ZADAR: MEĐUNARODNI SIMPOZIJ UZ PROSLAVU 25 GODINA TEOLOŠKO-KATEHETSKOG STUDIJA U ZADRU – POZDRAVNI GOVORI

”Misijsko i evangelizacijsko poslanje Crkve u suvremenom multikulturalnom i multikonfesionalnom društvu’ naziv je dvodnevnog međunarodnog simpozija koji je počeo u četvrtak 25. svibnja u svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru. Simpozij se održava povodom 25. obljetnice teološko-katehetskog studija u Zadru i na njemu sudjeluju 24 predavača. Organizatori simpozija su Teološko-katehetski odjel Sveučilišta u Zadru, Fakultet misiologije Papinskog sveučilišta Urbaniana i Zadarska nadbiskupija.   

Uvodno je doc. dr. Elvis Ražov, pročelnik Teološko-katehetskog odjela na zadarskom sveučilištu, opisao povijest tog studija. Bogata tradicija visokog školstva u Zadru seže u 14. st. kad je 1396. g. osnovano dominikansko generalno učilište ‘Studium generale’. God. 1553. to sveučilište pod nazivom ‘Universitas Iadertina’,  kao povlašteno sveučilište ima pravo dodjeljivati najviše akademske naslove. Sveučilište je ukinuto 1807. g. u vrijeme francuske okupacije Dalmacije. Neprekinuti kontinuitet visokog školstva u Zadru nastavlja teološki studij do 1970.-ih godina, kad je prestala s radom Visoka bogoslovna škola koju je 1959. g. osnovao zadarski nadbiskup Mate Garković. U novim demokratskim uvjetima obnovljene hrvatske državnosti, radi potrebe školovanja novih vjeroučitelja, nadbiskup Marijan Oblak 1992. g. osniva Visoku teološku katehetsku školu. Kongregacija za katolički odgoj, u vrijeme nadbiskupa Ivana Prenđe, 2002. g. stavlja je pod pokroviteljstvo KBF-a Sveučilišta u Zagrebu.

 

Zbog provedbe bolognskog procesa na crkvenim učilištima i studijskim programima, 2011. g. osniva se Teološko – katehetski odjel Sveučilišta u Zadru koji ak. god. 2013/2014. započinje s izvođenjem dvopredmetnog teološko-katehetskog programa. „Svrha simpozija je istražiti aktualnost i mogućnosti autentičnog misijskog i evangelizacijskog poslanja Crkve u svijetu koji je sve više povezan s procesom globalizacije, poštujući različitost vjera i kultura, ali bez žrtvovanja istinskog navještaja kršćanskog spasenja“ rekao je u pozdravnom govoru dr. Ražov, poželjevši da iznesene ideje budu pretočene u nove modele autentičnog navještaja evanđelja za današnji svijet.

  

Prof. dr. Ana s. Thea Filipović, izaslanica prof. dr. Maria Cifraka, dekana KBF-a u Zagrebu, rekla je da zagrebački KBF od osnutka VTKŠ-a u Zadru jamči kvalitetu programa i nastave tog studija. „Mnogi su kroz zadnjih 25 godina, a Odjel ima ponosnu povijest, uložili svoj rad kako bi ta institucija stasala u današnji status Teološko-katehetskog odjela s mogućnošću suradnje s drugim studijskim smjerovima, nudeći polaznicima mogućnost dvopredmetnog studija. Time je ova institucija kao prva uspjela ostvariti ono što u drugim sredinama još nije moguće“ rekla je dr. Filipović i čestitala svima koji su tome doprinijeli. „Organizacijom tog simpozija Odjel pokazuje vitalnost, u stanju ste globalno misliti. Tema simpozija, obuhvatnost i perspektiva pokazuju njegovu osjetljivost za potrebe vemena. Neka nastavi pružati usmjerenje mladim naraštajima, pokazivati značenje teologije u društvu i tražiti puteve dijaloga na koje nas poziva kršćanska vjera. Neka nas sve u tom nastojanju u budućnosti te dične ustanove prati Božji blagoslov“ poručila je dr. Filipović.

 

Prof. dr. Josip Faričić, prorektor Sveučilišta u Zadru i izaslanik prof. dr. Dijane Vican, rektorice zadarskog sveučilišta, rekao je da je ono svojom tradicijom ukorijenjeno u sustav znanosti, a na poseban način se razvijalo od 14. st. zahvaljujući svojim počecima koji su povezani uz religiju, katoličku teologiju. „Zato nam je drago pridružiti se nastojanjima koji će oživjeti tu tradiciju u obliku teološko-katehetskog studija u okviru Sveučilišta u Zadru. Na taj način Sveučilište u Zadru se povezalo sa svojim korijenima“ rekao je dr. Faričić, istaknuvši da postoji 25 sveučilišnih odjela iz gotovo svih znanstvenih područja. Svaki taj odjel sa svojim studijima i znanstvenom aktivnošću obogaćuje znanstvenu i visokoškolsku zajednicu u Hrvatskoj i šire.

 

„Sveučilište u Zadru njeguje bliske odnose s hrvatskim akademskim ustanovama i s brojnim sveučilištima u Europi i svijetu, na što smo i pozvani. Jer načelo universitas koje se odnosi na zajedništvo profesora i studenata unutar akademske zajednice, možemo šire zahvatiti u smislu universitasa koje objedinjuje zajednicu univerzalnih razmjera“ rekao je dr. Faričić, dodavši da okupljanja poput tog simpozija pridonose razmjeni spoznaja, ideja i metodologija u različitim znanstvenim disciplinama, tu u okviru teologije i njenog isprepletenog dijela u odnosu na misije i evangelizaciju.

  

Prof. dr. Ivan Antunović, pročelnik Filozofsko – teološkog instituta Družbe Isusove u Zagrebu i ravnatelj teološkog studija na Institutu, kao izaslanik prof. dr. Ivana Kopreka, dekana Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, rekao je da su teme simpozija nadahnuće za promicanje Božje dobrote među svim ljudima. Istaknuo je povezanost i podršku zadarskom studiju od strane Filozofskog fakulteta Družbe Isusove, jer je dr. Pero Vidović, SJ bio prvi vršitelj dužnosti pročelnika Teološko-katehetskog odjela u Zadru (2013.) a njemu predaje i dr. Dražen Volk, SJ.

 

Zadarski nadbiskup dr. Želimir Puljić u pozdravnom govoru pohvalio je odabir teme simpozija naglasivši da je Katolička Crkva po naravi misionarska. „To je rečeno na Drugom vatikanskom saboru prije pola stoljeća, kad se na neki način Crkva predstavila svijetu i rekla što jest. Uz primat Božje riječi, tada je naglašena važnost ekumenizma, osobito misionarskog duha i potaknut je dijalog s drugim religijama i kulturama. Crkva se tada nije zatvorila, nego otvorila. Ali je zatvorila vrata mogućim lomovima, ekskomunikaciji i sukobima. Progovorila je o ljudskom dostojanstvu, savjesti i slobodi. Rekla je što vjeruje i što misli o sebi, ali rekla je i što misli o svijetu koji bježi od Boga i kojem treba navijestiti Kristovo evanđelje“ naglasio je mons. Puljić, dodavši da je o tome osobito progovorila u dekretu ‘Ad Gentes’ o misijskom djelovanju Crkve, 1965. g. Od svih objavljenih dekreta, taj je najobimniji, imao je sedam redakcija. Bio je najprihvatljiviji jer su 2 394 glasa bila za, samo pet protiv.

 

„Biskupi su u tom dekretu progovorili o misijama, o Očevoj zamisli spašavanja ljudi po Isusu Kristu, jedinom Otkupitelju čovjeka. Crkva kao produljeno Kristovo utjelovljenje u vremenu i prostoru po naravi je misionarska i valja joj biti i ostati u takvom misionarskom stanju“ rekao je nadbiskup, dodavši da je to lijepo obrazložio Pavao VI. u pobudnici ‘Evangelii Nuntiandi’ 1975. g., povodom obljetnice ‘Ad Gentes’ i Ivan Pavao II. 1990. g. u svojoj enciklici ‘Redemptoris Missio’.   

„Umirovljeni papa Benedikt XVI. ponavlja misao Drugog vatikanskog sabora, kad u svojoj enciklici ‘Deus caritas est’ poziva da se svi uputimo u misijsko poslanje Crkve. Kaže da kršćanstvo nije neka nova filozofija ili moralka, već život u Kristu. Tu je misao osobito razradio papa Franjo u pobudnici ‘Evangelii Gaudium’ za koju kaže da je napisana pod motom, Crkva otvorenih vrata radosno svjedoči i navješta. Mišljenje pape Franje je da Crkva nije carinarnica u kojoj se kršćani ponašaju kao kontrolori milosti, nego svima treba otvoriti vrata da osjete kako su prihvaćeni i ne smiju naići na hladnoću zatvorenih vrata. Mnogi kažu da je to pismo u pravom smislu riječi pobudnica kojom se u nama želi nešto probuditi, pozvati, potaknuti, preporučiti“ rekao je nadbiskup Puljić. Istaknuo je da smo kao misionari, Isusovi učenici, „opečaćeni poslanjem da blagoslivljamo, tješimo, liječimo, oslobađamo i ljubimo ono što je on ljubio te živimo na hvalu slave njegove milosti. To je trajno aktualna tema da nam se, kako kaže papa Franjo u pobudnici, ne bi ukrao misionarski zanos i radost evangelizacije“.

 

Nadbiskup je čestitao Teološko-katehetskom odjelu s pročelnikom dr. Elvisom Ražovom što je u suradnji s Urbanianom organizirao taj simpozij. Poželio je da probudi u svima ponos i radost zbog dioništva u sakramentalnom životu i misijskom poslanju Crkve, zbog druženja i izmjene iskustava. Zahvalio je Sveučilištu za domaćinstvo prostorom održavanja. Poželio je svima plodan boravak u Zadru koji se naziva Iadera cristiana.

     

Dr. Ražov je pozdravio predavače, sve profesore na katoličkim bogoslovnim fakultetima u Splitu, Sarajevu i Đakovu, Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu, Instituta Ivo Pilar i Sveučilišta u Zadru,  studente, sve prisutne i istaknute sudionike, među kojima su prof. dr. Carmelo Dotolo, dekan Fakulteta misiologije Papinskog sveučilišta Urbaniana koji je i suorganizator simpozija, mons. dr. Matthew Kwasi Gyamfi, biskup u Sunyani u Gani, prof. dr. Mario Oscar Llanos, SDB, dekan Fakuleta odgojnih znanosti Papinskog sveučilišta Salesiana i prof. dr. Giuseppe Biancardi s tog fakulteta, prof. dr. Zbigniew Jan Wesolowski, SVD, prof. religije u St. Augustinu u Njemačkoj. Pozdravio je i fra Andriju Bilokapića, provincijala Franjevačke provincije sv. Jeronima u Zadru i zahvalio o. Franji Kowalu, redovniku Družbe Riječi Božje Verbiti koji je također doprinio organizaciji simpozija.

 

Ines Grbić