Crkva sv. Donata (sv. Trojstva)

Sv. Donata b, (Sv. Trojstva). Tik do sakristije katedrale, na pločniku Forum, najmonumentalnija građevina našega srednjeg vijeka. Nazvana po biskupu Donatu iz 9. st. koji ju je po predaji dao sagraditi. Bila je posvećena Sv. Trojstvu, a kasnije je prozvana Sv. Donat. Prvi se put spominje sredinom 10. st. u djelu bizantskog cara Konstantina Porfirogeneta. Ima kružni tlocrt: tri apside i na katu galeriju – matronej. U njezine zidove ugrađeni su mnogi antički fragmenti. Manje kasnije pregradnje bile su uglavnom nakon 1732. Pri restauraciji 1971. otvorene su u visini matroneja na jugozapadnoj strani (ranije zazidane bifore).