Subota, 25. 4. 2020. SV. MARKO EVANĐELIST

Prvo čitanje:

1Pt 5, 5b-14

Pozdravlja vas Marko, sin moj.

Čitanje Prve poslanice svetog Petra apostolaPredragi! Svi se jedni prema drugima pripašite poniznošću jer Bog se oholima protivi, a poniznima daruje milost.Ponizite se dakle pod snažnom rukom Božjom da vas uzvisi u pravo vrijeme. Svu svoju brigu povjerite njemu jer on se brine za vas.Otrijeznite se! Bdijte! Protivnik vaš, đavao, kao ričući lav obilazi tražeći koga da proždre. Oprite mu se stameni u vjeri znajući da takve iste patnje podnose vaša braća po svijetu. A Bog svake milosti, koji vas pozva na vječnu slavu u Kristu, on će vas, pošto malo potrpite, usavršiti, učvrstiti, ojačati, utvrditi.Njemu vlast u vijeke vjekova! Amen.Pišem vam ukratko, po Silvanu, koga smatram bratom vjernim, da vas ohrabrim i posvjedočim kako je ovo istinska milost Božja. Nje se držite!Pozdravlja vas suizabranica u Babilonu i Marko, sin moj.Pozdravite jedni druge cjelovom ljubavi! Mir svima vama koji ste u Kristu!Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 89, 2-3.6-7.16-17

Pripjev:

O ljubavi tvojoj, Gospodine, pjevat ću dovijeka.

O ljubavi tvojoj, Gospodine, pjevat ću dovijeka,
od pokoljenja do pokoljenja
usta će moja obznanjivati tvoju vjernost.
Ti reče: »Zavijeke je sazdana ljubav moja!«
U nebu utemelji vjernost svoju.

Nebesa veličaju čudesa tvoja, Gospodine,
i tvoju vjernost u zboru svetih.
Ta tko je u oblacima ravan Gospodinu,
tko li je Gospodinu sličan među sinovima Božjim?

Blago narodu vičnu svetom klicanju,
on hodi u sjaju lica tvojega, Gospodine,
u tvom se imenu raduje svagda
i tvojom se pravdom ponosi.

Evanđelje:

Mk 16 , 15-20

Propovijedajte evanđelje svemu stvorenju!

Čitanje svetog Evanđelja po MarkuU ono vrijeme: Isus se ukaza jedanaestorici i reče im: »Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju. Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se, a tko ne uzvjeruje, osudit će se. A ovi će znakovi pratiti one koji uzvjeruju: u ime će moje izganjati zloduhe, novim će jezicima zboriti, zmije uzimati; i popiju li što smrtonosno, ne, neće im nauditi; na nemoćnike će ruke polagati i bit će im dobro.«I Gospodin Isus, pošto im to reče, bude uzet na nebo i sjede zdesna Bogu.Oni pak odoše i propovijedahu posvuda, a Gospodin surađivaše i utvrđivaše Riječ popratnim znakovima.Riječ Gospodnja.