FORUM PLUS: PRO-LIFE EDUKACIJA NA PRIMJERU IZ IRSKE

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„Pravo na život je temeljno pravo bez kojega sva druga prava nemaju smisla. Pravo na izbor nigdje ne postoji, ali postoji pravo na život“ poručila je Katie Murray, pro-life aktivistica iz Irske u svom izlaganju ‘Biti uključen u Pro-life edukaciju’, koje je održala na Forumu mladih katolika Hrvatske u utorak 29. rujna u svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru. Murray je angažirana suradnica i predavačica irske pro-life kampanje koja u irskim školama provodi program ‘LifeWorks’, a na sveučilištima program ‘StudentsForLife’. Pod geslom ‘Pozitivno širiti život’, ta je inicijativa počela s djelovanjem 1981. g. Imaju petsto aktivnih volontera i 40 000 podržavatelja. Održali su stotine radionica i pred tisućama studenata na sveučilištima održali edukacijska pro-life izlaganja i radionice. To čine besplatno, a svoj rad održavaju uz pomoć donacija dobročinitelja. Nakon njihovih predavanja, u školama je broj učenika koji su orijentirani za život s 28 % prije nego su čuli njihovo izlaganje, porastao na 53 % podrške životu i protivljenju pobačaja.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„Kazivanje istine može promijeniti njihovo poimanje pobačaja. Pobijamo predrasude da su kršćani nazadni i neinformirani. Sva naša izlaganja temelje se na rezultatima znanstvenih, medicinskih istraživanja. Jer mladi za svaku nejasnoću koju imaju pitaju odakle nam dokazi za odgovore koje im dajemo i znanstvena utemeljenost za to što iznosimo. Iznosimo činjenice poput one da dvadeset i drugog dana započinje kucati srce djeteta u majčinoj utrobi, od četvrtog tjedna formiraju se organski sustavi. Njegujemo pozitivan, suosjećajan pristup ženama temeljen na dokazima. Ne osuđujemo ljude, nego im ponudimo da poslušaju i alternativno, drugačije razmišljanje od onoga što im svijet nudi“ rekla je Murray. Potaknula je i ohrabrila mlade da informiraju i obrazuju sebe, a onda i druge. Ta pro-life kampanja nije vjerska inicijativa, surađuju i s ljudima drugih vjeroispovijesti. „Pobačaj je direktan i nepovratan završetak života djeteta. Mnoge žene su povrijeđene lažima njihove kulture. Tolike kažu kako im nitko nije rekao da će patiti nakon pobačaja“ rekla je Murray. Njihova izlaganja obuhvaćaju teme: postupni razvoj života djeteta u majčinoj utrobi, ljudska prava i pravo na život, službe koje pomažu u rizičnoj trudnoći, socijalni pritisci s kojima se mladi susreću, razvojne teškoće ili bolesti djeteta, prevladavanje negativnih posljedica pobačaja, dar posvajanja djeteta.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Murray je istaknula značaj osmog amandmana irskog ustava koji priznaje pravo nerođenoga na život i izjednačava pravo djeteta u utrobi s pravom majke na život. Taj amandman ustavno zabranjuje pobačaj, a njegovo uvođenje i potvrdu 1983. g. omogućila je prethodna odluka na referendumu u Irskoj iste te godine. U Irskoj je zabranjen pobačaj i u slučajevima kad je žena silovana. No, Murray kaže, prvi put u njihovoj povijesti, 2013. g. Fine Gael – Laburistička koalicija u Irskoj je donijela zakon koji omogućuje pobačaj ukoliko je ugrožen život trudnice.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„Jednakost pred zakonom znači pravo svakoga na život. Kampanja ‘LifeWorks’ puno radi na obrani osmog amandmana irskog ustava, koji govori o ravnopravnosti svakog života pred zakonom. Taj amandman je zadnja preostala legalna obrana zaštite života nerođenog djeteta. Zbog snage tog zakona u Irskoj živi tisuće građana koji su rođeni, nisu pobačeni“ rekla je Murray, istaknuvši da svako ljudsko biće, bez obzira na dob, spol, sposobnosti, rasu, društveni status, ima apsolutnu pripadajuću jednaku i nezamjenjivu vrijednost i dostojanstvo. „Odvjetnici pobačaja žele da nerođeno dijete bude iznimka od tog pravila. Znak zaista civiliziranog društva je da izražava svakome dobrodošlicu u život i štiti svakoga u njegovim pravima“ istaknula je Murray. Potaknula je mlade da se organiziraju, da pohode sveučilišta, govore pred studentima. Jer, sa žalošću je ustvrdila kako su uspjehu zadnjeg referenduma koji je u Irskoj ustavno odobrio istospolne brakove, uvelike doprinijela upravo irska sveučilišta. Sveučilišta u Irskoj su jako pro-choice orijentirana i bila su glavni pokretač u kampanji da se legalizira istospolni brak u Irskoj.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„Svatko ima svrhu u životu, a pobačaj dokida ostvarenje te svrhe“ rekla je Murray, upozorivši na činjenicu kako je u Engleskoj i Walesu 2013. g. pobačeno 925 djece nakon što su liječnici uvidjeli da imaju Down sindrom. Također, liječnici su dozvolili i pobačaj kod ljudi koji ne žele djevojčicu ili dječaka. Na često pitanje o pobačaju kod silovanih žena koje zatrudne, Murray je rekla da je njih manje od 1 %, od ukupnog broja žene koje pobace. U Irskoj je 2013. g. među ženama koje su pobacile bilo njih manje od 8 % koje su pobacile, a silovane su; 74 % žena je rodilo i odlučilo podići djecu, ostale su rodile dijete i predale ga mjerodavnim službama.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kao primjer, Murray je navela Amerikanku Shaunu Prewitt koja je bila silovana u svojoj 21. godini života. Usprkos strašnim raspoloženjima od tog zlodjela, počela je osjećati povezanost sa životom djeteta u sebi i odlučila je roditi kćer začetu silovanjem. Sada je pro-life aktivistica koja pomaže silovanim ženama. Također, njena je misija boriti se za to da silovatelji poslije ne ostvare pravo nad skrbništvom djeteta rođenog nakon silovanja, što je uspjelo Murray, da silovatelj više nije dijelom njenog i života kćeri. No, svake godine u Americi se vodi deset tisuća pravnih bitaka odvjetnika da silovatelj ostvari skrbništvo nad djetetom; činjenica da u nekim zemljama SAD-a postoji mogućnost da silovatelj ostvari roditeljsko pravo predmet je novih pravnih borbi u želji da se smanji trauma silovanih žena. U Americi godišnje 32 000 žena zatrudni tijekom silovanja, a jedna trećina odluči roditi. Murray je navela i kako je u vrhu pro-life pokreta u Americi inicijativa ‘Radiance Foundation’ koju je osnovao Ryan Bomberger, čija je majka također bila silovana. Odlučila je roditi ga i sad se on zauzima za prava bespomoćnih i onih koji ne mogu govoriti u svoje ime.

Ines Grbić