiju; tako bi pribrojen k jedanaestorici apostola.

Čitanje Djela apostolskihU one dane ustade Petar među braćom — a bijaše sakupljenog naroda oko sto i dvadeset duša — i reče: »Braćo! Trebalo je da se ispuni Pismo što ga na usta Davidova proreče Duh Sveti o Judi koji bijaše vođa onima što uhvatiše Isusa. A Juda se ubrajao među nas i imao udio u ovoj službi. Pisano je doista u Knjizi psalama:Njegova kuća nek opusti, nek ne bude stanovnika u njoj! Njegovo nadgledništvo nek dobije drugi!Jedan dakle od ovih ljudi što bijahu s nama za sve vrijeme što je među nama živio Gospodin Isus — počevši od krštenja Ivanova pa sve do dana kad bi uzet od nas — treba da bude s nama svjedokom njegova uskrsnuća.« I postaviše dvojicu: Josipa koji se zvao Barsaba a prozvao se Just, i Matiju. Onda se pomoliše:»Ti, Gospodine, poznavaoče svih srdaca, pokaži koga si od ove dvojice izabrao da primi mjesto ove apostolske službe kojoj se iznevjeri Juda da ode na svoje mjesto.«Onda baciše kocke, i kocka pade na Matiju; tako bi pribrojen jedanaestorici apostola.Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 113, 1-8

Pripjev:

Gospodin ga posadi s prvacima svoga naroda!

Hvalite, sluge Gospodnje,
hvalite ime Gospodnje!
Blagoslovljeno ime Gospodnje
sada i dovijeka!

Od istoka sunca do zalaska
hvaljeno bilo ime Gospodnje!
Uzvišen je Gospodin nad sve narode,
slava njegova nebesa nadvisuje.

Tko je kao Gospodin, Bog naš,
koji u visinama stoluje
i gleda odozgo nebo i zemlju?

Podiže iz prašine uboga,
iz gliba vadi siromaha
da ga posadi s prvacima,
s prvacima svoga naroda.

Evanđelje:

Iv 15, 9-17

Više vas ne zovem slugama, nego prijateljima.

Čitanje svetog Evanđelja po IvanuU ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:»Kao što je Otac ljubio menetako sam i ja ljubio vas;ostanite u mojoj ljubavi.Budete li čuvali moje zapovijedi,ostat ćete u mojoj ljubavi;kao što sam i ja čuvao zapovijedi Oca svogate ostajem u ljubavi njegovoj.To sam vam govorioda moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna.Ovo je moja zapovijed: ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio! Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje. Vi ste prijatelji moji ako činite što vam zapovijedam.Više vas ne zovem slugamajer sluga ne zna što radi njegov gospodar;vas sam nazvao prijateljimajer vam priopćih svešto sam čuo od Oca svoga.Ne izabraste vi mene,nego ja izabrah vasi postavih vasda idete i rod donositei rod vaš da ostanete vam Otac dadnešto god zaištete u moje ime.Ovo vam zapovijedam:da ljubite jedni druge.«Riječ Gospodnja.