POČETAK GODINE EUHARISTIJE ZA ZADARSKU NADBISKUPIJU – PROGLAS mons. Želimira Puljića

Br. 1317/2014.                                                                                       Zadar, 23. rujna 2014.

Predmet: Nadbiskupov proglas za početak Godine euharistije

 Ne možemo bez Krista, molitve i nedjeljne euharistije!

Draga braćo i sestre u Kristu!

1. Na prvu nedjelju u listopadu, 5. 10. 2014. započinje zadnja godina našeg trogodišnjeg hoda u vjeri. Koji je cilj i nakana svega toga? Imajući u vidu da se Crkva prije pola stoljeća predstavila svijetu, htjeli smo ponovno čuti što to Drugi Vatikanski Sabor veli o Isusu Kristu, Crkvi i sakramentima. Tako smo tijekom prve godine, čitajući dogmatsku konstituciju “Svjetlo naroda”, vidjeli da je to “svjetlo Isus Krist, koji odsijeva na licu Crkve i rasvjetljava sve ljude”. A Crkva nije puka skupina ljudi, društvo ili sindikalna udruga što se bori za svoje ciljeve. Ona je živi organizam komu je glava Krist, a Duh Sveti život i duša. Ona je božanska i ljudska stvarnost, rođena u krvi na križu, te nastavlja u vremenu i prostoru, kao “produljeno Isusovo utjelovljenje” živjeti među ljudima. Na Duhove je počela rasti i osvajati svijet. I razvija se, evo, kroz stoljeća sve do naših dana.

U tom vidu vjerujemo i ispovijedamo kako Crkva nije proizvod povijesnog slučaja, nego izvorni Božji naum, Isusova zaručnica (Ef 5, 22-23), Tijelo Kristovo, Božje zdanje komu je zaglavni kamen Krist, a u njezinim su temeljima ugrađeni apostoli i proroci (Ef 1, 20-21). A kao Božji naum i građevina ona nadilazi zemaljske zajednice i u njima se povijesno ostvaruje. To se otajstvo jedino vjerom može shvatiti i objaviti. Zato navjestitelji toga otajstva nisu ni znanstvenici, ni filozofi, nego svjedoci što ih Isus među ljudima izabire, posvećuje i šalje.

2. Tijekom druge godine vjere, koju smo posvetili obitelji, isticalo se da povijest čovjeka i povijest ljudskog spasenja ide preko obitelji koja je u središtu Božje pozornosti. Zato su koncilski oci na Drugom Vatikanskom saboru opisali obitelj kao “intimnu zajednicu života i ljubavi” (GS 48). A ona je kao božanska i ljudska institucija, prva škola “društvenih vrlina”, pa treba biti u središtu osobite društvene i crkvene brige i skrbi. Budućnost braka, međutim, nije unaprijed predodređena. Uspjeh i sreća obitelji nije negdje “u zvijezdama zapisana”. Predana je u ruke supružnicima, a projekt zajedništva uručen je njihovom razumu i srcu, njihovoj slobodi i odgovornosti.

U tom vidu obitelj kao stvaranje zajednice osoba zadatak je pred kojim se nalazi svaki njezin član. No, taj projekt je i milosno stanje za koje se valja Bogu moliti, te isprositi zagovor, zaštitu i blagoslov Svete obitelji. Isus je podijelio brige i radosti s ljudskim rodom kad se rodio u obitelji. On će zato blagosloviti svaku obitelj ako budu vjerne, u ljubavlju gorljive i u molitvi postojane. U tom vidu vrlo je aktualno i trajno suvremeno ono ninsko geslo iz Branimirove godine: “Hrvatska katolička obitelj dnevno moli i nedjeljom misu slavi!”

3. Naš trogodišnji hod u vjeri i razmišljanja o koncilskim dokumentima i Katekizmu Katoličke Crkve završit ćemo euharistijskom godinom kojom želimo javno ispovjediti kako ne možemo živjeti bez Krista i molitve, bez nedjelje i euharistije. Euharistija je, naime, središte našeg obiteljskog, župnog, biskupijskog i narodnog zajedništva. Ona je izvor i vrhunac svega. To ćemo ove godine posebice ispovjediti i razmišljati.

1. Godina euharistije započet će na prvu nedjelju u listopadu, 5. 10. 2014. i trajat će do listopada slijedeće 2015. godine

2. Neka njezin početak bude obilježen kratkim klanjanjem i euharistijskim blagoslovom na koncu svetih misa, 5. listopada 2014.

3. Već sada najavljujem da će se 3. svibnja 2015. održati dekanatski kongresi, a tijekom godine svaka će župa odrediti svoj euharistijski dan.

Draga braćo i sestre u Kristu!

Iskoristimo ovu zadnju godinu vjere u proučavanju i spoznaji svega onoga što nas Crkva uči o otajstvu Crkve, braka i Tajne nad tajnama, Presvete euharistije. Družimo se s Isusom u svagdanjoj molitvi i nedjeljnoj euharistiji kako bi rasla naša kršćanska, župna i crkvena svijest i odgovornost koju nam  je Bog povjerio na našem krštenju. Hranimo se Božjom riječju i Tijelom Kristovim. I ne umarajmo se svojom vjerom i dosljednošću pružati svima koji nas zapitaju za razloge vjere i nade koja je u nama (usp. 1 Pet 3, 15).

 Svim pozdrav i blagoslov u Gospodinu!

 †  Želimir Puljić, nadbiskup zadarski

 P. s.

Uz ovaj Proglas neka se kao pomoć u pastoralnom planiranju imaju i dopisi:

1. Dopis br. 1128/2014 , od 27. kolovoza 2014. s nekoliko praktičnih poticaja za Godinu euharistije 2014/2015.

2. Zapisnik sa sjednice dekana od 17. rujna 2014.