PRAKTIČNI POTICAJI ZA GODINU EUHARISTIJE U ZADARSKOJ NADBISKUPIJI – DOPIS nadbiskupa Želimira Puljića

Br. 1128/2014.

Predmet: Nekoliko praktičnih poticaja za Godinu euharistije 2014/2015.

Svećenicima u Nadbiskupiji

Gledom na program euharistijske godine dostavljam konkretne poticaje za diskusiju kad vas dekan okupi na dekanatskom sastanku. Planirao sam, naime, imati susret s dekanima 15. rujna 2014. Oni će onda na tom sastanku donijeti vaše prijedloge i primjedbe.

1. Budući da će hodočašćem u Mariju Bistricu završiti druga godina vjere koju smo posvetili osobito obiteljskoj problematici, predlažem da treća godina započne prvom nedjeljom u listopadu. Prve ili mlade nedjelje su bile povezane s euharistijskim blagoslovom.

2. Svećenici, katehistice i katehete posebice su pozvani tijekom godine upoznavati vjernike, učenike i đake s osnovnim rubrikama misala (kroz kateheze ili homilije). Ovo je također osobita prigoda proučavati i  drugima preporučiti važne crkvene dokumente koji govore o liturgiji i svetim sakramentima.

3. Neka se stoga iskoristi ova godina pa upućuje vjernike, učenike i đake o nekim praktičnim stvarima, kao npr.:

– kako i zašto se vladati u crkvi;

– kada i kako se križati i pokloniti;

– kada sjediti, klečati i stajati.

4. Budući da je misa središte župnog života, valja animirati zajednicu da aktivno sudjeluje molitvom i pjesmom. U tom vidu korisno je potrebno:

– imati liturgijsku skupinu u župi;

– oformiti biblijsku skupinu;

– imati crkveni zbor (ili zborove);

– imati skupinu ministranata;

(Vidi: Vjernički krugovi – ima ih 19. U: Župna kateheza, ZG 2000, br. 7, str. 18.)

5. Obilježiti svečano godišnjicu posvete crkve. Iskoristiti godišnjicu pa  objaviti informacije o njezinoj povijesti, kao i o zaslužnim pojedinicima i obiteljima koje su se istakle u njezinoj gradnji i održavanju.

6. Ne zaboraviti obvezu da se povremeno (mjesečno) odnese bolesnicima Presveti sakrament da tako i oni sudjeluju na euharistijskom zajedništvu.

7. Onima koji su u neregularnom stanju, pa ne mogu sudjelovati kod stola Gospodnjega, dati potrebito objašnjenje. I pratiti njihov duhovni život.

8. Budući da Crkva posjeduje golemo umjetničko blago, koje je inspirirano euharistijskom pobožnošću, bit će korisno katehezom obuhvatiti i tumačiti značenje oltara, svetohraništa, slika, mozaika, kaleža, patena, pokaznica, liturgijske odjeće, baldahina, procesionalnih križeva i dr. Gledom pak na svetu glazbu ima puno himni, misa, graduala i moteta koji mogu pomoći boljem razmijevanju nikad do kraja razumljivog Otajstva vjere.

9. U dobro sekulariziranoj kulturi, koja zaboravlja Boga i odgaja čovjeka kako se može živjeti samodostatno bez njega, valja koristiti sva moguća sredstva i načine da ljudi shvate kako je stvorenje bez Stvoritelja osuđeno na nestanak. “Ne smijemo se bojati govoriti o Bogu i uzdignuta čela nositi znakove svoje vjere”, govorio je svojevremeno sveti Ivan Pavao II. On je smatrao da je “pogrješno misliti da bi javno pokazivanje vjere moglo povrijediti potrebnu autonomiju države i građanskih institucija, ili čak ohrabriti izraze netrpeljivosti”. Naprotiv, on je pisao da “kultura euharistije promiče kulturu dijaloga koji u njoj nalazi jakost i hranu” (Vidi: Apostolsko pismo “Ostani s nama, Gospodine”, br. 26).

10. Uspjeh godine euharistije, koja može biti osobita godina milosti za našu nadbiskupiju, zavisit će od naše osobne vjere i naše molitve. Valja stoga slaviti, primati i častiti euharistiju onim žarom i vjerom kako su to radili sveci i blaženici. Potrebno je zato da svi većim žarom svjedočimo ono što vjerujemo. Posebice pak potrebno je da zaređeni službenici češće misle na one preporuke s ređenja: “Vjeruj što propovijedaš i svoj život uskladi s onim što u službi vršiš!”

11. Znakovite su u tom vidu riječi svetog Ivana Pavla II. koje je uputio misnicima uz godinu euharistije: “Svećenici, koji svakog dana ponavljate riječi posvete i koji ste svjedoci i navjestitelji velikog čuda ljubavi koje se događa po vašim rukama, dopustite milosti ove osobite godine da djeluje u vama. Slavite svakog dana svetu misu onom radošću i žarom kao što ste je prvi put slavili. I zastanite rado u moliti pred svetohraništem”. (Apostolsko pismo “Ostani s nama, Gospodine”, br. 30). Ovim poticajnim riječima nemam što dodati osim želje i molitve neka tako bude.

 †  Želimir Puljić, nadbiskup zadarski

Zadar, 27. kolovoza 2014.