HRVATSKI RADIO: “Ohrabri se, Božji narode, i prevencijom i molitvom!” PORUKA MONS. Ž. PULJIĆA VJERNICIMA U PRVOJ EMISIJI IZVANREDNOG CIKLUSA NA RADIO ZADRU

Molitva Bogu i njegovim miljenicima

Kratki klasični komad (Mozart, Sorkočević..)

Poštovani slušatelji radio Zadra,

Braćo i sestre u Kristu!

Obraćam vam se u ovo teško i izazovno vrijeme obilježeno pandemijom korona virusa koje nas podsjeća na godine rata koje smo imali prije četvrt stoljeća, od čega još nosimo ožiljke i na duši i u tijelu. No, ovo “virusno doba” još je teže jer ne vidimo neprijatelja. Ali, dobro osjećamo njegove posljedice kako u našoj Domovini, tako i diljem Europe i svijeta. Ohrabri se, Božji narode, i prevencijom i molitvom!

U tom vidu imamo dužnost kao kršćani vjernici učiniti sve da se spriječi širenje toga virusa. Ali, i obvezu pratiti i poštivati na nacionalnoj razini propise, odredbe i zakone, sve u vidu zaštite i preventive. Nama koji vodimo brigu o povjerenim dušama i hranimo ih Riječju Božjom i Svetim sakramentima, kao ni našim vjernicima nije lako prihvatiti ove nagle promjene, koje nadamo se i vjerujemo neće dugo trajati. Stoga smo kao oni koji vjeruju Uskrnulom Kristu, pobjednika smrti, zla, grijeha i bolesti pozvani pretvoriti ovu krizu u šansu da trenutnoj kušnji usprkos budemo „u nadi radosni, u nevolji strpljivi, a u molitvi postojani“, kako je svoje kršćane u Rimu svojedobno tješio apostol Pavao (usp. Rim 12,12). Neka molitva, dakle, post i djela ljubavi budu i ostanu snažno obilježje i ovoga korizmenog vremena koje provodimo u virusnom okružju velikoga rizika.

No znamo da su bolesti kroz povijest bile sastavni dio ljudskoga života i bit će do konca svijeta. U tim trenutcima imamo mogućnost iskusiti slabost i nemoć, pa nam je potrebna utjeha i snaga. Opravdano je, stoga, tražiti liječnika, obraćati se roditeljima i prijateljima, utjecati se nebu i nebeskim zagovornicima. Posebice Blaženoj Djevici Mariji koja je „utočište i zdravlje bolesnih“, a naš puk je naziva „Gospom od Zdravlja“. Istina, golemi napredak medicine i ljekarništva olakšao je i ubrzao liječenje mnogih bolesti. No, čovjekov život na zemlji trajno je izložen bolestima i podložan razaranju i umiranju. Potpuno ozdravljenje postići ćemo tek na koncu vremena, „kad će se raspadljivo obući u neraspadljivost, a smrtno u besmrtnost (1 Kor 15,53). Tada, naime, neće biti ni jauka, ni bola. Jer, Bog će otrti svaku suzu s naših očiju (Otk 21, 4). A dok se to ne ostvari ostaje nam mukotrpna borba za očuvanje zdravlja duše i tijela, pri čemu nam je koristiti raspoloživa naravna i nadnaravna sredstva.

Kao vjernici znamo kako nm nebeski zaštitnici stoje na raspolaganju. Najprije Ona koju nam je Spasitelj predao kao majku prije smrti na Kalvariji. Ona je tako postala naša zagovornica i majka, „slika sigurne nade i utjehe“ (kako molimo u predslovlju Velike Gospe).

Uz brojne druge Božje miljenike, tu je osobito kod nas štovani Sveti Roko (1295.-1327.) koji je svoj život posvetio brizi za oboljele od kuge od koje je na koncu i sâm obolio. Zato je i proglašen zaštitnikom od kuge i ostalih zaraznih bolesti. On je omiljen u našem narodu i vjernici mu se mole da ih „oslobodi od kuge, gladi i rata“ i svih drugih opasnosti duše i tijela. Utječemo mu se u ovoj vremenitoj kušnji i molimo neka usliši molitve i vapaje svoje djece. Neka nas očuva u vjeri Crkve i zaštiti od štetnih virusa za našu dušu i tijelo. – Potičem sve a posebice očeve i majke neka nađu slobodnog vremena pa s djecom čitaju Evanđelje, zajedno mole krunicu i Gospine litanije. Ako imaju Božanski časoslov ili molitveni priručnik „Obitelj dnevno moli i nedjeljom misu slavi“, neka ga uzmu u ruke i zajedno mole. Jer, Gospodin je obećao biti s nama „kad smo okupljeni u njegovo ime“. Neka nas Gospodin zatekne „budne u molitve“, pa naše obitelji pretvori u mali „cenacolo“, obiteljsko ognjište, Crkvu u malom. 

Pjesma Prosti moj Bože!

Molitva Gospi i sv. Roku za obranu od opasnoga virusa

Pomolimo se,

Djela naša milošću svojom priteci i pomoću prati da svaka naša molitva i radnja s Tobom vazda počinje i početa da se s Tobom dovršuje. Primi i usliši naše molitvene vapaje i daj nam svoj mir kako bi srca naša bila poslušna Tvojim zapovijedima i smirena u Tvojoj zaštiti. Užezi u nama oganj Duha Svetoga da Ti čistim tijelom služimo i neokaljanim srcem omilimo. Zahvaljujemo Ti za Tvoju i našu majku, Blaženu Djevicu Mariju koja pomaže svojoj djeci u nevoljama kako bi opet zadobili zdravlje. Po njezinu zagovoru oslobodi nas ove pandemijske nevolje „korona virusa“, kao i od svakog moralnog nereda i zastranjenja. Neka ona svojom majčinskom brigom prati i štiti sve ljude i narode od opasne zaraze koronavirusa. Neka ozdravi bolesne i blagoslivlja sve one koji njima pomažu.

Spasitelju, Isuse Kriste, u svojoj blagoj providnosti i očinskoj mudrosti postavio si svetoga Roka moćnim zaštitnikom protiv zaraznih bolesti i po njemu uvijek dijelio obilje blagoslova ljudima u bolesti i tjeskobi. Pošalji ga u ovom času kad nam je zdravlje ugroženo neka nas štiti i za nas moli kako bismo bili dostojni Tvojih obećanja.

Ne dopusti, Gospodine, da se oslanjamo samo na svoje umijeće i znanje, već da se pouzdajemo u tvoju pomoć i veliko milosrđe. Udijeli nam zdravlje duše i tijela kako bismo trajno mogli iskazivati Tebi slavu i hvalu. A svi za koje molimo, žive ili mrtve, neka po zagovoru Tvojih svetih miljenika milostivo dobiju oproštenje svojih grijeha i zasluže stići u vječni život u nebu. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.

Ave Maria (Gounod)