SVEĆENIČKA REKOLEKCIJA, LISTOPAD – NAGOVOR O EUHARISTIJI, mons. Želimir Puljić

Euharistija – izvor i vrhunac života i poslanja Crkve

1. Ovo trogodišnje razdoblje pruža svima prigodu da poput one Samarijanke iz evanđelja poći češće do zdenca čuti Isusa koji poziva i nudi izvor žive vode (Iv 4, 14). Isto tako ono bi trebalo pomoći intenzivnije slaviti svetu misu koja je “vrhunac djelovanja Crkve, a ujedno i vrelo iz kojega struji sva njezina snaga” (Vrata vjere, br. 9).

Učinimo euharistiju središtem života i poslanja

2. Euharistija nije “tema poput drugih tema”, već srž kršćanske vjere i života; kako pojedinih vjernika tako i cijele zajednice župe, biskupije i sveopće Crkve. Ona je u isto vrijeme i “otajstvo svjetla” koje osvjetljava put vjere, kako to lijepo prikazuje evanđelist Ivan u opisu dvojice učenika na putu u Emaus. Biblijski prizor iz Eamausa dobra je “ikona za euharistijsku godinu” u vidu navještaja i kateheze.

Slavimo svete Tajne dostojanstveno i opušteno

3. Proučavanje i obdržavanje onoga što “Uredba Rimskoga misala” zahtjeva, pomaže svećenicima i vjernicima da paze na prikladnost ambijenta gdje se slavlje obavlja (oltar, ambon, sjedište..), te ih potiče da u tomu sudjeluju svjesno i aktivno. Važna je i dinamika slavlja. Obavlja li se s poštovanjem, dostojanstveno i opušteno, ili pak u žurbi i jurnjavi da čim prije završi. Koriste li se trenutci šutnje, koja vrsta glazbe se upotrebljava i kakvo se pjevanje njeguje. Godina koju posvećujemo euharistiji dobra je prigoda vidjeti što nam u tom vidu treba popraviti i poboljšati.

Njegujmo duhovnost i pobožnost prema euharistiji

4. Euharistijska pobožnost i duhovnost pruža mogućnost kršćanima i posebice slaviteljima ove velike Tajne, očitovati svijetu plodove vjere koja je usidrena na svetim znakovima, obredima i riječima koja onda biva hranom vjernika. Tu je najprije čitanje i slušanje biblijskih tekstova koji su bitni dio euharistijskog slavlja. Jer, to je “Riječ Gospodnja”, Riječ koja je izišla iz Božjih usta.

Ne dajmo mjesta tugi i malodušj kad je Krist među nama

5. A da bi se ušlo u otajstvo euharistije, potrebne su vježbe duha, dani obnove i trenutci sabranosti i euharistijske zahvale koja će nas dublje zahvatiti i usidriti u to veliko otajstvo vjere. Ako duhovnost nije usidrena u šutnju i kontemplaciju ovoga otajstva vjere, čovjek se lako izgubi u svakodnevnoj trci, buci i galami. Iskoristimo i mi ovo razdoblje da produbimo svijest o neizmjernom blagu što ga je Krist povjerio svojoj Crkvi. Ne zadovoljimo se osrednošću naše duhovnosti. Ako budemo dostojno slavili misna slavlja, pomoći ćemo sebi i onima kojima smo poslani dijeliti svete Tajne. Tako neka bude. Amen.

†  Želimir Puljić, nadbiskup zadarski

Zadar, Svećenička rekolekcija, 15. listopada 2014.