PROGLAS ZA EUHARISTIJSKI KONGRES U ZADRU 17. listopada 2015. godine u 10,30

 ŽIVI KRUH NAM ŽIVOT DAJE

Braćo i sestre u Kristu!

 Tijekom ove treće godine našeg hoda u vjeri razmišljali smo posebice o nedokučivoj, ali stvarnoj Božjoj nazočnosti u euharistiji kao čudu Isusove posvemašnje prisutnosti među ljudima. On, naime, po euharistiji stanuje među nama. Onaj isti Krist koji se rodio u Betlehemu, živio u Nazaretu i umro u Jeruzalemu. On, koji je prošao zemljom čineći dobro, nastavlja i danas po euharistiji liječiti bolesne, hraniti gladne, tješiti žalosne, obraćati grešnike i praštati naše grijehe. Gleda nas, poziva i sluša istim onim milim licem i dobrim srcem. I spreman je svakog trenutka da nas prosvijetli, ojača, blagoslovi, posveti, utješi i pomogne. ”Dragost je moja biti sa sinovima ljudskim. Ostanite u mojoj ljubavi” (Iv 15, 9). Stoga mu hrli svatko tko ga voli i tko ga treba. Da mu se izjada i iznese svoje tegobe i probleme. Da dobije njegov blagoslov. Da mu preporuči sebe i svoje. Crkvu i domovinu. Grešnike i patnike. Pomorce i đake, putnike i težake. Ali, i da zahvali za udijeljene milosti i darove.

 Tijekom Marijinog mjeseca svibnja održani su u Nadbiskupiji dekanatski euharistijski kongresi. Središnji pak nadbiskupijski euharistijski kongres važan je dijecezanski događaj. On je izraz naše zajedničke vjere da je Spasitelj na oltaru ”žrtveno, ali uvijek živo Janje Božje koje oduzima grijehe svijeta” (Iv 1, 29). Tim zajedničkim nadbiskupijskim slavljem na starim temeljima kršćanskog Zadra (Iadera christiana), želimo skupa ispovjediti da je Isus i danas među nama i da nas svojim tijelom čudesno liječi i hrani za život vječni. Požurimo, stoga, ususret Kristu koji dolazi. Pripremimo se za taj milosni euharistijski susret. Ispovjedimo se i približimo k stolu Gospodnjem kako bismo se nahranili tijelom njegovim.

 To je također i dobra prigoda obnoviti vjeru da je misna pretvorba navještaj njegovog konačnog dolaska. I zajedno ponoviti u jedan glas: Tvoju smrt, Gospodine, naviještamo. Tvoje uskrsnuće slavimo. Tvoj slavni dolazak iščekujemo! Dođi Gospodine Isuse! Dođi u srca tvojih vjernika koji ti se klanjaju i tvojim tijelom hrane. Dođi u domove naših obitelji i donesi ljubav i mir. Dođi u naša sela i gradove i probudi radost i nadu.

 Molim braću svećenike, redovnice i redovnike, katehistice i katehete neka u svojim nagovo-rima, katehezama i propovijedima tijekom mjeseca rujna i listopada govore narodu o važnosti euharistije u našem vjerničkom životu.

–          Ovim također određujem neka na prvi petak u listopadu (2. X.) bude ”euharistijski dan” u svim župama naše Nadbiskupije kad će se pružiti mogućnost vjernicima ne samo da prisustvuju svetoj misi, već i da se susretnu s milosrdnim Gospodinom u svetoj ispovijedi, te određeno vrijeme iskažu čast i pobožnost klanjanja pred izloženim Presvetim Sakramentom.

–          Isto tako nalažem neka se na koncu svete Mise moli prigodna molitva kako bi taj događaj donio trajne duhovne plodove našoj Nadbiskupiji i našem narodu. Posebice neka se to preporuči u molitve našim starcima i bolesnicima. Uz ovaj proglas prilažem i prigodnu molitvu koju se može moliti na liturgijskim i drugim skupovima.

–          Oni koji budu sudjelovali na slavlju euharistijskog kongresa u Zadar, imat će prigodu i mogućnost dobiti potpuni oprost koji ću tom prigodom podijeliti, pa već sada izričem srdačnu dobrodošlicu svima uz pozdrav i blagoslov od Gospodina,

Vaš nadbiskup Želimir

Molitva ususret Kongresu

Gospodine Isuse Kriste. Iz ljubavi prema ljudima došao si na svijet i htio trajno ostati s nama u Presvetoj Euharistiji. Mi te slavimo, klanjamo ti se i zahvaljujemo Ti radi velike ljubavi tvoje. Radujemo se svečanom danu nadbiskupijskog euharistijskog kongresa u Zadru.  Zahvaljujemo Ti za trajnu nazočnost u našim crkvama. Molimo Te, blagoslovi naše domove, obitelji, polja i more naše. Blagoslovi našu pripremu za susret na Euharistijskom kongresu.  Blažena Djevice Marijo, najvjernija odvjetnice našeg naroda, učini da se često nađemo okupljeni oko stola Tvoga Sina, te da primanjem svete pričesti postanemo sve više njemu slični.  Amen.