ZADAR: SVEĆENIČKA REKOLEKCIJA O SURADNJI IZMEĐU SVEĆENIKA I VJERNIKA LAIKA

O temi „Povjerenje i suradnja između svećenika i vjernika laika prema novim pomacima“ na svećeničkoj rekolekciji zadarskog prezbiterija u srijedu 3. listopada u dvorani sjemeništa ‘Zmajević’ govorio je dr. Nikola Vranješ s riječkog KBF-a. Vranješ je doktorirao s tezom pod naslovom ‘Vjernici laici u poslanju Crkve u Hrvatskoj danas. Izazovi i perspektive’ na Papinskom pastoralnom institutu ‘Redemptor hominis’ Papinskog lateranskog sveučilišta u Rimu. 

Suradnja svećenika i vjernika laika u Crkvi među najaktualnijim je temama, rekao je predavač, a to područje uključuje temu unutarcrkvenog dijaloga i formacije laikata s ciljem aktivnog angažmana u životu Crkve i društva. Dr. Vranješ je protumačio teološki sadržaj pojma ‘povjerenje’ koji je povezan s teološkim pojmom vjera. U biblijskoj tradiciji razumijevanja vjere, povjerenje je jedan od njenih osnovnih elemenata i predstavlja intimni čovjekov odgovor na Božju inicijativu. Povjerenje je bitna sastavnica vjere, a to je vidljivo i u Novom Zavjetu, kao važan dio poziva učenicima u nasljedovanju Isusa. Dr. Vranješ je istaknuo da su svi u Crkvi pozvani biti najprije vjernici i očitovati stav povjerenja prema Bogu. Iz toga proizlazi i povjerenje između svećenika i vjernika laika u pastoralu Crkve.

Govorio je o suradnji između svećenika i laika na pastoralnoj, praktičnoj, svakodnevnoj razini u ostvarivanju zajedničkih pothvata i o suradnji u teološko-pastoralnom smislu. Svećenike i laike povezuje suodgovornost i suradnja te je dr. Vranješ naglasio da treba unaprijediti baš područje suodgovornosti vjernika laika, u sklopu integralne promocjie djelovanja laika i da se izbjegne njihovo zanemarivanje u cjelokupnom crkvenom poslanju.

Pozivajući se na dokument HBK ‘Za život svijeta. Pastoralne smjernice za apostolat vjernika laika u Crkvi i društvu u Hrvatskoj’, dr. Vranješ je rekao da vjernici laici koji imaju određene sposobnosti i karizme mogu preuzeti određene službe, specifična zaduženja i uloge u Crkvi, što znači suradnju u pastoralno-pravnom smislu. Govoreći o povjerenju kao temelju u povjeravanju određenih službi  laicima i preduvjetima te suradnje, dr. Vranješ je istaknuo važnost razvijanja unutarcrkvenog dijaloga. Dijalog je sastavni dio identiteta čovjeka, sam Bog ulazi u dijalog s čovjekom. Dijalog je osnovna značajka Božje objave i poziva čovjeku da odgovori na Božju ljubav. Odnosi u zajednici trebaju biti dijaloške naravi koja je važna za zajedništvo Crkve i ostvarivanje konkretnih zadaća u pastoralu.

Dr. Vranješ je podsjetio kako i Drugi Vatikanski koncil potiče crkvenu hijerarhiju da promiče apostolat vjernika laika koji su pozvani poduzimati inicijative i biti kreativni u životu Crkve. To se treba odvijati u atmosferi povjerenja prema laicima od strane svećenika i hijerarhije, kulturi susreta i zajedništva. Dr. Vranješ je upozorio na zapostavljanje obiteljskog shvaćanja Crkve, nauštrb onoga formalističkog, legalističkog i birokratističkog. Istaknuo je značaj teološke i duhovne formacije vjernika laika kako bi bili još više u mogućnosti i sposobni za suradnju s raznim subjektima crkvenog i društvenog života. Dr. Vranješ je govorio i o odnosu hijerarhijskih i karizmatskih djelovanja vjernika laika u Crkvi koji nisu suprotstavljeni, nego su upućeni jedno na drugo i trebaju biti u službi izgradnje crkvenog zajedništva.

Nakon izlaganja dr. Vranješa i diskusije svećenici su se okupili na molitvu krunice u kapeli sjemeništa ‘Zmajević’ koju je predvodio don Tomislav Vlahović.

Ines Grbić