Utorak, 28. 4. 2020.

Prvo čitanje:

Dj 7, 51 – 8, 1a

Gospodine Isuse, primi duh moj!

Čitanje Djela apostolskihU one dane govoraše Stjepan narodu, starješinama i pismoznancima: »Tvrdovrati i neobrezanih srdaca i ušiju, vi se uvijek opirete Duhu Svetomu: kako oci vaši tako i vi! Kojega od proroka nisu progonili oci vaši? I pobiše one koji su unaprijed navijestili dolazak Pravednika čiji ste vi sada izdajice i ubojice, vi koji po anđeoskim uredbama primiste Zakon, ali ga se niste držali.«Kad su to čuli, uskipješe u srcima i počeše škripati zubima na njega. Ali on, pun Duha Svetoga, uprije pogled u nebo i ugleda slavu Božju i Isusa gdje stoji zdesna Bogu pa reče: »Evo vidim nebesa otvorena i Sina Čovječjega gdje stoji zdesna Bogu.« Vičući iza glasa, oni zatisnuše uši i navališe jednodušno na njega. Izbaciše ga iz grada pa ga kamenovaše. Svjedoci odložiše haljine do nogu mladića koji se zvao Savao. I dok su ga kamenovali, Stjepan je zazivao: »Gospodine Isuse, primi duh moj!« Onda se baci na koljena i povika iza glasa: »Gospodine, ne uzmi im ovo za grijeh!« Kada to reče, usnu.Savao je pristao da se Stjepan smakne.Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 31, 3c-4.6.7b 8a.17.21ab

Pripjev:

U tvoje ruke Gospodine, predajem duh svoj.

Budi mi hrid zaštite,
tvrđava spasenja.
Jer ti si hrid moja, tvrđava moja,
radi svoga imena vodi me i ravnaj.

U tvoje ruke predajem duh svoj:
otkupi me, Gospodine, Bože vjerni.
U Gospodina ja se uzdam,
radosno ću klicat tvojoj milosti.


Rasvijetli lice nad slugom svojim,
po svojoj me dobroti spasi.
Zakloni me štitom lica svoga
od zavjera ljudskih.

Evanđelje:

Iv 6 , 30-35

Ne Mojsije, nego Otac moj daje kruh s neba, kruh istinski.

Čitanje svetog Evanđelja po IvanuU ono vrijeme reče mnoštvo Isusu: »Kakvo ti znamenje činiš da vidimo pa da ti vjerujemo? Koje je tvoje djelo? Očevi naši blagovaše manu u pustinji, kao što je pisano: »Nahrani ih kruhom nebeskim.« Reče im Isus: »Zaista, zaista, kažem vam:nije vam Mojsije dao kruh s neba,nego Otac moj daje vam kruh s neba,kruh istinski;jer kruh je BožjiOnaj koji silazi s nebai daje život svijetu.«Rekoše mu nato: »Gospodine, daj nam uvijek toga kruha.« Reče im Isus:»Ja sam kruh života.Tko dolazi k meni,neće ogladnjeti;tko vjeruje u mene,neće ožednjeti nikada.«Riječ Gospodnja.