Crkva i samostan sv. Mihovila (trećoredaca – glagoljaša)

Sv. Mihovila ark. Crkva samostana franjevaca trećoredaca nalazi se na uglu Klaićeve ulice. Na fasadi se ističe portal koji je nastao 1389. U luneti je reljef sv. Mihovila, a sa strane sv. Stošija i sv. Krševan. Na vitraju je prikazana Bogorodica s Djetetom i razni sveci. Unutrašnjost crkve je jednostavna – jednostavni pravokutni prostor s uzdignutim svetištem, što ga je po nacrtu zadarskog arhitekta Andrije Desine sagradio 1389. Pavao iz Sulmone, koji je sagradio i pročelje. Na glavnom oltaru iznad svetohraništa je kip sv. Mihovila; oltar prema puku je drveni; na početku svetišta visi slikano raspelo iz 13. st.; na južnom zidu je mramorni oltar sa slikom sv. Ante; na sjevernom mramorni oltar sa slikom Bogorodice s Djetetom; dalje prema vratima je kapelica Gospe Lurdske s kipom, a u niši stari drveni kip ranjenog Isusa (Evo čovjeka); u istoj kapeli mali kip sv. Josipa; kraj ulaznih vrata kamena škropionica izrađena u drugoj polovici 15. st. Na kraju crkve zvonik-preslica s dva zvona. S crkvom je povezan samostan franjevaca trećoredaca iz 14. st.