Crkva i samostan benediktinki sv. Marije

 Sv. Marije. Na istočnoj strani nekadašnjeg foruma, crkva istoimenog samostana benediktinki, sto ga je godine 1066. osnovala ili obnovila zadarska patricijka Čika, polusestra hrvatskog kralja Petra Krešimira IV. Čika je dobila na upotrebu crkvicu sv. Marije (ante portam Bellatae), porušila je i sagradila novu trobrodnu crkvu koja je bila posvećena god. 1091. Početkom 12. st. dograđeni su zvonik i kapitul sredstvima hrvatsko-ugarskog kralja Kolomana. Vanjski i unutrašnji izgled dorađivani su 1507.-1536. i 1744. Crkva i samostan  teško su stradali u II. svjetskom ratu, obnovljeni su nakon oslobođenja. Glavni oltar – mramorni sa slikom Propeća i carice Jelene i svetohranište; kraj oltara su dva mramorna anđela; drveni oltar prema puku; mramorni oltar s drvenim gotičkim kipom Pietà; mramorni oltar za relikvije; na ulazu velika kamena škropionica; drveni kipovi sv. Benedikta i sv. Skolastike. Na zvoniku dva zvona. Crkva je konačno obnovljena 1980. Na crkvu se nadovezuje samostan, jedan od najodličnijih benediktinskih samostana u Hrvatskoj, čije su koludrice sačuvale najvrjednije dokumente starije hrvatske povijesti te u tijeku razaranja II. svjetskog rata i zlato i srebro – crkvene umjetnine Zadra, čije su sada čuvarice u Stalnoj izložbi crkvene umjetnosti (SICU) koja je u sklopu njihova samostana.