Ponedjeljak, 20. 4. 2020. Svagdan

Prvo čitanje:

Dj 4, 23-31

Pošto se pomoliše, svi se napuniše Duha Svetoga te stadoše navješćivati riječ Božju smjelo.

Čitanje Djela apostolskihU one dane: Otpušteni, odoše Petar i Ivan svojima i javiše što im rekoše veliki svećenici i starješine. Kad su oni to čuli, jednodušno podigoše glas k Bogu i rekoše:»Gospodine, ti si stvorio nebo i zemlju i more i sve što je u njima! Ti si na usta oca našega, sluge svoga Davida, po Duhu Svetom rekao: Zašto se bune narodi, zašto puci ludosti snuju? Ustaju kraljevi zemaljski, knezovi se rote protiv Gospodina i protiv Pomazanika njegova. Rote se, uistinu, u ovome gradu na svetog Slugu tvoga Isusa, kog pomaza, rote se Herod i Poncije Pilat zajedno s narodima i pucima izraelskim da učine što tvoja ruka i tvoja volja predodredi da se zbude. I evo sada, Gospodine, promotri prijetnje njihove i daj slugama svojim sa svom smjelošću navješćivati riječ tvoju! Pruži ruku svoju da bude ozdravljenja, znamenja i čudesa po imenu svetoga Sluge tvoga Isusa.«I pošto se pomoliše, potrese se mjesto gdje bijahu sabrani i svi se napune Duha Svetoga te stanu navješćivati riječ Božju smjelo.Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 2,1-3.4-9

Pripjev:

Blago svima koji se utječu Gospodinu!

Zašto se bune narodi,
zašto puci ludosti snuju?
Ustaju kraljevi zemaljski,
knezovi se rote protiv Gospodina
i Pomazanika njegova:
»Skršimo okove njihove
i jaram zbacimo!«

Smije se onaj što na nebu stoluje,
Gospod im se podruguje.
Tad im veli u svom gnjevu,
žestinom ih on zbunjuje:
»Ta ja kralja svog postavih
nad Sionom, svojom svetom gorom.«

Obznanjujem odluku Gospodnju:
Gospodin mi reče:
»Ti si sin moj, danas te rodih.
Zatraži samo, i dat ću ti puke u baštinu,
i u posjed krajeve zemaljske.
Vladat ćeš njima palicom gvozdenom,
i razbit ih kao sud lončarski.«

Evanđelje:

Iv 3 , 1-8

Tko se ne rodi nanovo, ne može vidjeti kraljevstva Božjega!

Čitanje svetog Evanđelja po IvanuBijaše među farizejima čovjek imenom Nikodem, ugledan Židov. On dođe Isusu obnoć i reče mu: »Rabbi, znamo da si od Boga došao kao učitelj jer nitko ne može činiti znamenja kakva ti činiš ako Bog nije s njime.« Odgovori mu Isus: »Zaista, zaista, kažem ti: tko se ne rodi nanovo, odozgor, ne može vidjeti kraljevstva Božjega!«Kaže mu Nikodem: »Kako se čovjek može roditi kad je star? Zar može po drugi put ući u utrobu majke svoje i roditi se?« Odgovori Isus:»Zaista, zaista, kažem ti:ako se tko ne rodi iz vode i Duha,ne može ući u kraljevstvo Božje.Što je od tijela rođeno, tijelo je;i što je od Duha rođeno, duh je.Ne čudi se što ti rekoh:’Treba da se rodite nanovo, odozgor.’Vjetar puše gdje hoće;čuješ mu šum,a ne znaš odakle dolazi i kamo ide. Tako je sa svakim koji je rođen od Duha.«Riječ Gospodnja.